מצויינים

רכזת התוכנית: לינה בולוס

מטרתה הכללית של התכנית:

לגייס סטודנטים להוראה בעלי יכולות גבוהות, להכשירם באמצעות תכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

יעדי התוכנית

 • סטודנטים מצטיינים - התכנית מכוונת:
  • לגייס למכללה סטודנטים בעלי יכולות גבוהות,
  • לתת להם מענה הולם באמצעות תכנית לימודים ייחודית, 
  • לעודד את הסטודנטים להמשיך ולהוכיח הצטיינות לכל אורך ההכשרה. 
 • תכנית בעלת השפעה 'מציינת'- תכנית הלימודים:
  • תטפח את המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים
  • תפתח את הידע, הכישורים, התפישות ויכולות ההוראה של הסטודנטים כדי שבצאתם לעבודה במערכת החינוכית יוכלו לממש את הציפיות הנ"ל,
  • תעודד את הסטודנטים לפתח תפישה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי.
 • תכנית ייחודית ואיכותית (מצוינת) –מכלול מרכיביה של התכנית ייצור:
  • תכנית לימודים איכותית, בעלת צביון ייחודי, שתבלוט במכללה בשל אופייה, איכותה והישגיה,
  • תכנית שהסטודנטים המשתתפים בה יכירו בערכה, יהיו שותפים בעיצובה ויהיו גאים להיות חלק ממנה,
  • תכנית דגל שתשפיע על תכנית ההכשרה הכוללת בכל מכללה.

מקצועות ומסלולי התמחות:

 • מקצועות:
  • אנגלית                  למתמחים במסלול היסודי, הרב-גילאי והעל-יסודי
  • מדעים                  למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
  • ערבית                   למתמחים במסלול העל-יסודי למגזר היהודי
  • מתמטיקה              למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי

הסטודנטים המצטיינים יהוו קבוצה לומדת נפרדת בנושאי התכנית בהיקף של לפחות  20% עד 25% מסה"כ השעות עד לסיום התואר.

תכני התוכנית:

 • קורסים ייחודיים, סיורים, הרצאות, סדנאות, התנסות, פרויקטים רב-שנתיים, צוותי מחקר ומפגשים.
 • פעילות למען הקהילה בתוך המכללה ו/או מחוצה לה.
 • תכנית הלימודים הייחודית יכולה לכלול קורסים ופעילויות שיינתנו בתכנית המצוינים באופן ייחודי, המותאם לצרכי הסטודנטים ולמטרות התכנית.

 

 • משך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed. ) ותעודת הוראה יהיה  שלוש שנים (במקום ארבע).
 • תכנית לימודים ייחודית והכשרה לתפקידים.
 • פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים). משרד החינוך יעניק  הלוואה מותנית מועדפת בסכום של 5,800 ₪  ומלגה משלימה עד לגובה שכר  הלימוד תינתן ע"י המכללה  (לומדים לא יוכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות ממשרד החינוך).
 • משרד החינוך יעניק לכל סטודנט שאושר להשתתף בתכנית מלגה חד פעמית של 5,000 ₪ לכל שנת לימודים במשך שלוש שנים. סה"כ 15,000 ₪ לכל שלוש שנות הלימוד. המלגה מותנת בעמידה בתנאי התכנית כולל תנאי המעבר משנה לשנה.
 • חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז' תהיה במעמד של מורה בפועל 
 • שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') תחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה  בתנאי  שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה"   (B.Ed. ) ולתעודת הוראה, ועומדים בתנאי ההחזר.
 • משרד החינוך יעשה מאמץ לתת  עדיפות לבוגרי התוכנית בשיבוצם בעבודת ההוראה.

חובות  הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית

 • ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed )  ולתעודת הוראה.
 • לעמוד בדרישות התוכנית ("תוכנית לימודים").
 • לקחת חלק בעשייה הקהילתית- החברתית במכללה ובקהילה.
 • להשתתף בכנסים ובימי עיון המתקיימים לכלל הסטודנטים בתוכנית, ברמה המכללתית והארצית.
 • להשתלב בהוראה – מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות שנת עבודה אחת בהוראה כנגד כל שנת לימודים בתכנית, וקבלת הלוואה מותנית. זאת כמפורט בכתב ההתחייבות.
 • לעבוד בהיקף משרה של 2/3 לפחות בשנת ההתמחות (הסטאז') ובכל שנת החזר.
 • להחזיר את  ההטבות שקבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התוכנית. פטור מהחזר ההטבות ידון בועדת חריגים.
 • לדאוג להשתבץ לעבודה בהוראה.

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image