ניהול וארגון מערכות חינוך

תכנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה באה לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך הערבי בישראל בתחום המינהל והמנהיגות הבית ספרית. התוכנית מושתתת על שני תחומים: לימודי תשתית ולימודי התמחות – שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית ברמה של תואר שני M.Ed

  תכנית הלימודים היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה באה לתת מענה לצרכים היחודיים של מערכת החינוך הערבי בישראל בתחום ניהול וארגון מערכות חינוך. התוכנית מושתתת על שני תחומים: לימודי תשתית ולימודי התמחות (כולל פרויקט גמר יישומי)- שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית ברמה של תואר שני (M.Ed.) . התוכנית משלבת בין היבטים עיוניים-מחקרים עדכניים בתחומי הדעת ובין היבטים יישומיים בחברה מסורתית ובחברה רב תרבותית. ההיבטים העיוניים באים לידי ביטוי בקורסים העיוניים המגוונים, וכן בהיבטים המעשיים של הסמינרים והסדנאות. הלמידה כוללת נקודת מבט מוסרית, תרבותית, חברתית ופוליטית על מערכת החינוך בכלל ועל מערכת החינוך הערבי בישראל בפרט. דגש מיוחד מושם על התייחסות למבנה החברתי-תרבותי ולשוני הבין תרבותי ואלה מוצאים את ביטויים בפעילות יישומית בנושאים הנוגעים בעבודתו של המנהל והקשר בינה לבין הסביבה החברתית-תרבותית.

מטרות התכנית

 1.  הכשרת סגל בכיר בעל השכלה רחבה הן בתחום הידע המקצועי והן בתחום הידע הבין תרבותי למילוי תפקידים מרכזיים בניהול בבתי ספר בחברה הערבית.
 2. הקניית ידע והבנה מעמיקה של התנאים החברתיים והתרבותיים בהם פועלים אנשי המנהל והמנהיגות החינוכית, בבית הספר, בקהילה הרחבה ובמערכת החינוך הערבית באלף השלישית.
 3. פיתוח מיומנויות בתחומי העיסוק הפרקטיים של המנהל, תיאוריות ארגוניות, תרבות ארגונית, פיתוח מודעות לגבי מורכבות התפקיד הניהולי בכלל ובמגזר הערבי בפרט, ועיצוב תפיסת עולם בתחומי התוכן המרכזיים הקשורים לניהול בית ספר בחברה פטריארכאלית.
 4. הצגת רפורמות וחידושים בנושאי מינהל, חברה ומנהיגות תוך כדי מתן דגש על המשותף והייחודי למערכת החינוך הערבי.  
 5. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בתהליכי הוראה-למידה עדכניים ולימודים אינטראקטיביים, הכוללים יצירת במה לחילופי ידע וניסיון עם עמיתים, עם מנהלים ועם ממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך בכלל ובמערכת החינוך הערבי בפרט.

התוכנית המוצעת מכוונת לכך, שבוגריה יעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות ובדרישות התפקיד, ויוכלו למלא את תפקידם בהצלחה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. התוכנית מבטיחה רמה אקדמית גבוהה, הנשענת על סגל מרצים אקדמי בכיר ובעל ניסיון והיכרות עם מערכת החינוך והתרבות הערבית.

לימודי התשתית, בהיקף של 5 ש"ש, מכוונים להקנות לתלמיד רקע עיוני ומחקרי הדרוש ללומד לקראת מנהיגות בית ספרית בחברה רב תרבותית תוך התייחסות למצבה הייחודי של מערכת החינוך בחברה הערבית בישראל. במסגרת זאת ילמדו הסטודנטים קורסים בנושאים הבאים: מערכת החינוך בישראל ומערכת החינוך הערבי, שינויים ותמורות בחברה הערבית, שיטות מחקר מתקדמות הן בתחום הכמותי והן בתחום האיכותני.

 קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

היחידה ללימודים מתקדמים

 1. גב' שירין היבי , מזכירה   

ראשי חוגים

 1. פרופ' אסמעיל אבו סעד, ראש חוג (שותף)
 2. ד"ר יאסר עואד, ראש חוג (שותף)
 3. ד"ר וליד דלאשה, רכז התכנית

רשימת בעלי תפקידים: תכנית .M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך שנה א'

 1. פרופ' מחמוד חליל,  מרצה - מערכת החינוך הערבית בישראל 
 2. פרופ' פאדיה נאסר,  מרצה – שיטות מחקר כמותי, איכותי
 3. דר' חאתם מחאמיד,   מרצה - מינהל ומנהיגות בתרבות האיסלאם
 4. דר' מוחמד מסאלחה,  מרצה - החברה הערבית בישראל
 5. ד"ר וליד דלאשה, מרצה.
 6. ד"ר קרנית מלכא, מרצה.
 7. ד"ר קוסאי חאג' יחיא, מרצה.
 8. ד"ר יוסף כנאענה, מרצה.

 

לימודי ההתמחות, בהיקף של 21 ש"ש, נועדו להקנות לסטודנטים ידע והיכרות עם בית הספר כארגון בחברה משתנה, הכולל קורסים בנושאי מינהל ומנהיגות בתרבויות אסלאמיות, בית הספר והקהילה, המשאב האנושי בחינוך, מדידה והערכה בבית הספר. במהלך הלימודים יועלו הנושאים והבעיות המיוחדות האופייניות למערכות החינוך הערבי, והסטודנטים יתנסו בדרכים להתמודדות עם סוגיות אלה בחברה מסורתית ובחברה רב תרבותית. לחיזוק הצד הארגוני והניהולי של עבודת המנהל יינתנו קורסים בתיאוריות בסיסיות במינהל החינוך,מנהיגות חינוכית, התקציב ככלי ניהולי, קבלת החלטות, תכנון וסוגיות משפטיות בדיני חינוך. כמו כן יתקיים קורס בניהול בית ספרי ממוחשב, על מנת להצעיד את בית הספר לעידן הטכנולוגיה הממוחשבת וההוראה מרחוק.

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

לימודי ההתמחות יכללו גם 3 סמינרים (6 ש"ש), שישמשו מסגרת לעבודה בקבוצות קטנות, לקריאה מעמיקה של ספרות מקצועית בתחומים: מנהיגות חינוכית, התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב תרבותית ושינויים וחידושים בארגוני חינוך בחברה משתנה. 

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

 

 

במסגרת לימודי ההתמחות ינתנו גם שתי סדנאות. הסדנה הראשונה (2 ש"ש) תעסוק בסוגיות נבחרות בניהול בית ספר, שתתבסס על ניתוחי אירועים במערכת החינוך הערבי. הסדנה השנייה תכין את הסטודנטים לקראת כתיבת פרוייקט הגמר היישומי (2 ש"ש). מטרת הסדנה היא להדריך וללוות את הסטודנט בתכנון הפרויקט ובביצועו.

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

לימודי תשתית  (5 ש"ש חובה)

שם הקורס המרצה סוג הקורס היקף הקורס
1. מערכת החינוך בישראל: מדיניות וביצוע ד"ר מוחמד מסאלחה שו"ת 1 ש"ש
2.  החברה הערבית בישראל ד"ר מוחמד מסאלחה שו"ת 1 ש"ש
3.  מערכת החינוך הערבית בישראל:   שינויים ותמורות ד"ר חאתם מחאמיד שו"ת 1 ש"ש
4. שיטות מחקר למתקדמים: המחקר הכמותי ד"ר יאסר עואד שו"ת 1 ש"ש
5. שיטות מחקר למתקדמים: המחקר האיכותני ד"ר יאסר עואד שו"ת 1 ש"ש

 

 • לימודי התמחות (9 ש"ש חובה)
שם הקורס המרצה סוג השיעור היקף הקורס
קורסי חובה      
6.  תיאוריות בסיסיות במינהל החינוך ד"ר יוסף כנאענה שו"ת 1 ש"ש
7.  המשאב האנושי בחינוך  - היחיד, הקבוצה והקריירה שבתווך ד"ר יוסף כנאענה שו"ת 1 ש"ש
8.  התקציב ככלי ניהולי דר' חוסאם גרייס  שו"ת 1 ש"ש
9. מינהל ומנהיגות בתרבויות אסלאמיות ד"ר חאתם מחמיד ופרופ'  א. אבו-סעד שו"ת 1 ש"ש
 10. מדידה והערכה – קורס מתקדם   שו"ת 1 ש"ש
11.  מינהל בית-ספרי ממוחשב פרופ' משה ברק  שו"ת 1 ש"ש
12.  בית הספר והקהילה חאג יחיא קוסאי  שו"ת 1 ש"ש
13. סוגיות משפטיות בחינוך ד"ר קרנית מלכה שו"ת 2 ש"ש

 

סמינרים א' - חובה - (4 ש"ש)

שם הקורס המרצה סוג השיעור היקף הקורס
14. מנהיגות חינוכית דר' וליד דלאשה  סמינר 2 ש"ש
15. התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב תרבותית פרופ' אסמעיל אבו-סעד סמינר 2 ש"ש

סמינרים ב'  - לבחור סמינר אחד  מתוך שלושה - (2 ש"ש)

שם הקורס המרצה סוג השיעור היקף הקורס
16. שינויים וחידושים בארגוני חינוך דר' וליד דלאשה  סמינר 2 ש"ש
17.הערכה בבית הספר: תפקידים, כלים ומבנה ארגוני   סמינר 2 ש"ש
18.פיתוח יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה פרופ' משה ברק  סמינר 2 ש"ש

קורסי בחירה – לבחור 2 מתוך 5 הבאים (2 ש"ש)

שם הקורס המרצה סוג הקורס היקף הקורס
19.  קבלת החלטות   שו"ת 1 ש"ש
20.  תכנון   שו"ת 1 ש"ש
21. אתיקה ארגונית ואקלים אתי בחינוך   שו"ת 1 ש"ש
22. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים       ושילובם במערכת החינוך דר' היתאם טאהא שו"ת 1 ש"ש
23. רב-תרבותיות – היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגים-התפתחותיים   שו"ת 1 ש"ש
       

 

סדנאות חובה (4 ש"ש)

שם הקורס המרצה סוג השיעור היקף הקורס
24. סדנה לכתיבת פרויקט גמר יישומי   סדנה 2 ש"ש
25. סדנה בסוגיות נבחרות בניהול בית   הספר וניתוח אירועים -  התנסות     מודרכת של יום בשבוע בשנה ב' ד"ר מוחמד מסאלחה וחברי  סגל התוכנית סדנה 2 ש"ש

 

 

 

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

פרויקט גמר יישומי

פרויקט הגמר היישומי  הוא חיבור אקדמי מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני, המתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח, בשדה החינוך. יש לציין שמטרתו של פרויקט הגמר היישומי היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית ולהעשיר ולקדם את הנעשה בתחום בתי הספר ומערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך הערבי בפרט. כמו כן בתהליך פרויקט הגמר היישומי הסטודנטים יסכמו, ינתחו ויתארו באופן ביקורתי, סוגיה או תופעה הנובעת מעיסוקם  החינוכי- הוראתי, או משדה פעילותם המקצועית של הסטודנט והמשיקה או נסמכת על עולמות התוכן של התוכנית לתואר שני "ניהול וארגון מערכות חינוך".

בחינת גמר

לאחר סיום פרוייקט הגמר היישומי, ייתבקשו הסטודנטים לעבור בחינת הגנה בעל-פה על נושא הפרוייקט בהרכב של שני בוחנים (המנחה ומרצה נוסף מהתוכנית). בחינת הגמר תיערך כשעה אקדמית. הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר

.קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

תנאי קבלה ללימודים

 • תואר B.Ed. או B.A. ותעודת הוראה.
 • ציון הגמר לתואר האקדמי הראשון: 80 ומעלה
 • שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה, או בתפקיד חינוך, בהיקף העסקה של שליש משרה לשנה לפחות.
 • 2 מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד, ניסיונו ותפקודו בבית הספר
 • עמידה בראיון קבלה
 • בחינת ידע באנגלית ברמת מתקדמים 2 או מבחן אמי"ר.

התכנית מיועדת ל

 • מורים
 • בעלי תפקידים בבתי-ספר המעוניינים להיות מנהלי בתי-ספר

משך תוכנית הלימודים

שנתים אקדמיות (4 סמסטרים)

שכ"ל

עפ"י המקובלת בלימודים לתואר השני

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

שעות קבלה ליחידה

היחידה ללימודים מתקדמים         

דר' יאסר עואד
דיקן אקדמי

בתיאום מראש
גב' שירין היבי 
מזכירת היחידה
בימים א' – ה'
שעות 9:00 – 15:00

שעות קבלה למרצים

.M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך
  שם מרצה שעות קבלה
  פרופ' אסמעיל אבו סעד יום ראשון 
12:00-13:00
  פרופ' מיכאל קריינדלר יום ראשון
13:00 – 15:30
  פרופ' מחמוד חליל בתיאום מראש
  פרופ' פאדיה נאסר   יום ראשון 
10:00 – 11:00
  ד"ר וליד דלאשה יום ראשון 
13:00 – 14:00
  דר' מוחמד מסאלחה יום רביעי 
14:30-15:30
בתיאום מראש
  דר' חאתם מחאמיד יום ראשון 
12:00-13:00
     

 

 

 

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image