חוגים ומסלולים

חוגים ומסלולים

להלן רשימת הקורסים והמסלולים במחלקה להסבה

ראש חוג: פרופ' ג'מאל אסדי

אודות

The Department of English, the College of Sakhnin for Teacher Education trains teachers for primary schools with a strong work ethic and a deep sense of commitment and belonging, teachers who are communicative, active, energetic and highly competent in their field. As an integral part of their studies, students in the English Department are required to demonstrate proficiency in the language and a solid working knowledge of literature, linguistics and pedagogy. In the course of their studies they are exposed to a variety of issues in education and are expected to learn a variety of teaching methods and, progressively, to deepen their skills in applying them. To these ends, they are given wide exposure to learning subjects appropriate to intermediate classes and considerable opportunity to practice their skills in actual classroom situations. Our goal, in short, is to produce certified teachers whose didactic skills are solidly grounded in a wide and deep understanding of the English language and how it may be taught.

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

                  כיתות א' – ב'

                          7 שעות שנתיות (ש"ש)

הערות:

  • התכנית הינה אישית.
  • בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה.
  • אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים.

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

ימי התנסות מעשית

יום ה' בשעות 8:00 ע 13:00 – בהדרכת המרצה מרים מבארכי

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

איחוליי הצלחה רבה!

גב' אזהאר ח'וטבא: מנהל סטודנטים – התמחות אנגלית במסלול יסודי א'-ו'
טלפון: 04-9058034

ראש חוג: ד"ר ג'מאל אסדי

אודות

The Department of English, the College of Sakhnin for Teacher Education trains teachers for junior high schools with a strong work ethic and a deep sense of commitment and belonging, teachers who are communicative, active, energetic and highly competent in their field. As an integral part of their studies, students in the English Department are required to demonstrate proficiency in the language and a solid working knowledge of literature, linguistics and pedagogy. In the course of their studies they are exposed to a variety of issues in education and are expected to learn a variety of teaching methods and, progressively, to deepen their skills in applying them. To these ends, they are given wide exposure to learning subjects appropriate to intermediate classes and considerable opportunity to practice their skills in actual classroom situations. Our goal, in short, is to produce certified teachers whose didactic skills are solidly grounded in a wide and deep understanding of the English language and how it may be taught.

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

הערות:

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים.

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

ימי התנסות מעשית

יום ב' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה פאתנה עואד

יום ד' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה פאתנה עואד

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.


 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' אזהאר ח'וטבא: מנהל סטודנטים – התמחות אנגלית במסלול יסודי א'-ו'
טלפון: 04-9058034

ראש חוג: ד"ר מנאר סלאמה

אודות

התפיסה של החינוך היום קובעת כי השנים הראשונות לחיי הילד הן השנים המכריעות ביותר בחייו, בהן נבנית ומעוצבת אישיותו. בהתאם לכך, החוג לגיל הרך במכללת סכנין (ע.ר) שם דגש מיוחד לגילאים אלו ועיצב תוכנית לימודים הכוללת נושאים חשוביםכמו: התפתחותקוגניטיבית, רגשית וחברתית, גן משפחה וחברה בחיי הילד, הורות בגיל הרך, ארגון וניהול מוסדות החינוך לגיל הרך, התמודדות עם בעיות משמעת בגיל הרך, תוכניות התערבות בגיל הרך וקורסים רבים אחרים. לימודי ההכשרה להוראה במסלול הגן במכללה שואפיםלהכשיר גננות מחנכות בחברה רב-תרבותית, בעלות ידע אקדמי ברמה גבוהה במקצועות ההתמחות וכן בתחומי החינוך, הדידקטיקה וההערכה; בעלות הבנה עמוקה לאפיוני הילדים מגיל לידה ועד לגיל שש, ובעלות מודעות וחשיבה רפלקטיבית באשר לתהליכים האישיים שלהן וכן לגבי התהליכים החינוכיים, המתרחשים בגן ברמת הפרט וברמת הקבוצה .

מבנה התכנית

 מרכיבי התוכנית

סה"כ שעות – תוכנית מלאה

לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

לימודי חינוך

  18 שעות שנתיות (ש"ש)

פדגוגיה ומתודיקה

  4 שעות שנתיות (ש"ש)

   התנסות מעשית

  12 שעות שנתיות (ש"ש)

  לימודי התמחות

  16 שעות שנתיות (ש"ש)

לימודים כלליים

  15 שעות שנתיות (ש"ש)

 

הערות:

* התכנית הינה אישית.
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים.

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

גב' דוניא גנאים: מנהל סטודנטים – התמחות גיל רך
טלפון: 04-9058033

ראש חוג: פרופ' היית'ם טאהא

אודות

תכנית הלימודים במסלול חינוך מיוחד מיועדת להכשרת מורים מחנכים, בעלי ידע אקדמי בתחומי ההתמחות הספציפיים בתחום, במיוחד בתחומי החינוך, הדידקטיקה וההערכה; בעלי הבנה עמוקה למאפייני התלמידים בחינוך המיוחד, ובעלי מודעות וחשיבה רפלקטיבית באשר לתהליכים אישיים שלהם וכן לגבי תהליכים חינוכיים, המתרחשים בכיתה ובביה"ס ברמת הפרט והקבוצה . חשיפת הסטודנט למודלים שונים של דרכי הוראה, הערכה ודידקטיקה תאפשר לו התמחות ספציפית יעילה יותר בעת ישום אותם מודלים בעת ההוראה בכיתות של לומדים בעלי צרכים מיוחדים . יישום זה המפגיש בין דרכי ההוראה מודרניים בחינוך בכלל ובין דרכי ההוראה הייחודיות לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים מהווה נקודת חוזק מובהקת בעניין ציוד הסטודנט להוראה בחינוך המיוחד . בקורסי הליבה הסטודנטים ילמדו את תהליכי ההתפתחות התקינה לעומת הלקויה בתחומי תפקוד שונים כגון שפה, חשיבה, התפתחות מוטרות ורכישת מיומנויות אקדמיות כגון קריאה וחשבון, לקויות התפתחותיות מורכבות, לצד מכן, הסטודנטים יכירו כלים חינוכיים הן בתחום הרגשי והן בתחומי התפקוד האקדמי.

מבנה התכנית


                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          16 שעות שנתיות (ש"ש)

                  לימודים כלליים

                          10 שעות שנתיות (ש"ש)

הערות:

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים. 

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

ימי התנסות מעשית:

יום א' בשעות 8:30 עד 13:30 – בהדרכת המרצה רוזלין קזאמל
יום ב' בשעות 8:30 עד 13:30 – בהדרכת ד"ר אמל פאהום
יום ג' בשעות 8:30 עד 13:30 – בהדרכת המרצה גיהאן דאמוני
יום ה' בשעות 8:30 עד 13:30 – בהדרכת המרצה יזיד גנאים

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' נאנסי אבראהים: מנהל סטודנטים – התמחות חינוך מיוחד
טלפון: 04-9058035

 

ראש חוג: ד"ר עבד אל כרים שלאעטה

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

                  כיתות א' – ב'

                          7 שעות שנתיות (ש"ש)

 

הערות:

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים. 

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

ימי התנסות מעשית

יום ד' בשעות 8:30 עד 13:30 – בהדרכת ד"ר אחמד אסדי
יום ה' בשעות 8:30 עד 15:00 – בהדרכת ד"ר שאהר דיאב

 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' רפאא כנאענה: מנהל סטודנטים – התמחות מדעים
טלפון: 04-9058032

 

ראש חוג: ד"ר וופיק היבי

אודות

תוכנית הלימודים במתמטיקה מיועדת להכשיר מורים להוראת המתמטיקה בכיתות א'-ו'. ההכשרה להוראת חשבון והנדסה. הסטודנט נדרש ללמוד במהלך הכשרתו לפחות 30 שעות שנתיות בהתמחות מתמטיקה . במסגרת לימוד המתמטיקה מוענק לסטודנטים ידע בסיסי ומעמיק בנושאים שונים במתמטיקה, כמו אנליסה, גיאומטריה אוקלידית, גיאומטריה במישור ובמרחב, מבנים אלגבריים ומתמטיים, גרפים ופונקציות, תורת המספרים, תורת הקבוצות, סטטיסטיקה והסתברות, תולדות המתמטיקה ובעיות אתגר במתמטיקה .הסטודנטים נחשפים במהלך לימודיהם למגוון נושאים בחינוך, ורוכשים שיטות ומיומנויות לפיתוח החשיבה המתמטית ולהוראת המתמטיקה בכיתות א'- ו', כולל הכרת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד במתמטיקה המיועדים לשכבת גילאים זו, והתנסות בהוראתם במשך שנתיים להכשרה להוראה. חשיפה זו מאפשרת לפתח אצל הסטודנטים כושר דידקטי, המושתת על הבנה טובה ומעמיקה של המקצוע .

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

                  כיתות א' – ב'

                          7 שעות שנתיות (ש"ש)

 

הערות:

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים. 

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

ימי התנסות מעשית

יום ב' בשעות 8:00 עד 13:00 בהדרכת המרצה אלמחדי מוחמד (אזור הנגב)

יום ג' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה נביל אסדי

יום ג' בשעות 8:00 עד 15:00 – בהדרכת ד"ר מוחמד סח

יום ד' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה חליל אבו שנב 

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' אזהאר ח'וטבא: מנהל סטודנטים – התמחות מתמטיקה
טלפון: 04-9058037

ראש חוג: ד"ר וופיק היבי

אודות

תוכנית הלימודים במתמטיקה מיועדת להכשיר מורים להוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י'. ההכשרה להוראת חשבון והנדסה. הסטודנט נדרש ללמוד במהלך הכשרתו לפחות 30 שעות שנתיות בהתמחות מתמטיקה . במסגרת לימוד המתמטיקה מוענק לסטודנטים ידע בסיסי ומעמיק בנושאים שונים במתמטיקה, כמו אנליסה, גיאומטריה אוקלידית, גיאומטריה במישור ובמרחב, מבנים אלגבריים ומתמטיים, גרפים ופונקציות, תורת המספרים, תורת הקבוצות, סטטיסטיקה והסתברות, תולדות המתמטיקה ובעיות אתגר במתמטיקה .הסטודנטים נחשפים במהלך לימודיהם למגוון נושאים בחינוך, ורוכשים שיטות ומיומנויות לפיתוח החשיבה המתמטית ולהוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י', כולל הכרת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד במתמטיקה המיועדים לשכבת גילאים זו, והתנסות בהוראתם במשך שנתיים להכשרה להוראה. חשיפה זו מאפשרת לפתח אצל הסטודנטים כושר דידקטי, המושתת על הבנה טובה ומעמיקה של המקצוע . 

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

 

הערות: 

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים. 

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

ימי התנסות מעשית

יום ב' בשעות 8:00 עד 13:00 בהדרכת המרצה אלמחדי מוחמד (אזור הנגב)

יום ג' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה נביל אסדי

יום ג' בשעות 8:00 עד 15:00 – בהדרכת ד"ר מוחמד סח

יום ד' בשעות 8:00 עד 13:00 – בהדרכת המרצה חליל אבו שנב 

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' אזהאר ח'וטבא: מנהל סטודנטים – התמחות מתמטיק

טלפון: 04-9058037

 

ראש חוג: ד"ר כאותאר גאבר

אודות

החוג לערבית נועד להכשיר מורים להוראת השפה והספרות הערבית בבית הספר לכיתות (א'-ו'), שיהיו מעוגנים בתרבותם, ובעלי חשיבה עצמאית והבנה עמוקה הן באשר למכלול האפיונים והצרכים של ילדים בבתי הספר, והן באשר לתפקיד המחנך ביצירת אקלים חינוכי מיטבי. 
הלימודים הדיסציפלינאריים מיועדים להרחיב את הידע של הלומדים בתחומי ידע מוגדרים. תוכנית הלימודים מיועדת להכשיר מורים/מורות להוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי בכיתות א' – ו'. מטרתה של ההתמחות בשפה הערבית היא להעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה לגבי העושר של השפה והספרות הערבית ולטפח ידע ומיומנויות בתחום השפה הערבית .

מבנה התכנית

                     מרכיבי התוכנית

                סה"כ שעות – תוכנית מלאה

                       לימודי יסוד

4 שעות שנתיות (ש"ש) + סדנאות עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים

                     לימודי חינוך

                          14 שעות שנתיות (ש"ש)

                 פדגוגיה ומתודיקה

                          4 שעות שנתיות (ש"ש)

                   התנסות מעשית

                          12 שעות שנתיות (ש"ש)

                   לימודי התמחות

                          30 שעות שנתיות (ש"ש)

                  כיתות א' – ב'

                          7 שעות שנתיות (ש"ש)

 

הערות:

* התכנית הינה אישית.  
* בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ובהתאם לדרישות המכללה. 
* אקדמאים יוכלו לקבל הכרה בקורסים (פטור) בהתחשב בלימודים קודמים. 

ימי הלימוד

בהתאם לקביעת מערכת לימודים אישית.

משך הלימודים

משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להשכלה האקדמית שלו, לדרישות ההתמחות, ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.

 

איחוליי הצלחה רבה!

גב' חנין ח'לאילה: מנהל סטודנטים – התמחות שפה ערבית

טלפון: 04-9058034

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image