החוג לערבית

החוג לערבית

החוג לערבית
החוג לערבית נועד להכשיר מורים להוראת השפה והספרות הערבית בבית הספר לכיתות א'-ו'), שיהיו מעוגנים בתרבותם, ובעלי חשיבה עצמאית והבנה עמוקה הן באשר למכלול האפיונים והצרכים של ילדים בבתי הספר, והן באשר לתפקיד המחנך ביצירת אקלים חינוכי המאפשר צמיחה מיטבית. 
תוכנית הלימודים בחוג היא תוכנית ארבע שנתית לקראת תואר בוגר בשפה וספרות ערבית (.B.Ed) ותעודת הוראה כוללת (כיתות א'-ו).
בנוסף ללמודים לקראת תואר בוגר בשפה וספרות ערבית, חובתו של כל סטודנט לומד במכללה לקבל פטור מלימודי לשון ערבית. ישנם שלוש רמות: בסיסית, בינונית וגבוהה. הסטודנטים ימוינו לפי השקלול של המבחן הפסיכומטרי והבגרות. ועל סמך המיון הזה ישתלב הסטודנט לרמה המתאימה. יצויין כי פטור על סמך המבחן הפסיומטרי והבגרות ינתן רק לרמה הבסיסית, את שתי הרמות האחרות (בינונית וגבוהה) חובתם של כל הסטודנטים ללמוד אותם. הפטור מלימוד הרמה הבסיסית חל על הסטודנטים שקיבלו ציון משוקלל בממוצע של 85 לפחות. החוג לערבית אחראי על לימוד רמות ערבית במכללה.
 
 

מטרות ויעדים: 

יש חשיבות רבה לשפת האם בהתפתחות הפרט ובעיצוב אישיותו וזהותו. השפה היא הכלי העיקרי באמצעותו אנו מתקשרים, לומדים, מלמדים וחושבים. בנוסף, קשורה השפה בקשר הדוק לתרבות ולאמנות, ומהווה את הבסיס ליצירה ולהבנת יצירות בתחומי הספרות והדרמה.
מטרתה של ההתמחות בשפה הערבית היא להעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה לגבי העושר של השפה והספרות הערבית ולטפח ידע ומיומנויות בתחום השפה הערבית. 
התוכנית כוללת תחומי הידע העיקריים הבאים: לשון, ספרות קלאסית, ספרות מודרנית ומיומנויות היסוד להוראת לשון ערבית ולטיפוח שפה בבתי ספר לכיתות א'-ו, ולימודי איסלאם. מגוון הקורסים בתוכנית משקפים את ההיבטים הרבים והעושר של השפה והספרות הערבית, תוך הצגת התפתחותן לאורך ההיסטוריה, מאז תקופת אל-ג'אהלייה (הקדם-איסלאמית) ועד היום הזה. 
לימודי הלשון מכוונים לשיפור היכולת הלשונית של הסטודנטים, וזאת על ידי הקניית ידע בסיסי ומעמיק בתורת הלשון הערבית לתקופותיה ורבדיה, פיתוח יכולת לשימוש נכון בכללי הדקדוק הערבי, כתיב וכתב נכון ונאה, וטיפוח יכולת הבעה בכתב ובע"פ, ושאר מיומנויות היסוד בשפה הערבית, כגון: הבנת הנקרא והבנת הנשמע.
בתחום הספרות הקלאסית נתייחס לשירה וגם לפרוזה. נדון בכל הנושאים שקשורים לסוגיות הספרותיות הקלאסיות תוך כדי התמודדות עם טקסטים מסוג זה.    
בתחום הספרות המודרנית יכיר הסטודנט את כל הסוגיות שקשורות לספרות המודרנית גם שירה וגם לפרוזה, וירחיב את הידע שלו בסוגיות הספרותיות המודרניות וההתפתחויות והמאפיינים שלהם, ויתמודד עם טקסטים ספרותיים שונים. בנוסף נדגיש נושא ספרות הילדים שהקדשנו לו מרחב מכובד בתוכנית הלימודים. 
לימודי הספרות בכלל מאפשרים היכרות עם מגוון של יצירות מרכזיות בספרות ובתרבות הערבית לדורותיה, ומקנים לסטודנטים כלים להבנה ולפירוש ולניתוח יצירות ספרותיות, לצד ידע בסיסי בפואטיקה של השירה, הסיפורת והדרמה. דגש מיוחד בתוכנית הלימודים מושם על פיתוח מיומנויות לטיפוח שפה, להוראת קריאה וכתיבה ולהוראת ספרות ילדים. 
לימודי האסלאם מכוונים לקדם את התלמיד ביכולתו ללמוד טקסטים מספרות הקוראן ופרשנותו והחדית', ולשפר ידיעותיו בנידון ולעמוד על התרומה של ספרות זו להתפתחות הלשון הערבית. 
מכלול הקורסים וההתנסות בהוראה ובחינוך מעניקים לסטודנטים תשתית תרבותית עשירה, לצד יכולת מקצועית להעשיר את השפה ואת החשיפה התרבותית של הילדים בבתי הספר בכיתות א'-ו.
 

יש חשיבות רבה לשפת האם בהתפתחות הפרט ובעיצוב אישיותו וזהותו. השפה היא הכלי העיקרי באמצעותו אנו מתקשרים, לומדים, מלמדים וחושבים. בנוסף, קשורה השפה בקשר הדוק לתרבות ולאמנות, ומהווה את הבסיס ליצירה ולהבנת יצירות בתחומי הספרות והדרמה.

מטרתה של ההתמחות בשפה הערבית היא להעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה לגבי העושר של השפה והספרות הערבית ולטפח ידע ומיומנויות בתחום השפה הערבית
התוכנית כוללת תחומי הידע העיקריים הבאים: לשון, ספרות קלאסית, ספרות מודרנית ומיומנויות היסוד להוראת לשון ערבית ולטיפוח שפה בבתי ספר לכיתות א'-ו', ולימודי אסלאם. מגוון הקורסים בתוכנית משקפים את ההיבטים הרבים והעושר של השפה והספרות הערבית, תוך הצגת התפתחותן לאורך ההיסטוריה, מאז תקופת אל-ג'אהלייה (הקדם-אסלאמית) ועד היום הזה
לימודי הלשון מכוונים לשיפור היכולת הלשונית של הסטודנטים, וזאת על ידי הקניית ידע בסיסי ומעמיק בתורת הלשון הערבית לתקופותיה ורבדיה, פיתוח יכולת לשימוש נכון בכללי הדקדוק הערבי, כתיב וכתב נכון ונאה, וטיפוח יכולת הבעה בכתב ובע"פ, ושאר מיומנויות היסוד בשפה הערבית, כגון: הבנת הנקרא והבנת הנשמע.
בתחום הספרות הקלאסית נתייחס לשירה וגם לפרוזה. נדון בכל הנושאים שקשורים לסוגיות הספרותיות הקלאסיות תוך כדי התמודדות עם טקסטים מסוג זה.    
בתחום הספרות המודרנית יכיר הסטודנט את כל הסוגיות שקשורות לספרות המודרנית גם שירה וגם לפרוזה, וירחיב את הידע שלו בסוגיות הספרותיות המודרניות וההתפתחויות והמאפיינים שלהם, ויתמודד עם טקסטים ספרותיים שונים. בנוסף נדגיש נושא ספרות הילדים שהקדשנו לו מרחב מכובד בתוכנית הלימודים
לימודי הספרות בכלל מאפשרים היכרות עם מגוון של יצירות מרכזיות בספרות ובתרבות הערבית לדורותיה, ומקנים לסטודנטים כלים להבנה ולפירוש ולניתוח יצירות ספרותיות, לצד ידע בסיסי בפואטיקה של השירה, הסיפורת והדרמה. דגש מיוחד בתוכנית הלימודים מושם על פיתוח מיומנויות לטיפוח שפה, להוראת קריאה וכתיבה ולהוראת ספרות ילדים
לימודי האסלאם מכוונים לקדם את התלמיד ביכולתו ללמוד טקסטים מספרות הקוראן ופרשנותו והחדית', ולשפר ידיעותיו בנידון ולעמוד על התרומה של ספרות זו להתפתחות הלשון הערבית
מכלול הקורסים וההתנסות בהוראה ובחינוך מעניקים לסטודנטים תשתית תרבותית עשירה, לצד יכולת מקצועית להעשיר את השפה ואת החשיפה התרבותית של הילדים בבתי הספר בכיתות א'-ו'.

 

התנאים ניתנים לשינויים עפ"י שיקולים של הנהלת המכללה ובכפוף להנחיות האגף להכשרת עובדי ההוראה והמועצה להשכלה גבוהה

 • זכאות לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים 85 לפחות
 • מבחן פסיכומטרי בציון 475 לפחות, 500 לפחות למסלול מדעים
 • ממוצע הציונים הנדרש של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי הוא 525 לפחות. ציון זה נקרא ציון משולב
 • נדרשים המועמדים ללימודים במסלול זה להיות בעלי ארבע או חמש יחידות בגרות בערבית, עם ציון 80 לפחות.
 • ראיון קבלה ללימודים
 • מבחן כניסה בשפה הערבית ציון מעבר 75 - ראה טבלת מועדי בחינות הערבית למטה.
 • בחינת יע"ל בשפה העברית ציון 100 ומעלה. 
 • לתוכנית מצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 630 ומעלה

مواعيد إمتحان اللغة العربية

مواعيد التسجيل:
 • 15-03-2018 - 10-02-2018
 • 16-03-2018 - 21-06-2018
 • 12-07-2018 - 30-08-2018

مواعيد الأمتحان:
 • 10-04-2018
 • 11-07-2018
 • 10-07-2018
 • 13-09-2018
 

תהליך המעקב והבקרה אחר הלומדים במהלך לימודיהם

 • בדיקת עמידת הסטודנט בדרישות האקדמיות בסוף כל סמסטר
 • מעקב אחר השתלבות הסטודנט בעבודה המעשית ומשובים מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן.

הדרישות לקבלת זכאות לתואר ולתעודת הוראה

 • הצלחה בקורסים העיוניים בציון המעבר לפחות על-פי הפירוט הבא:
 • קורסי החינוך (מלבד סמינריון)   60
 • סמינריון חינוך              70
 • התמחות (דיסציפלינה)       70
 • התנסות מעשית            70
 • הצלחה בהתנסות מעשית (בציון 70 לפחות) כולל משוב חיובי מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן
 • השלמת לימודים דיסציפלינאריים עפ"י תוכנית המכללה

עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה. 
התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed.) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.
סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".
סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה – יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

לימודים דיסציפלינאריים – שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי 

שמות הקורסים

שנה א'

ש"ש

שנה ב'

ש"ש

שנה ג'

ש"ש

שנה ד'

ש"ש

חובה/בחירה

דקדוק ערבי א'

2

 

 

 

       חובה

הבנת הנקרא א'

2

 

 

 

חובה

עיונים ביצירותיו של אלג'אחט'

 

 

2

 

חובה

מיומנויות יסוד בערבית

2

 

 

 

חובה

טקסטים נבחרים מספרות אלמקאמאת

 

2

 

 

=

טקסטים נבחרים מספרות אלאמאלי ואלמג'אלס

 

 

2

 

=

תולדות הספרות הערבית

2

 

 

 

=

דקדוק ערבי ב'

 

2

 

 

=

הבנת הנקרא ב'

 

2

 

 

=

שירה מודרנית

 

2

 

 

=

העשרת שפה וחשיבה

2

 

 

 

=

הרומן הערבי

 

2

 

 

=

הבעה בכתב

 

2

 

 

=

ספרות הכתות

 

2

 

 

=

ליקויים בשפה מדוברת ובשפה כתובה

2

 

 

 

=

תורת ההגה והצורות

 

 

2

 

=

קוראן ותרבות האסלאם

 

 

2

 

=

מבוא לספרות ילדים

2

 

 

 

=

הבעה בעל פה

 

 

2

 

=

שירה קלאסית

 

 

2

 

=

דרמה

 

 

 

2

=

כתיבה יוצרת

 

 

 

2

=

סיפורת ערבית קלאסית

 

 

 

2

=

ספרות ילדים (סמנריון)/ סיפורת ערבית מודרנית( סמנריון)

 

 

 

2

בחירת אחד

משניהם

 

14

14

12

8

 

סה"כ

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכנית הלימודים היא תוכנית לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה במתכונת חד-חוגית. התוכנית מורכבת מרכיבי הלימודים הבאים:

 • לימודי יסוד והעשרה
 • לימודי הכשרה להוראה ( כולל הכשרה להוראה בכיתות א'- ב')
 • לימודים דיסציפלינאריים – שפה וספרות ערבית

לימודי היסוד וההעשרה במסלול יסודי

 

רכיב הלימודים

 

שמות הקורסים

שעות הוראה שנתיות (ש"ש)

סוג הקורס (חובה/

אפשרות ל"פטור")

שפת ההוראה

שפה ערבית – רמה גבוהה

2

חובה

לימודי אנגלית

אנגלית – רמה מתקדמים 2

2

אפשרות לפטור

לימודי אוריינות, עבודה בסביבה ממוחשבת

מיומנויות יסוד במחשבים

1

אפשרות לפטור

אוריינות אקדמית

2

חובה

לימודי תרבות/

מורשת-עם

וחינוך לאזרחות

תרבות ערבית

1

חובה

אחר

לשון והבעה עברית

2

חובה

 

הכתב הערבי

1

חובה

 

עזרה ראשונה

 44 ש"ב

חובה, ללא קרדיטציה

 

בטחון

10 ש"ב

חובה, ללא קרדיטציה

 

בטיחות

12 ש"ב

חובה, ללא קרדיטציה

 

זהירות בדרכים

12 ש"ב

חובה, ללא קרדיטציה

סה"כ

 

8 – 11

 

 

 

 

 

 רמות הלימוד עד לרמת ה-"פטור", ודרכי המיון ואמות המידה לקבלת "פטור":

-    שפה ערבית:

רמת הלימודים בלימודי שפה ערבית ניתנת על סמך ממוצע חשבוני בין ציון הבגרות בשפה ערבית (לא כולל בונוס)  וציון הפסיכומטרי (מילולי) כדלקמן:

רמה

מספר שעות (עד לפטור)

ממוצע בין ציון הבגרות בערבית והציון במרכיב המילולי בפסיכומטרי (בשפה ערבית)

בסיסית

6

עד 84

בינונית

4

85 עד 94

גבוהה

2

95 או יותר

 

 

 • שפה אנגלית:

רמת הלימודים בלימודי שפה אנגלית ניתנת על סמך ציון הפסיכומטרי (אנגלית), מבחן אמי"ר על-פי הפירוט הבא:

רמה

מספר שעות (עד לפטור)

ציון מבחן אמי"ר

ציון אנגלית בפסיכומטרי

בסיסית

10

עד 176

עד 76

בינונית 1

8

177 – 180

77 - 84

בינונית 2

6

181 – 190

85 - 99

מתקדמים 1

4

191 – 200

100 – 119

מתקדמים 2

2

201 או יותר

120 או יותר

 

 

 • מיומנויות מחשב:

המכללה תקיים מבחן פנימי לפטור ממיומנויות הנדרשות במחשבים.

 

מבנה תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול יסודי כולל הסגל

רכיב הלימודים

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

סגל ההוראה

שם המרצה

 

תואר

אקדמי

 

הערות

 

היקף ההעסקה

האקדמית במוסד

בש"ש

ב-% משרה

לימודי החינוך

 

פילוסופיה של  החינוך

1

שעור, חובה

יונס אבו אלהיג'א

מ"א

דוקטורנט החל משנת: 2005

 

16

100

סוציולוגיה של החינוך

1

שיעור, חובה

סוהיל חסנין

ד"ר

 

22

140

פסיכולוגיה התפתחותית

1

שעור, חובה

השאם אבו ריא

ד"ר

 

16

100

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שעור, חובה

גילה מרקוביצקי

ד"ר

 

12

75

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

סדנה, חובה

מהא סלימאן

מ"א

דוקטורנט החל משנת: 2003

16

100

חינוך לחשיבה

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

סדנה, בחירה

אבתסאם עזאיזה

ד"ר

 

8

50

המורה כמחנך וחינוך לערכים

1

שעור, בחירה

וליד דלאשה

ד"ר

 

22

140

אקלים כיתתי

1

סדנה, בחירה

בסמה אבו ריא

מ"א

 

8

50

כישורי חיים

1

סדנה, בחירה

בסמה אבו ריא

מ"א

 

8

50

חינוך בחברה רב-תרבותית

1

שעור, בחירה

איילת איטנגר

ד"ר

 

12

75

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

סמינריון, חובה

סובחי ריאן

ד"ר

 

12

75

פדגוגיה ומתודיקה

 

תורת ההוראה ושיטותיה

2

שעור, חובה

נעמי דיקמן

ד"ר

 

12

75

מדידה והערכה

1

שו"ת, חובה

נעמי דיקמן

ד"ר

 

12

75

תכנון לימודים

1

שו"ת, חובה

נג'את סאלח

מ"א

 

12

75

שילוב מדיה בהוראה

1

שו"ת, חובה

דני פלד

ד"ר

 

12

75

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - א'

1

סדנא, חובה

מנאר סלאמה

מ"א

דוקטורנטית בתחום ספרות ילדים, ניסיון רב בהוראה בגיל הרך

75

75

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ב'

2

סדנא, חובה

גמאל שלאעטה

ד"ר

ראש החוג לספה וספרות ערבית, ניסיון רב בהוראה בבית ספר יסודי

16

100

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ג'

2

סדנא, חובה

רדא אגברייה

ד"ר

ניסיון בהוראה בבית הספר היסודי ומדריך במשרד החינוך, מחוז צפון, למורי ערבית בבית הספר היסודי

 

22

140

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור, חובה

פאדיה נאסר

פרופ'

 

8

50

שיטות מחקר איכותני

1

שעור, חובה

נעמי דיקמן

ד"ר

 

12

75

המורה כחוקר כתתו

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

סדנה, חובה

נעמי דיקמן

ד"ר

 

12

75

היומן ככלי להתפתחות אישית ומקצועית

1

סדנה, חובה

נעמי דיקמן

ד"ר

 

12

75

התנסות מעשית[1]

 

התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' -  שנה א'

3

 

 

עבודה מעשית, חובה

מנאר סלאמה

מ"א

דוקטורנטית בתחום ספרות ילדים, ניסיון רב בהוראה בגיל הרך

75

75

 

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ב'

6

עבודה מעשית, חובה

גמאל שלאעטה

ד"ר

ראש החוג לספה וספרות ערבית, ניסיון רב בהוראה בבית ספר יסודי

16

100

 

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ג'

6

עבודה מעשית, חובה

רדא אגברייה

ד"ר

ניסיון בהוראה בבית הספר היסודי ומדריך במשרד החינוך, מחוז צפון, למורי ערבית בבית הספר היסודי

 

22

140

סה"כ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב'

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

סגל ההוראה

שם המרצה

 

תואר

אקדמי

 

הערות

 

היקף ההעסקה

האקדמית במוסד

(בש"ש)

ב-% משרה

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

ג'מאל שלאעטה

ד"ר

ראש החוג לשפה וספרות ערבית

16

100

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

עבד אלרחמאן חליל

ד"ר

 

22

140

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שיעור, חובה

דני פלד

ד"ר

 

16

100

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שיעור, חובה

נארימן הנדי

מ"א

דוקטורנטית החל משנת 2007

12

75

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שיעור, חובה

דיאא גנאיים

מ"א

דוקטורנטית החל משנת 2007

22

140

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

אורה מור

ד"ר

 

12

75

הוראת מדע וטכנולוגיה בכתות א' – ב'

1

סדנא, חובה

אבתסאם עזאיזה

ד"ר

 

8

50

 
 

 

 

[1] עבודה מעשית (המדריכים הפדגוגיים נבחרו מרצים מתחומי ההתמחות הרלוונטיים בעלי תעודות הוראה וניסיון רב בהוראת המקצוע גם במכללות וגם בבתי ספר)

סגל ההוראה בחוג לשפה וספרות ערבית

 

שם פרטי

שם משפחה

תואר אקדמי

ותחום ספציפי

שם מוסד בו הוענק תואר אחרון

גמאל

שלאעטה

(ראש החוג)

ד"ר

ספרות קלאסית ולימודי האסלאם

אוניברסיטת חיפה

חיפה

כאות'ר

ג'אבר

ד"ר

ספרות מודרנית

אוניברסיטת חיפה

חיפה

מנאר

סלאמה

ד"ר

ספרות ילדים

אוניברסיטת בר-אילן

רמת- גן

סיף אלדין

אבו סאלח

ד"ר

ספרות מודרנית

אוניברסיטת ת"א

ת"א

רדא

אגברייה

ד"ר

ספרות קלאסית

אוניברסיטת חיפה

חיפה

מחמוד

גנאיים

פרופ'

ספרות מודרנית

אוניברסיטת ת"א

ת"א

אימאן

קשקוש

דוקטור

לימודי האסלאם

אוניברסיטת חיפה

חיפה

פואד

עזאם

ד"ר

ספרות מודרנית

אוניברסיטת חיפה

חיפה

גוהיינה

חטיב

ד"ר

ספרות מודרנית ולשון

אוניברסיטת ירמוק

ירדן

לינה

בולוס

ד"ר

פסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת ת"א

ת"א

אבראהים

אסדי

ד"ר

ליקויי למידה

אוניברסיטת חיפה

חיפה

 

רמות הלימוד עד לרמת ה-"פטור", דרכי המיון ואמות המידה לקבלת "פטור":

 שפה ערבית:

רמת הלימודים בלימודי שפה ערבית ניתנת על סמך ממוצע חשבוני בין ציון הבגרות בשפה ערבית (לא כולל בונוס)  וציון הפסיכומטרי (מילולי) כדלקמן:

רמה

מספר שעות (עד לפטור)

 

ממוצע בין ציון הבגרות בערבית והציון במרכיב המילולי בפסיכומטרי (בשפה ערבית)

בסיסית

 

6

 

עד 84

בינונית

 

4

 

85  עד 94

גבוהה

2

95  או יותר

שפה אנגלית:

רמת הלימודים בלימודי שפה אנגלית ניתנת על סמך ציון הפסיכומטרי (אנגלית), מבחן אמי"ר על-פי הפירוט הבא:

 

רמה

 

מספר שעות (עד לפטור)

 

ציון מבחן אמי"ר

 

ציון אנגלית בפסיכומטרי

 

בסיסית

 

10

 

עד 176

עד 76

 

בינונית 1

 

8

 

180-177

84-77

 

בינונית 2

 

6

190-181

99-85

מתקדמים 1

4

200-191

119-100

מתקדמים 2

2

201 או יותר

120 או יותר

מיומנויות מחשב:

המכללה תקיים מבחן פנימי לפטור ממיומנויות הנדרשות במחשבים.

 

מבנה תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול יסודי:

 

רכיב הלימודים

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

 

חובה/בחירה

לימודי החינוך

פילוסופיה של  החינוך

1

שעור

 

חובה

 

סוציולוגיה של החינוך

1

שעור

 

חובה

 

פסיכולוגיה התפתחותית

1

שעור

 

חובה

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שעור

 

חובה

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

סדנה

 

חובה

 

יש לבחור קורס אחד

 

 

חינוך לחשיבה

1

סדנה

 

בחירה

המורה כמחנך וחינוך לערכים

1

שעור

 

בחירה

אקלים כיתתי

1

סדנה

 

בחירה

כישורי חיים

1

סדנה

 

בחירה

חינוך בחברה רב-תרבותית

1

שעור

 

בחירה

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

סמינריון

 

חובה

פדגוגיה ומתודיקה

תורת ההוראה ושיטותיה

2

שעור

 

חובה

מדידה והערכה

1

שו"ת

 

חובה

תכנון לימודים

1

שו"ת

 

חובה

שילוב מדיה בהוראה

1

שו"ת

 

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - א'

1

סדנא

 

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ב'

2

סדנא

 

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ג'

2

סדנא

 

חובה

אוריינות מחקר

 בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור

 

חובה

שיטות מחקר איכותני

1

שעור

 

חובה

יש לבחור קורס אחד

המורה כחוקר כתתו

1

סדנא

 

חובה

היומן ככלי להתפתחות אישית ומקצועית

1

סדנא

 

חובה

התנסות מעשית

התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' -  שנה א'

3

עבודה מעשית

 

חובה

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ב'

6

עבודה מעשית

 

חובה

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ג'

6

עבודה מעשית

 

חובה

סה"כ

 

36

 

 

 

לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב':

 

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

 

חובה/בחירה

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

שעור

 

חובה

 

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

שעור

 

חובה

 

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שעור

 

חובה

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שעור

 

חובה

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שעור

 

חובה

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שעור

 

בחירה

הוראת מדע וטכנולוגיה בכתות א' – ב'

1

סדנה

 

בחירה

 לימודים דיציפלינאריים: התמחות שפה וספרות ערבית

הלימודים הדיסציפלינאריים במסלול יסודי: הלימודים במסלול יסודי בהתמחות שפה וספרות ערבית יתקיימו במבנה חד-חוגי:

לימודים דיסציפלינאריים: התמחות שפה וספרות ערבית

שנה ד'

שנה ג'

שנה ב'

שנה א'

קורס

 

   

2

דקדוק ערבי א'

 

   

2

הבנת הנקרא א'

 

   

2

עיונים ביצירותיו של אלג'אחט'

 

   

2

מיומנויות יסוד בערבית

 

  2

 

טקסטים נבחרים מספרות אלמקאמאת

 

2  

 

טקסטים נבחרים מספרות אלאמאלי ואלמג'אלס.

 

   

2

תולדות הספרות הערבית

 

 

2

 

דקדוק ערבי ב'

 

 

2

 

הבנת הנקרא ב'

 

 

2

 

שירה מודרנית

 

 

2

 

העשרת שפה וחשיבה

 

 

2

 

הרומן הערבי

 

 

2

 

הבעה בכתב

 

 

2

 

ספרות הכתות

 

2

 

 

ליקויים בשפה מדוברת ובשפה כתובה

 

2

 

 

תורת ההגה והצורות

 

2

 

 

קוראן ותרבות האסלאם

 

2

 

 

מבוא לספרות ילדים

 

2

 

 

הבעה בעל פה

 

2

 

 

שירה קלאסית

2

   

 

דרמה

2

   

 

כתיבה יוצרת

2

   

 

סיפורת ערבית קלאסית

2

   

 

ספרות ילדים (סמנריון) / סיפורת ערבית מודרנית (סמנריון)

8

12

14

14

סה"כ שעות בכל שנה

48

סה"כ שעות בארבע שנים

 

עבודה מעשית (המדריכים הפדגוגיים נבחרו מרצים מתחומי ההתמחות הרלוונטיים בעלי תעודות הוראה וניסיון רב בהוראת המקצוע גם במכללות וגם בבתי ספר)

 

פעילות בחוג

 • החוג מקיים סמינר מחלקתי לחשיפת הסטודנטים לחידוש בתחום השפה.
 • הזמנת סופרים אורחים ומתמחים בתחום השפה.
 • החוג מקיים פורום וסדנה לכתיבה יתחרות בתחום השפה.
 • ארגון ימי עיון בתחום השפה בשיתוף עם גופים אחרים כמו האקדמיה ללשון הערבית.
 • החוג מעודד תלמידים מצטיינים, בוגרי תיכון, לפנות להתמחות בערבית במכללה, בכדי להעלות את איכות המורים להוראת הערבית בבתי הספר.

קיום ישיבות חודשיות בחוג.

 

تدريس اللّغة العربيّة

أُعدّ قسم اللّغة العربيّة من أجل تأهيل معلّمين مؤهّلين لتدريس اللّغة العربيّةوآدابها في المدارس، للصّفوف الأولى- حتّى السّادسة، وبالتّالي ينخرط هؤلاء المعلّمون في حضارتهم العربيّة، ويكونون أصحاب فكر مستقلّ وتفكير عميق، فيما يتعلّق بخصائص وحاجات طلاّب المدارس من ناحية،  ودور هؤلاء المعلّمين كمربّين في تنشئة مناخ تربوي يوفّر تنمية وتطوّرًا ناجحيْن، من ناحية أخرى.

يمتدّ برنامج التّعليم في القسم على أربع سنوات حتّى الحصول على لقب أوّل (B.Ed)، وشهادة تدريس شاملة للصّفوف الأوّلى حتّى السّادسة. بالإضافة إلى مسار التّعليم للّقب الأوّل في اللّغة العربيّة، على كلّ طالب  في الكليّة، أن يدرس ضمن التّعليم الإجباري للّغة للحصول على درجة "إعفاء"، وفي ذلك ثلاثة مستويات : أساسيّة، متوسّطة، وعالية. يُقسّم الطلاّب حسب العلامة المعدّلة للبجروت والبسيخومتري، وعلى أساس هذا التّقييم ينضمّ الطّالب للمستوى الملائم. يُشار إلى أنّ درجة "الإعفاء" المبنيّة على أساس علامة البجروت والبسيخومتري، تُعطى فقط في المستوى الأساسي، أمّا بقيّة المستويات (المتوسّطة والعالية) فهي  إجباريّة لكلّ طالب. تُعطى درجة "الإعفاء" من تعليم المستوى الأساسي للطلّاب الذين حصلوا على معدل 85 فما فوق، كما أنّ قسم اللّغة العربيّة هو المسئول عن تعليم المستويات في الكليّة.

شروط القبول :قد تتغيّر شروط القبول بحسب اعتبارات إدارة الكليّة، ووفق تعليمات قسم تأهيل المعلّمين، ومجلس التّعليم العالي.

 • شهادة استحقاق بجروت كاملة، مع معدّل 80 على الأقلّ.
 • امتحان بسيخومتري بعلامة 475 على الأقلّ.
 • معدّل العلامات المطلوب لشهادة البجروت والبسيخومتري يجب أن يكون 500 على الأقلّ، وهو ما يسمّى "علامة الدمج".
 • على المتقدّمين للتّعليم في هذا المسار أن يكونوا حاصلين على 4 أو 5 وحدات لغة عربيّة على الأقلّ.  هنالك إمكانيّة لقبول طلّاب حاصلين على 3 وحدات مع علامة 80 فما فوق، وذلك بموافقة لجنة خاصّة تجري مقابلة مع الطالب المتسجّل، وتفحص مدى كفاءته في اللّغة العربيّة في مضمارات  معيّنة وُضعت مسبّقًا لهذا الغرض.
 • مقابلة شخصيّة.
 • لبرنامج الممتازين في التّدريس، يُقبل كلّ طالب حصل على علامة دمج 625 وما فوق.

سيرورة المتابعة والمراقبة أثناء التّعليم

 • فحص استيفاء الطالب للشّروط الأكاديميّة في نهاية كلّ فصل.
 • متابعة مدى انخراط الطالب في العمل التّطبيقي، ومتابعة التغذية المرتدّة من المرشد البيداغوغي والمعلّم الممرّن.
 • شروط القبول لنيل  اللّقب الأوّل وشهادة التّدريس :

النجاح في واجبات اللّقب الأوّل وشهادة التّدريس.

اجتياز الدورات التّالية ضمن علامة الاجتياز المتّفق عليها، وذلك حسب التّالي :

دورات التربية (لا يشمل وظيفة إنهاء  الحلقة الدراسيّة)   60

وظيفة إنهاء الحلقة الدّراسيّة في التربية       70

موضوعات الاختصاص    70

التطبيق      70

علامة النجاح في العمل التطبيقي بعلامة 70 على الأقل، تشمل تغذية راجعة إيجابيّة من المرشد البيداغوغي والمعلّم المدرّب.

استكمال تعليم الاختصاص حسب برنامج الكليّة.

عند الحصول على كلّ العلامات، وإنهاء كلّ واجبات التّعليم، يحصل الطالب على تأشيرة تصادق بذلك على إنهائه مهام اللّقب الأوّل وشهادة  التدريس، ويستطيع حامل هذه التأشيرة المصدّقة أن يستعملها مؤقّتًا إلى حين الحصول على الشّهادة واللّقب الرّسميّين.

تصدر شهادة اللّقب الأوّل وشهادة التدريس في نهاية العام الدّراسيّ، وتوزّع في حفلة تخريج مع بداية الصّيف.

كل طالب أنهى تعليمه بمعدّل 85-94، يحصل على درجة امتياز.

كلّ طالب أنهى تعليمه بمعدّل 95 وما فوق يحصل على درجة "امتياز زائد".

 

 

نشاطات القسم

 • إدارة منتديات أدبيّة في الكتابة الإبداعيّة، وتنظيم مسابقات لغويّة.
 • يعقد القسم حلقات دراسيّة تهدف إلى كشف الطّلّاب وإطلاعهم على المستجدّات في مختلف مجالات اللّغة العربيّة.
 • دعوة كتّاب ومحاضرين مختصّين في فروع اللّغة العربيّة المختلفة.
 • عقد ايّام دراسيّة في مجال اللّغة العربيّة، بمشاركة مؤسّسات أخرى تهتمّ برعاية اللّغة العربيّة، ومن بينها مجمع اللّغة العربيّة في النّاصرة.

الإرشاد التّربويّ:

 

-         تنسيق العمل مع العناصر الفاعلة في المدارس المُضيفة، لاستيعاب الطّلّاب المتدرّبين بالشّكل الصّحيح .

-         لقاءات وورشات عمل بمشاركة الطّلّاب المتدرّبين.

-         المبادرة إلى عقد جلسات إرشاديّة بمشاركة المديرين والمعلّمين المدرِّبين.

-         مُتابعة الطّالب المتدرِّب من خلال الملفّ الشّخصيّ الخاصّ بالإرشاد(البورتفوليو).

-         تنفيذ منهاج اللّغة العربيّة.

-         التزام الطّالب بالمشاركة في الفعّاليّات والأنشطة اللّغويّة الّتي تنظّمها المدرسة.

-         إكساب الطّالب مهارات وآليّات لتحضير دروس وتنفيذها، وبناء امتحانات مُناسبة .

-         كشف الطّلّاب للمستجدّات في أساليب وطرائق تدريس العربيّة.

 

 

 

ساعات الاستقبال  لرئيس القسم  

الأحد: 8:00-9:00 وايضاً  10:40-12:30

الاثنين: 8:00-9:00

الثلاثاء: 8:00-11:00      

الجمعة: 8:00-9:00

         10:00-11:00

 

محاضرو قسم اللّغة العربيّة وآدابها

 

الاسم الشّخصيّ اسم العائلة اللّقب الأكاديميّ ومجال التّخصّص الجامعة
الاسم الشّخصيّ اسم العائلة اللّقب الأكاديميّ ومجال التّخصّص الجامعة
جمال شلاعطة
رئيس القسم
د.
الأدب القديم والدّراسات الإسلاميّة
جامعة حيفا
كوثر جابر د.
الأدب الحديث
جامعة حيفا
منار سلامة د.
أدب الأطفال
جامعة بار إيلان
سيف الدّين أبو صالح د.
الأدب الحديث
جامعة تل أبيب
رضا إغباريّة د. 
الأدب القديم
جامعة حيفا
محمود غنايم
مستشار أكاديميّ للقسم
ب.
الأدب الحديث
جامعة تل أبيب
إيمان قشقوش د.
الدّراسات الإسلاميّة
جامعة حيفا
فؤاد عزّام د.
الأدب الحديث
جامعة حيفا
جهينة خطيب د.
اللّغة والأدب الحديث
جامعة اليرموك
لينا بولص د.
علم النّفس التطوريّ
جامعة تل أبيب
إبراهيم أسدي د.
عسر تعلّميّ
جامعة حيفا

 

 

 

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image