מצויינים

רכזת התוכנית: לינה בולוס

מטרתה הכללית של התכנית:

לגייס סטודנטים להוראה בעלי יכולות גבוהות, להכשירם באמצעות תכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

יעדי התוכנית

 • סטודנטים מצטיינים - התכנית מכוונת:
  • לגייס למכללה סטודנטים בעלי יכולות גבוהות,
  • לתת להם מענה הולם באמצעות תכנית לימודים ייחודית, 
  • לעודד את הסטודנטים להמשיך ולהוכיח הצטיינות לכל אורך ההכשרה. 
 • תכנית בעלת השפעה 'מציינת'- תכנית הלימודים:
  • תטפח את המוטיבציה של הסטודנטים להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים
  • תפתח את הידע, הכישורים, התפישות ויכולות ההוראה של הסטודנטים כדי שבצאתם לעבודה במערכת החינוכית יוכלו לממש את הציפיות הנ"ל,
  • תעודד את הסטודנטים לפתח תפישה חינוכית רחבה וחזון חינוכי-ערכי-חברתי.
 • תכנית ייחודית ואיכותית (מצוינת) –מכלול מרכיביה של התכנית ייצור:
  • תכנית לימודים איכותית, בעלת צביון ייחודי, שתבלוט במכללה בשל אופייה, איכותה והישגיה,
  • תכנית שהסטודנטים המשתתפים בה יכירו בערכה, יהיו שותפים בעיצובה ויהיו גאים להיות חלק ממנה,
  • תכנית דגל שתשפיע על תכנית ההכשרה הכוללת בכל מכללה.

מקצועות ומסלולי התמחות:

 • מקצועות:
  • אנגלית                  למתמחים במסלול היסודי, הרב-גילאי והעל-יסודי
  • מדעים                  למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי
  • ערבית                   למתמחים במסלול העל-יסודי למגזר היהודי
  • מתמטיקה              למתמחים במסלול היסודי והעל-יסודי

הסטודנטים המצטיינים יהוו קבוצה לומדת נפרדת בנושאי התכנית בהיקף של לפחות  20% עד 25% מסה"כ השעות עד לסיום התואר.

תכני התוכנית:

 • קורסים ייחודיים, סיורים, הרצאות, סדנאות, התנסות, פרויקטים רב-שנתיים, צוותי מחקר ומפגשים.
 • פעילות למען הקהילה בתוך המכללה ו/או מחוצה לה.
 • תכנית הלימודים הייחודית יכולה לכלול קורסים ופעילויות שיינתנו בתכנית המצוינים באופן ייחודי, המותאם לצרכי הסטודנטים ולמטרות התכנית.

 

 • משך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed. ) ותעודת הוראה יהיה  שלוש שנים (במקום ארבע).
 • תכנית לימודים ייחודית והכשרה לתפקידים.
 • פטור מלא מתשלום שכר לימוד (מלבד תשלומים נלווים). משרד החינוך יעניק  הלוואה מותנית מועדפת בסכום של 5,800 ₪  ומלגה משלימה עד לגובה שכר  הלימוד תינתן ע"י המכללה  (לומדים לא יוכלו לקבל הלוואות מועדפות אחרות ממשרד החינוך).
 • משרד החינוך יעניק לכל סטודנט שאושר להשתתף בתכנית מלגה חד פעמית של 5,000 ₪ לכל שנת לימודים במשך שלוש שנים. סה"כ 15,000 ₪ לכל שלוש שנות הלימוד. המלגה מותנת בעמידה בתנאי התכנית כולל תנאי המעבר משנה לשנה.
 • חובת ההתמחות בהוראה (סטאז') הכוללת השתתפות בסדנת סטאז' תהיה במעמד של מורה בפועל 
 • שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') תחשב כשנה ראשונה למילוי חובת העבודה  בתנאי  שהבוגרים סיימו את כל חובותיהם לתואר "בוגר בהוראה"   (B.Ed. ) ולתעודת הוראה, ועומדים בתנאי ההחזר.
 • משרד החינוך יעשה מאמץ לתת  עדיפות לבוגרי התוכנית בשיבוצם בעבודת ההוראה.

חובות  הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית

 • ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed )  ולתעודת הוראה.
 • לעמוד בדרישות התוכנית ("תוכנית לימודים").
 • לקחת חלק בעשייה הקהילתית- החברתית במכללה ובקהילה.
 • להשתתף בכנסים ובימי עיון המתקיימים לכלל הסטודנטים בתוכנית, ברמה המכללתית והארצית.
 • להשתלב בהוראה – מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות שנת עבודה אחת בהוראה כנגד כל שנת לימודים בתכנית, וקבלת הלוואה מותנית. זאת כמפורט בכתב ההתחייבות.
 • לעבוד בהיקף משרה של 2/3 לפחות בשנת ההתמחות (הסטאז') ובכל שנת החזר.
 • להחזיר את  ההטבות שקבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התוכנית. פטור מהחזר ההטבות ידון בועדת חריגים.
 • לדאוג להשתבץ לעבודה בהוראה.

חיפוש

image
image
image
image