ד"ר מארסל עמאשה

שעות קבלה: בתיאום מראש

04-9058051 [email protected]

מומחה למדידה והערכה ומתודולוגיה מחקרית כמותית ואיכותנית