Photo Voice

Photo Voice

Photo Voice

"photo- voice" בשירות צדק חברתי כיתתי  

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה, ובמסגרת העבודה המעשית של תלמידיה, תמיד שמרה ולעד תשמור על מימוש הממשק שבין הלימודים התיאורטיים המתקיימים בין כותלה, לבין לימודי ההכשרה המעשית המבוצעים בשדות בתי הספר השונים באזור. לציין כי המכללה בסכנין הפעילה וממשיכה להפעיל, בתיאום מלא ובהלימה רבתי עם שותפי המכללה בבתי ספר אלו, רבבת פרויקטים ואין ספור יוזמות חינוכיות שמטרתן לטייב, להשכיל ולהעשיר את העשייה החינוכית המשותפת, וגם למען להצר ולצמצם את המרווח הקיים בכלל בין המוסד האקדמי לבין השדה על גווניו הלימודיים- חינוכיים וסביבותיו ההוריות והמשפחתיות כאחד.
 

במיזם חדש זה נרחיב את מעגל שיתופי הפעולה בין כלל הגורמים המרכיבים את הוויית האקדמיה- שדה, הנה חווייתית בעיקר. בהצעה זו אנו מאפשרים לתלמיד ב"ס להתייצב בעמדת המנצח על החווייה הלימודית- חינוכית, כאשר מונחת בידו מצלמה דיגיטלית מותאמת הפקה, צילום, הקלטה ועריכה. התלמיד לפי הצעתנו יוכל ללמוד אחרת ובעיקר דרך חווית צילומים תיעודיים שיובאו לשיתוף רפלקטיבי במעמד הרבים ובאקוסטיקה הכיתתית מאוחר יותר. לפרויקט שלנו קראנו "תמונה- קול" (תמונה אחת שווה אלף מילים). פרויקט זה עתידו להנגיש לשותפיו לזהות, להביע, להציג, ולהיטמע במעגלים הקהילתיים שהסטודנט חי בהם, מהצרים ביותר ועד להכי רחבים. פרי עמל הסטודנטים של המכללה ותלמידי ב"ה בתום הפרויקט זכה להופיע בסרטי הפרסום שהמכללה משווקת, ובאתרי ב"ס והמכללה וכן בטקסים הבית ספרים ובתערוכה גדולה רבת משתתפים ומוזמנים בעלי השפעה במישור הקהילתי במיוחד, ושיפיקוה בשיתוף הן המכללה והן בית הספר המפעיל את הפרויקט. 

במהלך הפרויקט תלמידי בתי ספר בהנחיית פרחי הוראה מהמכללה חשפו את ביצועיהם וההשלכות של המהלך עליהם כתלמידים ועל האנשים בסביבתם, ואילו בסוף הפרויקט ביום התערוכה התלמידים המשתתפים יציגו את רשמיהם וחוויותיהם החיוביות והביקורתיות כלפי עצמם וסובביהם בהיבטי חברה, תרבות וחינוך ואיך ניתן ללמוד ממה שנאסף ולנסות לשנות . החומר התיעודי שהתלמידים אספו יהווה משא מחשבתי לכלל המשתתפים בתערוכה, לרבות לגורמי מפתח ולאנשים שנמצאים בעמדות כוח.

 

מקום הפעילות:

הפעילות הוקמה בשלוש מסגרות חינוך הנמצאות בתכנית ה-  PDSשל המכללה ובינן: בית ספר יסודי עומר אבן אלחטאב בכפר מגד אלכרום ,  ובית ספר יסודי אלסלאם בסכנין ובית ספר אלבירוני בישוב עראבה.


נציגי המכללה במיזם:

במיזם "תמונה- קול"/ "photo voice" השתתפו סטודנטים בשנה ג' מהחוגים לערבית, אנגלית.  הסטודנטים ייבחרו מבין אלה שמשתתפים בתכנית של ה- PDS. במיזם השתתפו כ 40 סטודנטים.

מטרות המיזם, קהל היעד ותרומתו לקידום החינוך והקהילה:

 • המיזם מהווה חוויה לימודית אחרת שתכליתה לייצור ולעודד השתתפות פעילה של תלמידים בתהליכי למידה
 • המיזם שואף לחנך לאזרחות טובה של כלל התלמידים שותפי הפרויקט
 • המיזם בא כדי לסייע בשינוי מציאות התלמידים ולהפוכה לטובה יותר באמצעים תרבותיים וחינוכיים מושכלים
 • המיזם מאפשר לתלמידים לשתף בבעיות שלהם עוד ועוד אנשים משפיעים ומכריעים
 • המיזם נועד לחנך לדרכי נועם וסובלנות אצל התלמידים, בעיקר ניהול שיח בוגר ובדרכי קבלה והבנה
 • המיזם עוזר בפיתוח כישורי שפה אצל התלמידים בו
 • המיזם יאפשר ללומדים בו ללמוד תיעוד וצילום דיגיטליים
 • לדחוף את התלמידים לקראת השתתפות פעילה חברתית במארג החברתי- קהילתי השלם.
 • לעודד תלמידים לפתיחות וניהול משא ומתן.
 • להדק את הקשרים בין האקדמיה לבתי הספר
 • המיזם תורם לתהליכי הגיבוש בין הסטודנטים של המכללה לבין תלמידי ומורי בית הספר  
   

בשלב הראשון, הסטודנטים של המכללה  נחשפו לרקע האקדמי ולספרות הענפה בנושא המיזם "תמונה-קול". בהמשך הם הוזמנו להתנסות בכלי הצילום ובכתיבה הרפלקטיבית על המצולם, פירושיו והשלכותיו. תוצרי המתנסה יוצגו בשיעורים בפני סגל ההוראה. 
לאחר מכן,  פרחי ההוראה לוו את תלמידי בתי הספר אשר נבחרו על ידי בית הספר להשתתף בפרויקט והדריכו אותם בכדילתעד את החומרים, שאסף בתמונות ובחיבורי הכתיבה, ולהביאם לידי ביטוי בתערוכה כללית בנושא, אשר צפויה להתממש במכללה בפני סטודנטים אחרים מהמיזם עצמו ומחוצה לו וגם מול הנהלת המכללה וסגל המרצים שבה. 
השלב הבא יביא את הסטודנטים המשתתפים להעתיק ולהחיל את ניסיונם במיזם זה על תלמידי בתי הספר המשתתפים במיזם. כאשר כל סטודנט מהמכללה יידרש לאמן קבוצת תלמידים מבית הספר ויכשירם בצילום למען שיכפול החוויה והחלת התוצרים על כלל התלמידים בבית הספר שבתורם יוכלו להציג גם הם את עמלם בתחום במסגרת התערוכה הכללית של סוף שנה. 
באשר למדריכים הפדגוגים, הם ילוו את צוות המורים והמחנכים ובוודאי את הסטודנטים במהלך ביצוע המיזם. 
 

מדדי הצלחה במיזם:

 • יותר בתי ספר יתנסו ויהיו מוכנים ומעוניינים להשתתף במיזם זה בשנים הבאות.
 • הסטודנטים במהלך מיזם זה נחשפים לגווני האוכלוסייה על כלל היבטיה ולכן מצופה שיהיו סבלניים יותר לעצמם ולסביבה שבה הם חיים. 
 • תתגלה שביעות רצון גבוהה יותר בקרב הסטודנטים והתלמידים שישתתפו במיזם זה.
 • הגברת המעורבות ההורית בבתי הספר.
 • עידוד ההכשרה במודל ה- PDS  בבתי הספר.
 • חוויית שיתוף מיוחדת דרך הצגת תוצרי התלמידים והסטודנטים בסוף שנה.
 • המיזם בכוחו להקרין ולהשליך חווייה מהנה של למידה על כלל המערכת הבית ספרית. הדבר יכול להיות מורגש באמצעות העלייה בהישגי התלמידים בבתי הספר, ובפיתוח מנהיגות מובילה, בי"ס חוקר ויוזם ועוד).

המיזם פוטו וויס  זכה לכיסוי של העיתונאות המקומית כמו עיתון אלסונארא ופאניט, והתגובות היו חיוביות מאד מצד אנשי חינוך: מר גיל חדש ראש תכנית אקדמיה כיתה אמר שפרויקט זה הינו לב לבה של ההוראה המשמעותית והינו ראשון מסוגו בכל המכללות ובכל המגזרים בישראל ובקש להפיצו באתר אקדמיה כיתה של משרד החינוך ומכון מופת.
פרופ' מחמוד חליל נשיא מכללת סכנין אמר שמטרת הפרויקט הראשית הינה הדוק הקשר והשותפות בין המכללה לבין בתי ספר, וגם הכשרת הסטודנטים והתלמידים להיות פעילים חברתיים אשר ביכולתם להשפיע ולשנות.
 

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image