החוג למתמטיקה

החוג למתמטיקה

תוכנית הלימודים המוצעת בבקשה זו היא תוכנית לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה במתכונת דו-חוגי כללי. התוכנית מורכבת מרכיבי הלימודים הבאים:

 • לימודי יסוד והעשרה
 • לימודי הכשרה להוראה (כולל הכשרה להוראה בכיתות א'-ב')
 • לימודים דיסציפלינאריים
  • מתמטיקה
  • חינוך מתמטי
  • שפה וספרות ערבית
    

מתמטיקה:

תכונית הלימודים במסלול מתמטיקה חד- חוגי לחטיבת הביניים היא תוכנת ארבע שנתית לקראת תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה בכיתות ז'-י', היא נבנתה כמענה להחלטת המל"ג מיום 10.6.2014 בנושא תכניות לימודים במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י'), אשר תחליף את התוכנית הקיימת במתמטיקה ומדעי מחשב. התכנית נבנתה עפ"י "הדגם המנחה" לתכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י'), כאמור, כפי שאושר ע"י המל"ג.
"את מקום המגורים שלי בחרתי רק אחרי שבדקתי אם יש שם חטיבות ביניים", אומר פרופ' יזהר אופלטקה, אמר זאת כשהוא רומז על שלל הבעיות הקימות בחטיבות הבנים כשהמורה עצמו הינו אחד המוקדים העיקריים לפתרון הבעיה,  (פרופ' אופלטקה, ראש התכנית למנהל ומנהיגות בחינוך בבית הספר לחינוך וחוקר בנושא חטיבות הביניים).
כאן במכללת סכנין ומתוך אימונה במורה בעל שליטה מעמיקה בתוכן המתמטי והמטופח במגוון מרכיבי ידע ובעל הכשרה מתאימה בהקניית מיומנויות שונות, גם במישור הפדגוגי- הדידקטי וגם במישור החינוכי-הפדגוגי, יכול להצליח במשימתו ולתת מענה על הרבה מהקשיים הקיימים בחטיבות הבנים אפילו קשיי הסתגלות ובעיות התנהגות.
בידע המתמטי, התוכנית כוללת תחומים שונים במתמטיקה: אלגברה, אנליזה, גיאומטריה, מתמטיקה דיסקרטית, הסתברות וקומבניטוריקה, לוגיקה וקבוצות, טופולוגיה, אופטימיזציה ושימושים כלכליים, תולדות המתמטיקה ובעיות אתגר במתמטיקה ועוד, במטרה להעניק לסטודנטים ידע מעמיק בתחומים השונים הקורסים המוצעים בתחום מועברים לסטודנט תוך שמירה על ספירליות בחשיפת הידע המתמטי בתחום זה, למשל באלגברה מוצעים הקורסים: מבוא לאלגברה, מבוא לתורת הווקטורים, אלגברה ליניארית מורחבת, אלגברה קומוטטיבת. וכך בשאר התחומים השונים.
במישור הפדגוגי – דידקטי התוכנית כוללת מגוון קורסים בחינוך מתמטי המשלבים ידע תאורטי ופרקטי.  שיאפשרו חשיפה מעמיקה לגישות והמודלים השונים בהוראת מתמטיקה ולמידתה, במיוחד גישות הדוגלות בלמידה משמעותית; חשיפה לתהליכי הלמידה של תלמידים תוך שמת דגש על אספקטים התפתחותיים, קוגניטיביים ופסיכולוגים בלמידת מושגים מתמטיים;  חשיפה לכלים הטכנולוגיים שיסייעו בבנייה של סביבות למידה המתבססות על פדגוגיות חדשניות המתאימות לעידן הנוכחי.  
במישור חינוכי -פדגוגי התוכנית כוללת קורסים שונים בחינוך במטרה להכשיר ולהעניק לסטודנטים ידע בהיבטים חינוכיים-פדגוגיים שונים. בנוסף, במסגרת מישור זה התוכנית כוללת קורסים שמטרתם לטפח מחנך אחראי, מחדש ובעל ערכים ומחויבות לחברה.
 

חינוך מתמטי

החינוך המתמטי הינו תחום  שנועד להציג גישות שונות בתחום החינוך המתמטי, כגון:
שהסטודנט יכיר את התהליכים הפסיכולוגים המלווים התפתחות מושגים מתמטיים בסיסיים. הכרת תוכנית הלימודים בחשבון בב"ס יסודי ( לכתות א'- ו').
הבנת העקרונות להוראת החשבון והגיאומטריה ולשימוש במודלים מייצגים.
הבנת עקרונות לטיפוח חשיבה מתמטית בב"ס יסודי, מה הם  הקשיים הנפוצים בחשיבה מתמטית ודרכי טיפול בהם.  פיתוח יכולת להכין מרכז למידה בחשבון לכיתות א'-ו'. 
תכנון יחידות הוראה ולימוד בכיתה הטרוגנית בהתייחס לרמות שונות של התלמידים. 
שיקולי דעת בבחירת ספרי הלימוד בחשבון בבתי הספר הערביים.
להכשיר וללוות את הלומד לקראת היותו מורה לחשבון והנדסה בבית הספר היסודי, במיוחד בכיתות א'- ו'.
לכוון את הלומד להבין ולהכין נושאים ופרקים מתוכנית הלימודים (התאמה, תכנון והערכה) והתאמתה לכיתה הטרוגנית. להכשיר את הלומד לאתר יכולות לימודיות אצל תלמידים ולחזק תלמידים פוטנציאליים, קידומם והעשרתם ליצירתיות.
לאפשר ללומד התנסות בהוראת פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים (הוראה בכיתה של קבוצת עמיתים) והן במסגרת העבודה המעשית.
הקניית כלים לפיתוח סביבה לימודית מתמטית פתוחה ועצמאית.
התלמידים ינתחו וידונו ו במבחר מאמרים מחקריים מקומיים  ובינלאומיים העוסקים בחינוך מתמטי בבית ספר יסודי, יבחנו את שיטות ההוראה המציע המחקר וישומן הלכה למעשה בכיתה בבי"ס יסודי. 

התנאים ניתנים לשינויים עפ"י שיקולים של הנהלת המכללה ובכפוף להנחיות האגף להכשרת עובדי ההוראה והמועצה להשכלה גבוהה

 • זכאות לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים 80 לפחות
 • ציון 70 לפחות בלשון ערבית בתעודת הבגרות (3 יחידות לימוד לפחות)
 • מבחן פסיכומטרי בציון 450 לפחות
 • ממוצע הציונים הנדרש של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי הוא 500 לפחות. ציון זה נקרא ציון משולב
 • ארבע או חמש יחידות לימוד בגרות במתמטיקה, עם ציון 90 או 80 לפחות, בהתאמה
 • ראיון קבלה ללימודים
 • לתוכנית מצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 625 ומעלה

תוכנת הלימודים מתמטיקה מסלול יסודי:
תוכנית הלימודים המוצעת בבקשה זו היא תוכנית לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה במתכונת דו-חוגי כללי. התוכנית מורכבת מרכיבי הלימודים הבאים:
-    לימודי יסוד והעשרה
-    לימודי הכשרה להוראה (כולל הכשרה להוראה בכיתות א'-ב')
-    לימודים דיסציפלינאריים
o    מתמטיקה
o    חינוך מתמטי
o    שפה וספרות ערבית
 

מתמטיקה:
תוכנית הלימודים במתמטיקה מיועדת להכשיר מורים להוראת המתמטיקה בכיתות א'-ו'. משך ההכשרה הוא ארבע שנים לקראת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed) ותעודת הוראה. ההכשרה להוראת חשבון והנדסה. הסטודנט נדרש ללמוד במהלך הכשרתו לפחות 26 שעות שנתיות בהתמחות מתמטיקה.
במסגרת לימוד המתמטיקה מוענק לסטודנטים ידע בסיסי ומעמיק בנושאים שונים במתמטיקה, כמו אנליסה, גיאומטריה אוקלידית, גיאומטריה במישור ובמרחב, מבנים אלגבריים ומתמטיים, גרפים ופונקציות, תורת המספרים, תורת הקבוצות, סטטיסטיקה והסתברות, תולדות המתמטיקה ובעיות אתגר במתמטיקה.
הסטודנטים נחשפים במהלך לימודיהם למגוון נושאים בחינוך, ורוכשים שיטות ומיומנויות לפיתוח החשיבה המתמטית ולהוראת המתמטיקה בכיתות א'- ו', כולל הכרת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד במתמטיקה המיועדים לשכבת גילאים זו, והתנסות בהוראתם במשך שלוש השנים הראשונות להכשרה להוראה. חשיפה זו מאפשרת לפתח אצל הסטודנטים כושר דידקטי, המושתת על הבנה טובה ומעמיקה של המקצוע.

חינוך מתמטי
החינוך המתמטי הינו תחום  שנועד להציג גישות שונות בתחום החינוך המתמטי, כגון:
שהסטודנט יכיר את התהליכים הפסיכולוגים המלווים התפתחות מושגים מתמטיים בסיסיים. הכרת תוכנית הלימודים בחשבון בב"ס יסודי ( לכתות א'- ו').
הבנת העקרונות להוראת החשבון והגיאומטריה ולשימוש במודלים מייצגים.
הבנת עקרונות לטיפוח חשיבה מתמטית בב"ס יסודי, מה הם  הקשיים הנפוצים בחשיבה מתמטית ודרכי טיפול בהם.  פיתוח יכולת להכין מרכז למידה בחשבון לכיתות א'-ו'. 
תכנון יחידות הוראה ולימוד בכיתה הטרוגנית בהתייחס לרמות שונות של התלמידים. 
שיקולי דעת בבחירת ספרי הלימוד בחשבון בבתי הספר הערביים.
להכשיר וללוות את הלומד לקראת היותו מורה לחשבון והנדסה בבית הספר היסודי, במיוחד בכיתות א'- ו'.
לכוון את הלומד להבין ולהכין נושאים ופרקים מתוכנית הלימודים (התאמה, תכנון והערכה) והתאמתה לכיתה הטרוגנית. להכשיר את הלומד לאתר יכולות לימודיות אצל תלמידים ולחזק תלמידים פוטנציאליים, קידומם והעשרתם ליצירתיות.
לאפשר ללומד התנסות בהוראת פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים (הוראה בכיתה של קבוצת עמיתים) והן במסגרת העבודה המעשית.
הקניית כלים לפיתוח סביבה לימודית מתמטית פתוחה ועצמאית.
התלמידים ינתחו וידונו ו במבחר מאמרים מחקריים מקומיים  ובינלאומיים העוסקים בחינוך מתמטי בבית ספר יסודי, יבחנו את שיטות ההוראה המציע המחקר וישומן הלכה למעשה בכיתה בבי"ס יסודי. 
 

הסטודנט ילמד לפחות 52 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום המתמטיקה

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

 

חובה/בחירה

אבחון דידקטי בחשבון

2

שו"ת

 

בחירה

אלמנטים של תורת המספרים

2

שו"ת

 

חובה

 

אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות

2

סמינריון

 

חובה

גיאומטריה במישור ובמרחב

2

שו"ת

 

חובה

גרפים ופונקציות

2

שו"ת

 

חובה

האדם, בריאותו ואיכות חייו

1

שעור

 

בחירה

הוראה מתקנת בחשבון

1

שו"ת

 

בחירה

הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי

2

שו"ת

 

חובה

הוראת חקר במתמטיקה

2

שו"ת

חובה

היבטים מתמטיים של תוכנית הלימודים

2

שו"ת

חובה

הסתברות וקומבינטוריקה

2

שו"ת

חובה

חידות ומשימות במתמטיקה

2

שו"ת

חובה

חקר נתונים סטטיסטיים

2

שו"ת

חובה

חשיבה יצירתית

1

סדנא

בחירה

חשיבה כמותית במדע

1

שו"ת

בחירה

חשיבה מתמטית

2

שו"ת

חובה

טופולוגיה

2

שו"ת

חובה

יסודות האריתמטיקה

2

שו"ת

חובה

יסודות החשבון ומבנים אלגבריים

1

שו"ת

חובה

מודלים לפתרון בעיות מילוליות

2

שו"ת

חובה

מושג האינסוף ואנליזה

2

שו"ת

חובה

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

1

שו"ת

בחירה

מתמטיקה בחיי יום- יום

2

שו"ת

חובה

מתמטיקה בשילוב המחשב

2

שו"ת

חובה

פיתוח חשיבה מדעית

1

סדנא

בחירה

פסיכולוגיה של המתמטיקה

2

שו"ת

חובה

תולדות המתמטיקה

1

שו"ת

חובה

תורת המידה

2

שו"ת

חובה

תורת המשחקים

2

שו"ת

חובה

תורת הקבוצות ולוגיקה

2

שו"ת

חובה

 

·         לימודים דיסציפלינאריים לצורך הכשרה להוראה בכיתות א'-ב':

 

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

 

חובה/בחירה

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

2

שו"ת

 

חובה

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

2

שו"ת

 

חובה

 

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שעור

 

חובה

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שעור

 

חובה

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שעור

 

חובה

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שעור

 

בחירה

 

רכיב הכשרה להוראה

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

סה"כ ש"ש

לימודי יסוד

7

2

4

0

17-29*

לימודי חינוך

8

8

8

4

28

התנסות בהוראה ובחינוך

6

6

12

0

24

מתמטיקה

8

8

6

6

28

מדעי מחשב

8

9

6

6

29

סה"כ ש"ש בשנים א'-ד'

37

33

36

16

118-130*

 

 

לימודי יסוד

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

מיומנויותמחשב

2

 

 

 

חינוךגופני

2

 

 

 

אוריינותאקדמית

1

 

 

 

מושגייסוד במדע וטכנולוגיה

 

2

 

 

מדעוטכנולוגיה לחטיבת הביניים

 

 

2

 

לשוןערבית

ע"פי רמת הסיווג

לשוןעברית והבעה

2

 

 

 

ביטחון,בטיחות ועזרה ראשונה

 

 

2

 

אנגליתלמטרות אקדמיות

ע"פי רמת הסיווג

סיוריםלימודיים

לפי תוכנית של המכללה

סה"כש"ש לשנה

7

2

4

 

סה"כ ש"ש בשנים א'–ד'

17-29*

 

*כולל לשון ערבית ואנגלית למטרות אקדמיות

 • ד"ר ופיק היבי - ראש החוג.
 • ד"ר מוחמד אבו חאמד
 • ד"ר לואאי עבאללה
 • ד"ר גאלב נסאר
 • ד"ר עבד אלחלים עבד אלפתאח
 • ד"ר חנאן חיידר
 • ד"ר עבד אלרחמאן חליל
 • ד"ר גוהיינה שחברי
 • ד"ר פתחי סאלח
 • מר נביל אסדי
 • מר יוסף עבד אלגני
 

לימודי חינוך

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אלימות בבית הספר

 

 

1

 

ארגון סביבה חינוכית

1

 

 

 

המורה כמחנך לערכים

 

1

 

 

התפתחות קוגניטיבית

 

2

 

 

מבוא לחינוך מיוחד

 

1

 

 

מדידה והערכה

 

2

 

 

מינהל החינוך

 

 

1

 

סדנת התמחות בהוראה / המורה כחוקר כתתו*

 

 

 

2

סוציולוגיה של החינוך

1

 

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

 

 

2

 

עזרי הוראה

1

 

 

 

פילוסופיה של החינוך

1

 

 

 

פסיכולוגיה התפתחותית

2

 

 

 

קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הניעורים

 

1

 

 

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 

1

 

 

תורת ההוראה ושיטותיה

2

 

 

 

תכנון לימודים - סמינריון

 

 

 

2

תקשורת בין אישית

 

 

2

 

תרבות ערבית

 

 

2

 

סה"כ ש"ש לשנה

8

8

8

4

סה"כ ש"ש בשנים א' - ד'

28

התנסות בהוראה ובחינוך

6

6

12

 

 

 

התמחות מתמטיקה

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אלגברה לינארית

2

     

אלמנטים של תורת המספרים

   

2

 

אנליזה נומרית

     

2

אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות- סמינריון

   

2

 

דידקטיקה של מתמטיקה

 

2

   

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1

2

     

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2

 

2

   

טופולוגיה במרחבים מטריים

     

2

יסודות הגיאומטריה

 

2

   

משואות דיפרנציאליות רגילות

     

2

סטטיסטיקה וקומבינטוריקה

   

2

 

פרקים נבחרים במתמטיקה על תיכונית

2

     

תורת הגרפים

 

2

   

תורת הקבוצות ולוגיקה

2

     

סה"כ שעות בכל שנה

8

8

6

6

סה"כ שעות בארבע שנים

28

 

 

 

התמחות מדעי מחשב

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אוטומטים ושפות פורמליות

 

2

   

אוריינות מחשב

2

     

ארגון ותכנות המחשב

 

2

   

דידקטיקה של אוריינות התקשוב ומדעי המחשב

   

2

 

הנדסת תוכנה - סמינריון

     

2

מבוא לבסיסי נתונים

 

1

   

מבוא לגרפיקה ממוחשבת

   

1

 

מבוא למדעי מחשב 1

2

     

מבוא למדעי מחשב 2

2

     

מבוא למערכות הפעלה

     

2

מבוא לתורת החישוביות

     

2

מבוא לתכנות מערכות

   

2

 

מבני נתונים

 

2

   

מערכות ספרתיות

2

     

שיטות תכנות אינטראקטיביות

   

1

 

תכנון אלגוריתמים

 

2

   

סה"כ שעות בכל שנה בהתמחות

8

9

6

6

סה"כ שעות בארבע שנים בהתמחות

29

 

 

תנאי קבלה, תנאי מעבר ותנאי סיום פורמאליים בתכנית, מספר מועמדים ומתקבלים 

 תנאי קבלה למסלול

בנוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכל מסלולי ההכשרה במכללה; ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 500 לפחות, מינימום שלש יחידות בגרות בערבית בציון 70 לפחות וחוות דעת חיובית מועדת הקבלה, נדרשים המועמדים ללימודים במסלול זה להיות בעלי ארבע או חמש יחידות בגרות במתמטיקה, עם ציון 90 או 80 לפחות, בהתאמה.
במקרים חריגים (עד 10% בשנתון), יתקבלו מועמדים בעלי חמש יחידות בגרות במתמטיקה בציון שבין 75 – 79, או בעלי ארבע יחידות בגרות במתמטיקה בציון שבין 85 – 89
תנאי מעבר וסיום


בוגר המכללה זכאי לתואר בוגר בהוראה(.B.Ed ) ותעודת הוראה, לאחר שעמד בדרישות אלה:

·         השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל פעילות חובה אחרת הנדרשת במסגרת לימודיו במכללה.

·         השלמת כל החובות הלימודיים ועמידה בהצלחה בכל הבחינות, העבודות והמטלות הנדרשות בכל רכיבי ההכשרה להוראה.

·         קבלת ציון 70 לפחות בערבית, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובלימודי ההתמחות.

·         עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה.

·         התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed ) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.

·         סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".

·         סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה – יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

פעולות ייחודיות בחוג למתמטיקה

 

במהלך השנים האחרונות מכללת סכנין (ע.ר) שמה דגש על  לימודי המתמטיקה. צוות המתמטיקה וצוות החינוך המתמטי במכללה עסק בפיתוח סביבה מאתגרת תוך התמקדות בביסוס והרחבת היסודות במתמטיקה, פיתוח חשיבה כמותית, הקניית הרגלי עבודה, אתגור וטיפוח מצוינות.

תכנית הלימודים ומגוון הפעולות אשר מפעיל החוג למתמטיקה מטרתה למנוע כשלון ובניית ביטחון אצל כל תלמיד ואמונה ביכולתו  ללמוד מתמטיקה בהנאה  כך שיהיה מורה משפיע בעתיד.

שיטות ההוראה במתמטיקה במכללה עומדות תמיד במבחן ונתונות לשינויים בלתי פוסקים. יש קונפליקט בין הצורך לדבוק ברפורמות החדשות לבין לימוד מושגים בסיסיים להבנת המתמטיקה. במכללת סכנין (ע.ר) אנו מנסים לשלב בין הדברים ומדגישים את העובדה שהתקשורת והלמידה השיתופית היא גם במתמטיקה.

 

להלן כמה מהפעולות אשר מתעסק בהן החוג:

 • מועדון מתמטי:

החוג הקים מועדון מתמטי  להעשרה מדעית לסטודנטים וחברי הסגל,  בו מתקיים מפגש סמסטריאלי שבו ניתנת  הרצאה על ידי חבר סגל או אורח והצגות של סטודנטים. בשנה האחרונה האחריות להפעלת המועדון ניתנה למרצה חירייה מסארוה ובין היתר הייתה גם הרצאה בגיאומטריה של פרופ' דאוד בשותי בנושא סיבובים והזזות במישור.

- סיורים לימודיים:     

באחריותו של עבד אלסלאם טרביה קיימת תוכנית תלת שנתית לסיורים לימודיים במכללה ועל כל תלמיד להשתתף בסיור לימודי אחד לפחות בכל שנה:

 • קשר חם בטכניון , מרכז מורים ארצי למדעי המחשב בטכניון. 
 • ביקור במרכז המורים הארצי למתמטיקה באונ' חיפה , סדנת מתמטיקה בטכנודע חיפה וביקור בתערוכה.
 • מרכז מורים ארצי למתמטיקה לחטיבת הביניים במכון ויצמן וביקור בגן מדע.

 -  חידה חודשית:

באחריותו של ד"ר עוזי ערמון,בכל חודש מפרסם החוג חידה חודשית לפיתוח החשיבה המתמטית אצל התלמידים, להגביר את המודעות לתורת המשחקים,  הכרת תהליך השיפוט וקבלת החלטות, התרשמות אינטואיטיבית ולפתח  דרכים של בחינת נתונים והשלכותיהם.

-  קשר עם בתי ספר תיכוניים:

כל מרצה בחוג  מבקר פעם אחת לפחות בשנה באחד מבתי הספר התוכניים בסביבת המכללה בכדי להגביר את המודעות ללימודי המתמטיקה במכללה דבר אשר הביא  בשנתיים האחרונות שתלמידים בעלי יכולות טובות יותר להירשם ולהתקבל ללימודי מתמטיקה אצילנו.

- מרכז אלבירוני:

לפני כשלושה שנים הקים החוג את מרכז אלבירוני שמטרתו:

 1. הרחבת הכשרה מקצועית למורים: הכרת תכנית הלימודים במתמטיקה בבי"ס היסודי וחט"ב. העמקת הידע המתמטי בתכנית הלימודיים. היכרות עם מודלים מוחשים להוראת התכנים תוך התייחסות למודלים שונים להוראת המתמטיקה.
 2. סדנאות והדרכה לתלמידים מצטיינים: יצירת תלמיד חוקר המתמודד עם משימות חקר. רכישת מושגים ומבנים  מיוחדים. שימוש בכלים מתמטיים לפתירת בעיות מילוליות. שליטה במיומנות מתמטיות וייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים.

- ימי עיון:

כהרגליו מקיים החוג בכל שנה יום עיון בשיתוף עם החוג למדעי מחשב, בו מוזמנים בין היתר מפקח המתמטיקה במשרד החינוך, מדרכי מתמטיקה, מנהלי בתי ספר ומורי מתמטיקה מהשטח, יום העיון האחרון שערך החוג היה בחודש מאי  ובו ניתנו בין היתר שלוש הרצאות:

 • ד"ר נמר ביאעה  שימוש בסלולארי בהוראת מתמטיקה ומחשבים.
 • פרופ' גדי מורן בעיית תשע הנקודות
 • פרופ' רון אהרון מתמטיקה ושירה.

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image