מצויינים

מצויינים

 

תוכנית ההוראה הייחודית תעסוק במגוון נושאים, ובין היתר בשונות ורב תרבותיות בחברה הישראלית, חדשנות פדגוגית, מנהיגות ערכית חינוכית, והיכרות עם מערכת החינוך ואוריינות מערכתית.

התוכנית שמה דגש מיוחד על הכנת הסטודנטים לאתגרים החינוכיים של העידן הנוכחי, המתאפיין במעברים בלתי צפויים בין למידה פרונטאלית, מקוונת והיברידית, ולהפוך אותם לשגרירי השינוי המעבירים הלאה את הידע שצברו בתחום. ברוח זו, תוכנית הלימודים של רג"ב כוללת את כל הקורסים הנלמדים במסגרת תוכנית פריזמה הארצית לקידום למידה דיגיטלית. בנוסף, הסטודנטים של רג"ב ישתלבו גם בקורסי MOOC (Massive Open Online Courses) וקורסים מגוונים מתחום הטכנופדגוגיה, המדגישים כלים דגיטליים בעידן ההוראה המקוונת.

תוכנית רג"ב למצוינים בהוראה היא תוכנית ארצית פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ב-22 מכללות להוראה, ומטרתה לקדם את החינוך בישראל באמצעות הכשרה, טיפוח וקידום של מורות ומורים מצטיינים ובעלי השפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח. התוכנית נועדה לטפח קהילת מורים ומורות שיהוו מופת חינוכי, ידגימו מנהיגות מקצועית וחברתית ויתאפיינו בחדשנות יצירתית מעוררת השראה.

במכללה האקדמית סכנין ממלאת תוכנית רג"ב תפקיד חשוב בהכשרת מורים מנהיגים מתוך החברה הערבית אשר יחנכו את מנהיגי דור העתיד ויתרמו להטמעה של מצוינות, חדשנות ורוח יזמית בבתי הספר של החברה.

רג"ב היא תוכנית מעטפת, המהווה מסגרת רוחבית עבור סטודנטיות וסטודנטים להוראה השייכים לחוגים שונים במכללה ומתמחים במגוון מקצועות ומסלולים:

 
 • אנגלית לבי"ס יסודי ועל יסודי
 • מדעים לבי"ס יסודי
 • ערבית לבי"ס יסודי
 • מתמטיקה לבי"ס יסודי ועל יסודי
 • חינוך מיוחד רב-גילאי
 • הגיל הרך
 

בנוסף למחויבויות האקדמיות ורכיבי ההכשרה השונים החלים על כל סטודנטית וסטודנט במסגרת המסלול אליו הם משתייכים, תוכנית רג"ב כוללת גם קורסים, סדנאות וסמינרים ייחודיים, התנסות מעשית ייחודית, פרויקט חונכות, מעורבות חברתית, הכנה לקראת יציאה לעבודה במערכת החינוך, וכן קורסים, פעילויות ומפגשים בין מכללתיים המיועדים לתלמידות ותלמידי רג"ב מכל הארץ.

תוכנית ההוראה הייחודית תעסוק במגוון נושאים, ובין היתר בשונות ורב תרבותיות בחברה הישראלית, חדשנות פדגוגית, מנהיגות ערכית חינוכית, והיכרות עם מערכת החינוך ואוריינות מערכתית. תוכנית הלימודים מורכבת מכלל רכיבי ההכשרה של ההתמחות הנבחרת (ראו פירוט רכיבי ההכשרה בעמודי החוגים השונים), בתוספת המחויבויות הייחודיות לתוכנית רג"ב בהיקף של 22 ש"ש, כפי שיפורטו להלן.

משך הלימודים בתוכנית 3 שנים להשלמת תואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה (במקום 4 שנות לימוד במסלולים הרגילים), והם כוללים פטור מלא מתשלום שכר לימוד וכן מלגות נוספות, בכפוף לעמידה בתנאים (כפי שיפורט בהרחבה בהמשך עמוד זה).

כמו כן, בתוכנית ישולב לפחות אחד המרכיבים הבאים:

 • קורס/ים שיוכר/ו במסגרת התואר השני.
 • הכשרה המקנה תעודה לעיסוק נוסף הקשור בתחום המיומנויות הרכות ויכול לתרום הן להתמקצעות בהוראה והן לפיתוח קריירה חינוכית (למשל הנחיית קבוצות). 
 • ליווי אישי של מנטור במהלך הלימודים במסגרת העבודה מעשית ייחודית, שמטרתו העצמה והתפתחות אישית של הסטודנטים וחשיפתם לתפקידים הפדגוגיים והניהוליים בבתי הספר.
 • היכרות עומק ועבודה צמודה עם בעל/ת תפקיד במערכת החינוך – בבית הספר, ברשות המקומית או במשרד החינוך – לצורך הבנה מעמיקה של התפקיד והשטח.

כמו כן, השנה ייערך במסגרת התוכנית מחקר הערכה אשר יבחן את איכות תהליך ההוראה, הלמידה וההערכה בקורסים הייחודיים של תוכנית פריזמה בהם השתלבו כל הסטודנטים המצוינים. מטרת המחקר היא ללמוד על האופן בו הסגל והסטודנטים בתוכנית תופסים את שיטות ההוראה, הלמידה וההערכה החדשניות ששולבו בה בהשוואה לשיטות ההוראה המסורתית שהכירו לפני תקופת הקורונה.  

בוגרות ובוגרי התוכנית יתאפיינו במחויבות עמוקה כלפי עולם ההוראה והחינוך שתתבטא בהיכרות מעמיקה עם תחום הדעת בו התמחו ויכולת גבוהה של חקר ולמידה בתחום; כישורי הוראה מתקדמים ומסוגלות פדגוגית יוצאת דופן; שאיפה להתפתחות אישית ומקצועית בתפקידים ובמסלולי השפעה שונים במערכת החינוך; ואישיות חינוכית מרשימה המשמשת דוגמה אישית ליצירתיות, גמישות מחשבתית, יכולת התמודדות מערכתית, כישורי פעולה בסביבה רב-תרבותית, רגישות חברתית ושאיפה מתמדת לתרומה לחברה ולסביבה.

לצפייה בתקצרי קורסים לחץ כאן

 

להלן הקורסים הייחודיים לתוכנית המצוינים:

שם הקורס

ש"ש

סוג

הערות

טכנופדגוגיה

1

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

יום ששי הרצאה 2

חינוך לחשיבה

2

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה ב' או ג'

קורס מקוון

מבוא לרב תרבותיות

1

קורס MOOC

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

יום ששי הרצאה 3

סדנה למצוינים שנה א'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום שלישי הרצאה 1

סדנה למעורבות חברתית שנה א'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה 4

סדנה לעבודה מעשית ייחודית שנה א'

1

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה 1

SPSS ושיטות מחקר מתקדמות

1

קורס

קורס מרוכז בחופשת הקיץ; מוכר בלימודי תואר שני במכללה; לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה ב' או ג'

סדנה למצויינים שנה ב'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום שלישי הרצאה 1

סדנה למעורבות חברתית שנה ב'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה 4

סדנה לעבודה מעשית ייחודית שנה ב'

1

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה 1

יזמות וחדשנות בית ספרית

2

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

יום שלישי הרצאה 3

חינוך בחברה רב תרבותית

2

סמינר

שנה ב'

יום ששי הרצאה 3

זכויות האדם והילד בחינוך

1

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

קורס מקוון

חינוך למחוננים

2

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

יום שלישי הרצאה 2

קפה עולם: קורס יזמות חברתית בגישת מנהיגות השתתפותית

1

קורס

לבחירת הסטודנטים האם ללמוד בשנה א', ב' או ג'

קורס מרוכז בחודש יולי

סדנה למצוינים שנה ג'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום שלישי הרצאה 1

סדנה למעורבות חברתית שנה ג'

2

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה- 4

סדנה לעבודה מעשית ייחודית שנה ג'

1

סדנה

ללא נקודות זכות

יום ששי הרצאה 1

 

 

 

 

מעורבות חברתית

4

 

 

עבודה מעשית ייחודית

4

 

 

 

22 נ"ז (14 נ"ז קורסים ייחודיים של התוכנית + 4 נ"ז מעורבות חברתית + 4 נ"ז עבודה מעשית ייחודית)

*לפירוט הדרישות ורכיבי ההכשרה החוגיים – יש להיכנס לעמוד החוג הרלוונטי בתפריט מסלולי התואר הראשון.

 

 

קבלה עם מבחן פסיכומטרי

קריטריון

ציון משוקלל של תעודת הבגרות והפסיכומטרי

ציון מסיל"ה

אחר

1: הצטיינות אקדמית

650 ומעלה

5.5  ומעלה

ניתן להתקבל גם ללא בגרות עם פסיכומטרי 660 ומעלה

2: הצטיינות חברתית ואקדמית

630-650

5.5  ומעלה

הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת

3: הצטיינות במבחני התאמה להוראה

615-630

7  ומעלה

 

4: מקצועות מועדפים

615 ומעלה

5.5  ומעלה

התמחות במקצוע מועדף*

קבלה ללא מבחן פסיכומטרי

קריטריון

ממוצע בגרות

ציון מסיל"ה

אחר

5: הצטיינות במבחני התאמה להוראה והתנסות אקדמית

105 ומעלה

7  ומעלה

מעבר בהצלחה של קורס מקוון**

6: רג"ב שרוך אפור***

102 ומעלה

7  ומעלה

משוחררות ומשוחררי חיל החינוך והנוער (ששירתו בתפקיד משקיות הו"ד חינוך, ומד"ן) ומדריכות  בבתי ספר שדה.

 

 

* מקצועות מועדפים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית, מקרא במגזר הממלכתי, ערבית למגזר הממלכתי יהודי, הוראה וחינוך לבית ספר יסודי ומוזיקה.

** קורס מקוון: פרטי הקורס, תנאי הסף ולוחות הזמנים יפורטו במסמך נפרד, הערכה סופית של ההישגים בקורס תקבע על ידי ראשת תכנית רג"ב.

*** רג"ב שרוך אפור: במכללה שיהיו בה מעל 10 סטודנטים ברג"ב שרוך אפור תפתח קבוצה מיוחדת לסטודנטים אלו. במידה ובמסגרת הארצית יהיו מעל 20 סטודנטים בקריטריון זה, תפתח עבורם מסגרת בין מכללתית.

בנוסף לכל האמור לעיל:

 • נדרשת עמידה בהצלחה בפני ועדת קבלה מכללתית ומכתב מלווה של המועמד/ת.
 • ההחלטה הסופית על קבלה לתכנית רג"ב תהיה באישור ראשת התכנית הארצית.
 • קליטה במקצועות שהדרישה להם במערכת החינוך נמוכה מאד תהיה מוגבלת.
 • בנוסף לתנאי המעבר החלים בכל חוג וחוג במכללה, על מנת לעבור משנה לשנה נדרשים תלמידי ותלמידות תוכנית רג"ב לתנאי המעבר הבאים:

 • ציון שנתי ממוצע של 90 ומעלה.
 • ציון שנתי ממוצע בלימודי חינוך והוראה של 85 ומעלה.
 • השתתפות אקטיבית בפעילות למען הקהילה, במכללה ו/או מחוצה לה, במסגרת המעורבות החברתית הנדרשת בתוכנית באותה השנה.
 • השתתפות בתכנית הייחודית על כל מרכיביה.
 • השתתפות פעילה בכנסי התוכנית הבין-מכללתיים ובהכנות לקראתם.
 • המלצה חיובית של מרכזת התוכנית מתפקוד הסטודנט בתוכנית ובמכללה, בהתאם לרוח התוכנית וליעדיה (ללא ההמלצה לא יתאפשר מעבר משנה לשנה, גם במקרה של עמידה בתנאים המפורטים בסעיפים שלעיל)

ההטבות להן זכאים תלמידי ותלמידות התוכנית:

 • משך הלימודים לקבלת תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה יהיה 3 שנים במקום 4.
 • פטור מלא משכר לימוד במשך כל 3 השנים אשר מתבטא ב:
  • מלגות מותנות מועדפות בגובה של 5800 ₪ לשנת לימודים ועד ל-3 שנות לימוד.
  • מלגת מעורבות חברתית של מפעל הפיס בגובה 5000 ש”ח בכל שנת לימודים.
 • שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז’) תיחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה והמשכורת בה תחשב ככזו של מורה בפועל ולא כשנת סטאז’.

 

* ההטבות מותנות בעמידה בתנאי התוכנית. למידע נוסף יש להיכנס לאתר הארצי של תוכנית רג"ב למצוינים בהוראה.

פירוט הקורסים הייחודיים לתוכנית:

חינוך לחשיבה

טכנופדגוגיה

ייזמות וחדשנות בית ספרית

חינוך למחוננים

קפה עולם: קורס יזמות חברתית בגישת מנהיגות השתתפותית

SPSS מתקדם

מבוא לרב תרבותיות

זכויות האדם והילד בחינוך

 

פירוט הסמינרים הייחודיים לתוכנית:

חינוך בחברה רב תרבותית

 

פירוט הסדנאות הייחודיות לתוכנית:

סדנה למצויינים

סדנה למעורבות חברתית

סדנה מלווה להתנסות המעשית

תלמידות ותלמידי תוכנית המצוינים מחויבים לפעילות בתחום המעורבות החברתית בהיקף של 80 ש"ש בשנה. במסגרת זו, המכללה מעודדת את תלמידי התוכנית להשתלב בפרויקטים המגוונים של המרכז למעורבות חברתית במכללה, שם הם מלווים לאורך 3 שנות לימודיהם על ידי ראשת המרכז, ד"ר אמל טאהא פאהום. המערבות החברתית הינה חשובה מאד לסטודנטים מצויינים בזה שהיא מחברת אותם לקהילה ולאתגריה. דרך פרויקט זה, הסטודנטים נחשפים לרבדים חשובים של החברה אשר יתרמו מאד לעשייתם כמחנכים בעתיד.

המרכז למעורבות חברתית במכללת סחנין משתף פעולה עם רוב העמותות הערביות והיהודיות בצפון הארץ, ובין היתר קופות חולים, מועדונים לקשיש ומתנ"סים, לימודי קיץ, מחנות קיץ ומסגרות עבור סטודנטים המצויים במצוקה חברתית. על מנת לחשוף את הסטודנטים למגוון מסגרות וקהלים, המרכז מקפיד לשלב את הסטודנטים בעמותות שונות מדי שנה (למעט במקרים בהם יש צורך ברצף והמשכיות).

הפעילות בתחום המעורבות החברתית מלווה בסדנה המאפשרת לסטודנטים לשתף, לפרוק וללמוד מהניסיון של עמיתיהם.

המעורבות החברתית מעניקה לסטודנטים 4 נקודות זכות (מתוך 22 הנקודות הייחודיות לתוכנית, כמפורט בטבלה לעיל).

 

בנוסף להתנסות המעשית הסטנדרטית הנדרשת בחוגי המכללה השונים, תלמידי ותלמידות תוכנית רג"ב משולבים גם בפרויקט ייחודי של התנסות מעשית בהיקף של 2 ש"ש לאורך שנה ב' ו-ג'.

המטרה מההתנסות הייחודית היא שהסטודנטים יכירו את המבנה הארגוני והפדגוגי של בית הספר בצורה מעמיקה. וגם להכשיר אותם באופן ייחודי לקראת שילובם בבתי הספר אחרי לימודי התואר. הסטודנטים ישתלבו עם בעלי תפקידים בבתי הספר אשר יתלוו אליהם במסגרת ההתנסות הייחודית וכך יבינו לעומק את המאפיינים של התפקיד ואת האתגרים העומדים בפניו.

במסגרת זו, הסטודנטים לא רק נהנים מהתנסות מעשית ייחודית בבתי הספר אלא הם תורמים לפרויקטים ייחודים המתקיימים בבתי הספר, ובין היתר בהעברת ימי שיא, בניית אתרים, בניית מאגר בחינות יחד עם המורים המאמנים מבתי הספר, ואף התנסות בהעברה של כלים דיגטליים ייחודים למורים המאמנים ולסטודנטים בתי הספר.

ההתנסות המעשית מתקיימת תוך ליווי והדרכה של ראשי החוגים, ובסוף כל שנה על הסטודנטים להגיש לראש החוג המלווה פרויקט גמר העוסק בנושא.

ההתנסות המעשית הייחודית מעניקה לסטודנטים 4 נקודות זכות (מתוך 22 הנקודות הייחודיות לתוכנית, כמפורט בטבלה לעיל).

הסטודנטים בתוכנית המצוינים לוקחים חלק גם בפרויקט חונכות, במסגרתו סטודנטים ותיקים מסייעים לסטודנטים חדשים. בשנה א' הסטודנטים מלווים על ידי חונכים משנתון מתקדם יותר; בשנה ב' הסטודנטים הופכים לחונכים ומסייעים לסטודנטים חדשים בהסתגלותם למכללה ולתוכנית; ובשנה ג' הסטודנטים הם למעשה המובילים של התוכנית, ולצד פעילותם במעורבות החברתית, בסדנה ובקורסים הבין-מכללתיים, ממשיכים לסייע בחניכת הסטודנטים החדשים.

החל משנת תשפ"ג, לצד לימודיהם לתואר הראשון ילמדו כל המצוינים לימודי תעודה אשר יפתחו בפניהם אפיק תעסוקתי נוסף. לימודי התעודה הם בתחום הנחיית קבוצות, והם יועברו על ידי מומחים שונים בתחום ויתקיימו בחופשת הקיץ באופן מרוכז.

התעודה תוענק יחד עם תעודת סיום התואר.

במסגרת לימודיהם, הסטודנטים של רג"ב לוקחים חלק בקורסים בין מכללתיים המיועדים לסטודנטים מצוינים ממכללות החינוך השונות בארץ. ההשתתפות בקורסים אלה מחדדת את התפיסה הרב תרבותית החיונית לנשות ואנשי חינוך בחברה הישראלית. המפגשים מתקיימים במכון מופת או באחת ממכללות החינוך כל המידע על קורסים אלה נמצא באתר הקורסים הבין מכללתיים

https://nmagid.wixsite.com/regevcourses

                בנוסף, סטונדטי התוכנית משתתפים בקורסי MOOC להם המכללה שותפה.

כמו כן, מדי שנה ייערכו במסגרת התוכנית 3 כנסים ארציים בין-מכללתיים, שנושאיהם נקבעים על ידי הרכזים הארציים של רג"ב. כנסים אלה מהווים את שיאו של תהליך הלמידה ומתקיימים בשיתוף עם אגפים שונים במשרד החינוך. הם נועדו כדי לחשוף בפני הסטודנטים מגוון של מערכות ומוסדות במערכת החינוך; לאפשר לסטודנטים הזדמנות להכיר חזון חינוכי של מנהיגים חינוכיים בולטים ולעצב את חזונם שלהם; לזמן חוויות למידה-הוראה מחוץ לכיתה עם מגוון קהלים ובמגוון שיטות; להתנסות בלמידה מערבת ובלמידה מבוססת פרויקטים או מבוססת מקום; ליצור מפגש רב-תרבותי עם סטודנטים מצוינים מכל הארץ והזדמנויות לשיח משותף; לאפשר לסטודנטים לחלוק ידע עם עמיתים ממכללות אחרות; ולסכם באופן ייחודי את תהליך הלמידה. לפני כל כנס נפגשים הסטודנטים עם רכזת התוכנית במכללה מספר פעמים בכדי להיערך ולהתכונן.

החל משנה ב', ובמסגרת השאיפה לקדם השמה מותאמת ומיטבית ,סטודנטים המצוינים משולבים ביחידה לכניסה להוראה הפועלת במכללה, ובמסגרת זו משתתפים באירועים, ימי עיון והרצאות העוסקות בתהליך הכניסה להוראה.

בנוסף, החל משנה ג' הסטודנטים משולבים בקורס "כניסה לבתי ספר יהודיים" המתקיים במכללה בשיתוף עם מכון מרחבים, אשר מעשיר אותם ומכין אותם לקראת השתלבות בהוראה בבתי ספר יהודיים.  

הקורס יועבר במהלך חודשי יולי- אוגוסט מדי שנה וזה לפי הלו"ז שעמותת מרחבים תקבע

ד"ר לינה בולוס, ראשת התוכנית
blina@sakhnin.ac.il, 04-9058081
שעות קבלה: יום ה', 10:30-11:30 (או בתיאום מראש)

גב' סאמיה יאסין, רכזת אדמנסטרטיבית: 
א'-ה', 9:00-15:00
שבת, 9:00-15:00
Ysamia@sakhnin.ac.il
04-9058010
גב' סמר גנאיים, מזכירה:
א'-ה', 9:00-15:00
שבת, 9:00-15:00
minhaltalmid@sakhnin.ac.il
04-9058009 
ד"ר לינה בולוס, ראשת התוכנית
blina@sakhnin.ac.il, 04-9058081
שעות קבלה: יום ה', 10:30-11:30 (או בתיאום מראש)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ד"ר עבד אלרחמן חליל
מומחה לחינוך מתמטי
abed.khalil2014@gmail.com, חסר טלפון במשרד
שעות קבלה: יום ב', 12:30-13:30
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ד״ר מנאל יזבק אבו אחמד
מרצה ומדריכה פדגוגית עם התמחות באנגלית 
manalyazbak@gmail.com, חסר טלפון במשרד
שעות קבלה: יום ד', 10:30-12:30
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ד״ר רמה קלויר 
ראשת רג״ב הארצית לשעבר, מומחית בחשיבה, למידה, מחוננים, פדגוגיה, יצירתיות בחינוך, מישחוק וצילום. 
ramaklavir@gmail.com, חסר טלפון במשרד
שעות קבלה: בתיאום מראש
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ליאל רותם, מרצה בתוכנית
מומחית לאדריכלות ועיצוב עירוני, מהנדסת המועצה המקומית הר אדר. 
 

למא חסאן (נג'ם), למדה בתוכנית בין השנים 2017-2020

"כל אחת ואחד מאיתנו יכול להיות יוצא דופן ומיוחד, וזה קורה על ידי התמודדות עם אתגרים ודברים חדשים ושונים – מה שמאפיין את ההכשרה בתוכנית המצויינים במכללת סכנין. בעזרת ההכשרה בתוכנית הצלחתי לשפר את כישרון ההוראה שלי, לחזק את האישיות שלי, והכי חשוב – לשים לב להרבה דברים שקשורים להוראה בכלל ולבתי ספר ערביים בפרט אשר תמיד נמצאים מול העיניים שלנו אבל אף פעם לא התייחסנו אליהם. התוכנית חשפה אותי לחוויות מאתגרות, עשירות ומעוררות השראה. הקורסים המיוחדים שלמדנו, הן במכללה והן בקורסים הבין-מכללתיים, הביאו לידי ביטוי את ייחודה של התוכנית. הליווי האישי בתוכנית עזר לי לאורך כל התואר ותמיד הרגשתי חלק מקבוצה מיוחדת".

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מראם קראקרה, למדה בתוכנית בין השנים 2015-2018

"ההצטרפות ללימודים בתוכנית רג"ב היתה הצעד הכי חשוב שלקחתי כשהתחלתי את המסע שלי באקדמיה, צעד שהיו לו הרבה השפעות והשלכות על המשך חיי. בעקבות השתתפותי בתוכנית קיבלתי עדיפות בשיבוץ להוראה על פני שאר הבוגרים, כך שמיד אחרי שסיימתי את התואר התחלתי לעבוד.  בזכות התוכנית, עוד לפני שסיימתי את התואר הראשון התקבלתי בקלות לתואר שני, ועתה אני עובדת על מחקר התזה שלי כדי שאוכל להמשיך במסע האקדמי שהתחלתי אז בבחירת התוכנית.

תוכנית המצוינים היא תוכנית ייחודית בכל המובנים: ליווי אישי, תמיכה במהלך התואר, קורסים מיוחדים ושונים ומפגשים עם מגוון גדול של אנשים מכל המגזרים. החשיפה הזאת חיזקה את הביטחון העצמי שלי, חידדה את היכולות שלי ועזרה לי להכיר צדדים באישיות שלי שלא הכרתי קודם".

ללא תמונה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

סונדוס טרביה, למדה בתוכנית בין השנים 2015-2017

עובדת היום כמורה בבית ספר יהודי בצפון עם ותק של 3 שנים

״לימודי התואר הראשון במתמטיקה ומדעי מחשב בתוכנית המצוינים היו מאוד משמעותיים עבורי. רכשתי הרבה ידע ותובנות לגבי הדרך הנכונה להתמודד עם הקשיים והאתגרים המצויים בסביבה הבית ספרית. התוכנית לימדה אותי להביט על הוראה בדרך חיובית יותר ולעבוד מתוך רצון, חשק ואהבה לתחום, וגם לשדר את זה לסטודנטים. וזה מה שבאמת קורה בשטח: אני מצליחה להתמודד היטב עם כל הקשיים והסטודנטים שלי מאוהבים בשיעורים שאני מעבירה להם. כל זה לא היה קורה בלי התמיכה והעזרה של המרצים במכללה, שליוו אותנו במהלך כל שנות הלימוד, החל מתהליך השיבוץ ועד לרגע זה".

אנעאם סעאידה, בת 32, נשואה ואמא לארבעה ילדים

לומדת בשנה ב' בתוכנית עם התמחות במתמטיקה לגילאי יסודי

"תוכנית המצוינים במכללה תומכת בנו מבחינה אקדמית וחברתית, ומאפשרת לנו ללמוד קורסים מיוחדים שעוזרים לנו רבות בעתיד בתחום החינוך וההוראה, וזאת  לצד היחס המכבד שאנו מקבלים מההנהלה ומצוות המכללה. בזכות תוכנית המצוינים השתתפתי בשנה א' ובשנה ב' בכנסים ייחודיים לתוכניות מצוינים במכללות חינוך אחרות בישראל, וההשתלבות עם סטודנטים מכל רבדי החברה תרמה לביטחון העצמי שלי. 

כשהשתתפתי השנה בקורס הבין-מכללתי למצוינים "כותבים חינוך ברג''ב", הייתי הסטודנטית היחידה מהמכללה האקדמית סכנין והסטודנטית הערבייה היחידה מבין שאר הסטודנטים. ההשתתפות שלי בקורס נתנה לי כוח ואומץ, והייתי גאה בעצמי כי הצלחתי להיות חלק מהקבוצה ולהביע את מחשבותיי ודעותיי.

בכנס רג"ב השנתי הצגתי מול מכללות אחרות מצגת על קורס ייחודי למצוינים שלמדנו במכללה בהדרכת ראשת התוכנית, ד"ר בולוס, שעסק בלמידת עמיתים. הצגת הקורס עוררה עניין רב בקרב הנוכחים, שהתרשמו מאוד מדרך ההוראה, ובהמשך אף בחרו להציג בעמוד הפייסבוק של תוכנית רג"ב הארצית את מה שכתבתי על הכנס ועל החוויה שלי בו.

ברוך השם, אני שמחה על כך וגאה להיות סטודנטית במכללה האקדמית סכנין, ובמיוחד גאה להיות חלק מתוכנית המצוינים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

רנדה לולו, אמא לארבעה ילדים מנצרת

לומדת בשנה ב' בתוכנית עם התמחות בחינוך לגיל הרך

"בכדי להצליח בחיים חשוב שהרצון שלך יתגבר על פחדיך מהכישלון. בזכות תכנית רג"ב ןד"ר לינה בולוס למדתי שהצלחה היא היישום של מה שנחשב בלתי אפשרי. התכנית למדה אותי להתגבר על הפחדים שלי מהחזרה ללימודים אחרי שנים רבות. התכנית עצבה את המטרות שלי וסייעה לי להגשימן. מעריכה מאד את צוות המרצים והנהלת המכללה התמיכה שלכם עזרה לי המון להגיע ליעד שלי והגשים את החלומות שלי."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

היבא יאסין

לומדת בשנה ב' בתוכנית עם התמחות בשפה האנגלית בבי"ס על יסודי

"אני לומדת כבר שנתיים בתוכנית, וחייבת לציין שלמרות העומס של המטלות והפרויקטים, החזון השקוף והאופטימיסטי של התוכנית לגבי העתיד, והתכנון הנכון שלו, מעניקים לי את האמונה והביטחון שאני צריכה בתור תלמידה, ובהמשך גם בתור מורה. אני מרגישה נהדר גם בתוכנית וגם בחוג, ונהנית מכל הישג. סגל החוג הם אנשים מוכשרים שהתשוקה שלהם לתחום שהם מלמדים ניכרת, וזה מעודד מאוד. לדעתי, בשביל מי שמתלהב לפגוש אנשים חדשים ושואף להפוך את הלימודים לחוויה חד פעמית ובלתי נשכחת – תוכנית המצוינים היא הבחירה המושלמת".

הכנס הארצי השנתי לסטודנטים שנתה א'  10.5.23

ממוקד בהיכרות עם סטודנטים הלומדים בתוכנית רג"ב במכללות ברחבי הארץ וביצירת בסיס לשיח חינוכי משותף. הכנס עוסק גם בהיכרות עם התוכנית הארצית וקהילת רג"ב וכן בבניה ובגיבוש של חזון חינוכי.

כנס בין מכללתי לסטודנטים שנה ב', (אזור צפון 21.1.23 , כנס מסכם מקוון 22.1.23)

כנס בנושא למידה רגשית חברתית (SEL) שהתקיים בשני שלבים: בשלב הראשון בכנס במתכונת אזורית בשיתוף עם מכללות נוספות בצפון הארץ, שכלל הרצאה מטעם מנהלת ביה"ס יסודי בנושא למידה חברתית רגשית והאופן בו היא באה לידי ביטוי בבית הספר, וכן סדנה ליצירת תוצרים פדגוגיים בתחום ה-SEL. בשלב השני התקיים כנס כלל ארצי מקוון בו הוצגו והעורכו התוצרים מהכנסים האזוריים.

 

כנס בין מכלתי לסטודנטים שנה ג', 6.6.23

כנס בנושא כניסה והשתלבות בהוראה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, שכלל ראיון עם ד"ר גלי נהרי, אחראית אגף התמחות וכניסה להוראה מטעם משרד החינוך, הצגת תוכנית ליווי בהוראה מטעם רג"ב, מגוון סדנאות לבחירת הסטודנטים בנושא כניסה להוראה, וכן טקס סיום ופרידה.

 

כנס מכללתי להצגת פרויקטי סיום של ההתנסות המעשית הייחודית, 9.6.22 

כנס ייעודי לסטודנטים התוכנית, במהלכו תלמידי שנה ב' ושנה ג' הציגו את פרויקטי הסיום של רכיב ההתנסות המעשית הייחודית בהכשרתם. הכנס נותן לתלמידות ותלמידי התוכנית הזדמנות להציג את העשייה שלהם בבתי הספר, לשתף את עמיתיהם בקשיים והצלחות, וללמוד מהנסיון של של חבריהם.

 

Boulos, L., Hayik, R., Taha-Fahoum, A., & Awad, Y. (2021). Culture-Based Pedagogy in the Palestinian-Israeli College Classroom. Pedagogy, Culture and Society (Submitted). Q1. SJR: H Index 87

Awad, Y., Hayik, R., Fahoum-Taha, A., Boulos, L., & Masri, S. (2020). Booklet on Teaching about Displacement and Identity in Arabic-Speaking Higher Education Institutions and Schools. Demo: Developing Modernized Curricula on Immigrants’ Lives in Israel, Project number 585583-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP. ERASMUS+ Programme of European Union. [English / Arabic].

Dallasheh, W., Zubeidat, I., Khalil, A., & Khalil, M. (2018). Evaluation of the factors that influence optimal absorption from the point of view of beginning teachers upon their entry into teaching: Proposal of optimal absorption model. Research Report.

Zubeidat, I., Dallasheh, W., & Khalil, A. (2021). Demographic, socio-emotional and educational factors: Personal resilience among beginning and specialized teachers in teaching from Arab society in Israel. DAPIM: Journal for Studies and Research in Education, 75, 57-77.

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image