https://sakhnin.ac.il/

ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד

שעות קבלה: שישי 11:40-12:40 בתיאום מראש באמצעות המייל והטלפון.

[email protected]

תחומי המחקר: למידה שיתופית מקוונת ורב תרבותיות בסביבות מתקדמות; הבנת האחר; שינוי עמדות.