אודות החוג

אודות החוג

 מטרת החוג למדעים הינה הכשרת מורים/מורות להוראת מדעים בבית הספר היסודי בכיתות א' – ו'.   בחוג נבנתה תכנית לימודים המיועדת לחשיפת התלמידים לתכני לימוד ולקורסים שונים מתחומי המדע השונים (מדעי החיים, מדעי החומר, מדעי כדור-הארץ והיקום והטכנולוגיה), שמתקיימים בהם יחסי גומלין טבעיים בין תחומי המדעים והטכנולוגיות בהקשר החברתי המתבקש, עם דגש על רלוונטיות לחיי היום-יום במישור האישי, במישור הלאומי ובמישור הסביבתי.

אי לכך, ובכדי להיות מחוברים לתוכניות הלימודים המופעלות כיום בבתי הספר וכדי להכשיר מורים ומורות שיוכלו להצליח יותר בהוראה בפועל לאחר ההכשרה, נבנתה תכנית לימודים  הנ"ל.

תכנית הלימודים מקנה תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ותעודת הוראה במתכונת דו-חוגי כללי ומורכבת מרכיבי הלימודים הבאים:

-          לימודי יסוד והעשרה

-          לימודי הכשרה להוראה (כולל הכשרה להוראה בכיתות א'-ב')

-          לימודים דיסציפלינאריים

א.      מדעים

ב.      חינוך מדעי

ג.       שפה וספרות ערבית

א.      מדעים

במסגרת לימודי מדעים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ והיקום. הדגש הוא על פיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה הכוללות פיתוח אסטרטגיות לפתרון בעיות וסגנונות חשיבה, בעיקר חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית, המהווים תשתית הכרתית ליכולת הפרט לתכנן ולבצע פעולות הקשורות בטיפול במידע, בחקירה, בגילוי או בפתרון בעיות.

ב.      חינוך מדעי

התוכנית מפגישה את הלומדים עם מגוון היבטים של החינוך המדעי כגון: תולדות ופילוסופיה של המדע, חשיבה כמותית ופיתוח חשיבה יצירתית, סביבות מתוקשבות בהוראת מדעים, דרכים ועקרונות בהוראת מדעים, וחשיפה לתוכניות הלימודים במדע בבית הספר היסודי.

ג.       שפה וספרות ערבית

התוכנית כוללת תחומי ידע עיקריים מהלשון, הספרות קלאסית ומיומנויות היסוד בשפה הערבית כגון: הבנת הנקרא והבנת הנשמע, ולטיפוח שפה בבתי ספר לכיתות א'-ו'.

דגש מיוחד בתוכנית הלימודים מושם על פיתוח מיומנויות לטיפוח שפה, להוראת קריאה וכתיבה ולהוראת ספרות ילדים.

מבנה תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול יסודי

 

רכיב הלימודים

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

 

 

 

לימודי החינוך

 

פילוסופיה של  החינוך

1

שעור, חובה

 

סוציולוגיה של החינוך

1

שיעור, חובה

 

פסיכולוגיה התפתחותית

1

שעור, חובה

 

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שעור, חובה

 

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

סדנה, חובה

 

חינוך לחשיבה

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

סדנה, בחירה

 

המורה כמחנך וחינוך לערכים

1

שעור, בחירה

 

אקלים כיתתי

1

סדנה, בחירה

 

כישורי חיים

1

סדנה, בחירה

 

חינוך בחברה רב-תרבותית

1

שעור, בחירה

 

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

סמינריון, חובה

 

פדגוגיה ומתודיקה

 

תורת ההוראה ושיטותיה

2

שעור, חובה

 

מדידה והערכה

1

שו"ת, חובה

 

תכנון לימודים

1

שו"ת, חובה

 

שילוב מדיה בהוראה

1

שו"ת, חובה

 

סדנא דידקטית במדעים - א'

1

סדנא, חובה

 

סדנא דידקטית במדעים - ב'

2

סדנא, חובה

 

סדנא דידקטית במדעים - ג'

2

סדנא, חובה

 

סדנא לעבודת גמר – פרויקט סיום

2 (ללא זיכוי נק')

סדנא

 

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור, חובה

 

שיטות מחקר איכותני

1

שעור, חובה

 

המורה כחוקר כתתו

1

סדנא, חובה

 

התנסות מעשית

התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' -  שנה א'

3

 

 

עבודה מעשית, חובה

 

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי - שנה ב'

6

עבודה מעשית, חובה

 

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי - שנה ג'

6

עבודה מעשית, חובה

 

סה"כ

36

 

 

 

 

 

 

לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב'

 

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שיעור, חובה

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שיעור, חובה

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שיעור, חובה

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א' -ב'

1

סדנא, חובה

 

 

 

הלימודים הדיסציפלינאריים במסלול יסודי כולל סגל

הלימודים במסלול יסודי בהתמחות מדעים יתקיימו במבנה דו-חוגי כללי:

חוג מדעים בהיקף 26 ש"ש

2 חטיבות בהיקף 15 ש"ש כ"א: חינוך מדעי  + שפה וספרות ערבית

 

לימודים דיסציפלינאריים בתחום מדעים

הסטודנט ילמד לפחות 26 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום המדעים

 

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

 
 
 

אור וגלים

1

חובה

 

ביצים וזרעים

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

 

התא, מבנה ופעילות

1

בחירה

 

מתמטיקה למדעים

2

חובה

 

האדם, בריאותו ואיכות חייו

2

חובה

 

החי והצומח בעונתו

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

 

החי והצומח בסביבה הקרובה

1

בחירה

 

זואולוגיה

1

חובה

 

חשמל ומגנטיות

1

חובה

 

יסודות הגנטיקה

1

חובה

 

מבוא למדעי כדור הארץ

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

 

מבוא לאסטרונומיה

1

בחירה

 

מבנה החומר

1

חובה

 

מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה

2

חובה

 

מבוא למערכות טכנולוגיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

2

בחירה

 

מבוא לטכנולוגיה

2

בחירה

 

מושגי יסוד בכימיה

2

חובה

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

2

חובה

 

מחלות גנטיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

 

מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה

1

בחירה

 

מכניקה וחום

1

חובה

 

סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה

2

חובה

 

פיזיולוגיה של הצמח

1

חובה

 

תקשורת בעולם החי

1

חובה

 

סה"כ ש"ש

26

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לימודים דיסציפלינאריים בתחום חינוך מדעי

הסטודנט ילמד לפחות 15 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום חינוך מדעי

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

הוראת מדעים דרך החקר

2

חובה

מדע בחיי יום יום

1

חובה

הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי 

2

חובה

תוכנית לימודים למדע וטכנולוגיה בבית ספר יסודי

2

חובה

פיתוח חשיבה יוצרת

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

חשיבה כמותית במדע

1

בחירה

פיתוח חשיבה מדעית

1

בחירה

פילוסופיה של המדע

1

חובה

ממציאים ומגלים במדע

1

חובה

סוגיות נבחרות בהוראת מדעים

1

חובה

עקרונות ותהליכים במדעי חיים

1

חובה

תולדות המדע

1

חובה

תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים

2

חובה

סה"כ ש"ש

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לימודים דיסציפלינאריים בתחום שפה וספרות ערבית

הסטודנט ילמד לפחות 15 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום שפה וספרות ערבית

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

 
 
 

דקדוק ערבי

2

שיעור, חובה

 

הבנת הנקרא

1

שיעור, חובה

 

הבעה בכתב

1

שיעור, חובה

 

הבעה בעל פה

1

שיעור, חובה

 

הכתב ערבי

1

שיעור, חובה

 

מבוא לספרות ילדים

2

שיעור, חובה

 

מיומנויות יסוד בערבית

2

שיעור, חובה

 

סיפורת ערבית מודרנית

1

שיעור, חובה

 

סיפורת ערבית קלאסית

1

שיעור, חובה

 

ספרות עממית

1

שיעור, חובה

 

שירה מודרנית

1

שיעור, חובה

 

שירה קלאסית

1

שיעור, חובה

 

סה"כ ש"ש

15

 

 
 

 

 

פירוט תכנית הלימודים בפריסה ארבע שנתית

טבלה מסכמת

רכיב הכשרה

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

סה"כ ש"ש

לימודי יסוד והעשרה

6 - 8

2 - 4

1

 

9 - 12

לימודי חינוך

6

6

7

2

21

התנסות מעשית

3

6

6

 

15

הכשרה לכיתות א'-ב'

7

 

 

 

7

מדעים

5

8

9

4

26

חינוך מדעי

2

4

5

4

15

שפה וספרות ערבית

3

5

5

2

15

עבודת גמר – פרויקט סיום

 

 

 

ללא נ"ז

ללא נ"ז

סה"כ ש"ש בשנים א' – ד'

32 - 34

30 - 32

34

12

108 - 112

 

 

לימודי יסוד והעשרה

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הערות

בטיחות

 

 

12 ש"ב

 

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

בטחון

 

 

10 ש"ב

 

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

עזרה ראשונה

 

 

44 ש"ב

 

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

זהירות בדרכים

 

 

12 ש"ב

 

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

אנגלית למטרות אקדמיות[1]

 

2

 

 

 

ערבית לפטור

 

2

 

 

 

חינוך גופני

2

 

 

 

 

לשון והבעה עברית

2

 

 

 

 

אוריינות אקדמית

2

 

 

 

 

מיומנויות יסוד במחשבים[2]

2

 

 

 

 

תרבות ערבית

 

 

1

 

 

סה"כ ש"ש לשנה

6 - 8

2 - 4

1

 

 

סה"כ ש"ש בשנים א' – ד'

9 - 12

 

 

 

 

לימודי הכשרה להוראה

רכיב הלימודים

שמות הקורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

לימודי החינוך

 

פילוסופיה של  החינוך

1

 

 

 

סוציולוגיה של החינוך

1

 

 

 

פסיכולוגיה התפתחותית

1

 

 

 

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

 

1

 

 

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 

 

1

 

חינוך לחשיבה

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

 

 

1

המורה כמחנך וחינוך לערכים

אקלים כיתתי

כישורי חיים

חינוך בחברה רב-תרבותית

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

 

 

2

 

פדגוגיה ומתודיקה

 

תורת ההוראה ושיטותיה

2

 

 

 

מדידה והערכה

 

1

 

 

תכנון לימודים

 

1

 

 

שילוב מדיה בהוראה

 

1

 

 

סדנא דידקטית במדעים - א'

1

 

 

 

סדנא דידקטית במדעים - ב'

 

2

 

 

סדנא דידקטית במדעים - ג'

 

 

2

 

סדנא לעבודת גמר – פרויקט סיום

 

 

 

ללא נ"ז

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

 

 

1

 

שיטות מחקר איכותני

 

 

1

 

המורה כחוקר כתתו

 

 

 

1

התנסות מעשית

 

התנסות בהוראת מדעים בכיתות א'-ב' – שנה א'

3

 

 

 

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי – שנה ב'

 

6

 

 

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי – שנה ג'

 

 

6

 

סה"כ ש"ש לשנה

9

12

13

2

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

36

 

 

 

 

לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב'

שמות הקורסים

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

 

 

 

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

 

 

 

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

 

 

 

המעבר מהגן לכיתה א'

1

 

 

 

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

 

 

 

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

 

 

 

הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א'-ב'

1

 

 

 

סה"כ ש"ש לשנה

7

 

 

 

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

7

 

 

 

לימודים דיסציפלינאריים

 1. מדעים

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אור וגלים

 

 

1

 

ביצים וזרעים

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

1

 

 

התא, מבנה ופעילות

מתמטיקה למדעים

 

2

 

 

האדם, בריאותו ואיכות חייו

 

2

 

 

החי והצומח בעונתו

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

 

 

 

החי והצומח בסביבה הקרובה

זואולוגיה

 

 

 

1

חשמל ומגנטיות

 

 

1

 

יסודות הגנטיקה

 

 

1

 

מבוא למדעי כדור הארץ

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

1

 

 

מבוא לאסטרונומיה

מבנה החומר

 

1

 

 

מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה

 

 

2

 

מבוא למערכות טכנולוגיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

 

2

 

מבוא לטכנולוגיה

מושגי יסוד בכימיה

2

 

 

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

2

 

 

 

מחלות גנטיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

 

 

1

מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה

מכאניקה וחום

 

1

 

 

סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה

 

 

2

 

פיזיולוגיה של הצמח

 

 

 

1

תקשורת בעולם החי

 

 

 

1

סה"כ ש"ש לשנה

5

8

9

4

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

26

 
 
 1. חינוך מדעי

 

קורסים

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הוראת מדעים דרך החקר

 

 

2

 

מדע בחיי יום יום

1

 

 

 

הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי 

 

 

2

 

תוכנית לימודים למדע וטכנולוגיה בבית ספר יסודי

 

2

 

 

חשיבה יוצרת

הסטודנט יבחר קורס אחד

 

 

1

 

חשיבה כמותית במדע

פיתוח חשיבה מדעית

פילוסופיה של המדע

1

 

 

 

ממציאים ומגלים במדע

 

 

1

 

סוגיות נבחרות בהוראת מדעים

 

 

 

1

עקרונות ותהליכים במדעי חיים

 

1

 

 

תולדות המדע

1

 

 

 

תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים

 

 

 

2

סה"כ ש"ש לשנה

3

3

6

3

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

15

 

 

 1. שפה וספרות ערבית

 

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

דקדוק ערבי

 

2

 

 

הבנת הנקרא

 

 

1

 

הבעה בכתב

 

 

1

 

הבעה בעל פה

 

 

1

 

הכתב ערבי

 

1

 

 

מבוא לספרות ילדים

 

2

 

 

מיומנויות יסוד בערבית

2

 

 

 

סיפורת ערבית מודרנית

 

 

 

1

סיפורת ערבית קלאסית

 

 

 

1

ספרות עממית

 

 

1

 

שירה מודרנית

 

 

 

1

שירה קלאסית

 

 

 

1

סה"כ ש"ש לשנה

2

5

4

4

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

15


[1]  מיועד ללומדים שלא קבלו פטור באנגלית

[2] מיועד ללומדים שלא קבלו פטור במחשבים

          קורסים לימודים דיסציפלינאריים - מדעים

קורס  
אור וגלים  
ביצים וזרעים  
האדם, בריאותו ואיכות חייו  
החי והצומח בסביבה הקרובה  
החי והצומח בעונתו  
התא, מבנה ופעילות  
זואולוגיה  
חשמל ומגנטיות  
יסודות הגנטיקה  
מבוא לאסטרונומיה  
מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה  
מבוא לטכנולוגיה  
מבוא למדעי כדור הארץ  
מבוא למערכות טכנולוגיות  
מבנה החומר  
מושגי יסוד בכימיה  
מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה  
מחלות גנטיות  
מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה  
מכאניקה וחום  
מתמטיקה למדעים  
סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה  
פיזיולוגיה של הצמח  
תקשורת בעולם החי
מדע בחיי יום יום
קסמים במדע
 
 

 

אור וגלים

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         שילוב הוראת הפיסיקה בביה"ס היסודי

-         הבנת תופעות הקשורות באור וגלים והפנמתן

-         פיתוח מיומנויות בחשיבה ביקורתית, יצירתית ופתרון בעיות

-         פיתוח מיומנויות חקר אצל פרחי ההוראה

 

פירוט תכנים:

-         אופטיקה גיאומטרית

-         החזרה, מראות שונות

-         שבירה וחוק סנל

-         החזרה גמורה, שימושים טכנולוגיים

-         עדשות

-         מכשירים אופטיים (מבנה העין)

-         מבוא לגלים (מה זה גל, גל רוחבי ואורכי, תיאור מתימטי, גלים מחזוריים)

-         עקרונות יסוד בתורת הגלים (עיקרון פרמה, הויגנס והרכבה)

-         תכונות גלים (החזרה, שבירה, נפיצה, התאבכות, אפקט דופלר, קיטוב)

-         גלים אלקטרומגנטיים וגלי קול (מהירות, ספקטרום, גל קול, מהירות של גל קול)

-         התאבכות של מקורות אור ועקיפה

-         התאבכות דרך סריג

-         שימושים של הגלים האלקטרומגנטיים בביולוגיה ורפואה

 

 

 ביצים וזרעים

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         הכרת עקרונות ותהליכים בהתפתחות, מבנה ותפקוד של ביצים וזרעים כשלבים במחזורי החיים של בעלי- חיים וצמחים.

פירוט תכני הקורס:

-         מהו יצור חי ומה בין בעלי חיים לצמחים.

-         צורות רבייה של יצורים חיים.

-         תהליך ההיווצרות של ביצים וזרעים.

-         מבנה הביצה והזרע: מורפולוגיה, אנטומיה, כימיה, גידול וגיוון האוכלוסייה, התאמה לסביבה.

-         התפתחות של ביצת התרנגולת וזרעים של "מכוסי זרע", מן ההפריה ועד נביטת הזרע ובקיעת האפרוח.

-         יחסי הורים צאצאים.

-         אסטרטגיות רבייה: כמות הצאצאים וגודלם. חד-מחזוריות מול רב-מחזוריות.

-         הוראה בין- תחומית של מדע וטכנולוגיה לילדים צעירים.

 

 

האדם, בריאותו ואיכות חייו

 תנאי קודם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 מטרות הקורס:

-         הגברת המודעות של הילד התנהגותו, לקידום בריאותו ולאיכות חייו.

-         הכרת הגורמים הסביבתיים והמולדים המשפיעים על אורח חיים בריא ואיכות חיים והתנהגות בעת מחלה.

-         הכרת מבנים ומערכות בגוף האדם, עקרונות ותהליכי יסוד.

-         הרחבת אוצר המושגים הקשורים למבנה ולתפקיד האדם וגופו.

-         הכרת המבנה הבסיסי של מערכות הגוף השונות.

-         פיתוח המודעות למזון ותזונה נבונה.

-         פיתוח המודעות חשיבות השיניים ובריאותן.

-          טיפוח ההתנהגויות אצל הילד למען שמירה על אורח חיים בריא ואיכות חיים טובה.

 

פירוט תכני הקורס:

-         מערכות בגוף האדם וקשרי גומלין ביניהן, קליטת חומרים  חיוניים ופליטת חומרי פסולת על ידי הגוף.

-          המודעות לטיפוח בריאות ואיכות חיים (עזרה ראשונה, ביטוח בריאות, שירותי בריאות לציבור).

-         נשימה: מבנה מערכת הנשימה, מנגנון הנשימה, הבעיות בנשימה.

-         מערכת הדם: מבנה הלב והרכב  הדם, מחלות הקשורות בדם ובלב.

-         שלד ושרירים: חשיבות התנועה לגוף, הקשר בין עצמות שרירים תנועה ויציבות.

-         העור: מבנה העור ותפקידו, השפעת קרינת השמש על העור, חשיפה מבוקרת. מש וטיפוח היגיינת העור.

-         החושים: החושים כאיברים לקליטת מידע והעברתו, מבנה איברי החישה ותפקידיהם.

-         הורמונים ותפקידם, תיאום ויסות ובקרה, אמצעים לאבחון ליקויים הקשורים בגדילה וטיפול בהם, שינויים התנהגותיים מינקות ועד לבגרות, מעורבות קהילתית  במעקב אחרי  גדילה והתפתחות.

-         צמיחת שיני חלב ושיניים קבועות, מבנה השן, גורמי עששת, אמצעים לשמירה על שיניים בריאות ואמצעים לטיפולי שיניים, בדיקה תקופתית של השיניים וצחצוח נכון של השיניים.

-         גורמים המשפיעים על קידום אורח חיים בריא ואיכות חיים. 

-         חשיבות המזון לגוף, מיון מזון על פי מקורותיו, מרכיבי המזון החיוניים לגוף, גורמים המשפיעים על זיהום המזון, אמצעים לעיבוד וייצור מזון, שימוש ביצורניים בתעשיית מזון, טיפוח התנהגותיות הקשורות בהיגיינת מזון, מזון מאוזן וטיפוח הרגלי אכילה אצל הילדים.

-         הדבקה בגורמי מחלות, תגובות הגוף בעת מחלה, אמצעים למניעת מחלות וכלים לאבחון מחלות ואמצעי הסברה לילדים למניעת מחלות למניעת הדבקה.

-         הקשר בין איכות האוויר למחלות בדרכי הנשימה, תופעות הקשורות בתפקוד הגוף ובהרגשה כללית: הרעש כמפגע סביבתי והשפעתו על הבריאות, אמצעים לשמירה על איכות המזון ואמצעים להיגיינה ואמצעי הגנה בפני רעש ואמצעים לקיום פעילות גופנית מבוקרת, טיפוח כללי היגנייה אצל הילד לשמירת בריאות הגוף.

 

 

החי והצומח בסביבה הקרובה

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-הכרות עם צמחים ובעלי חיים נפוצים.

-הבנת יחסי גומלין בין תנאי הסביבה לבין תופעות עונתיות הקשורות לחי ולצומח.

-פיתוח מיומנויות וכלים להתבוננות והיכרות מדעית עם החי והצומח והסביבה בה הם נמצאים.

-התנסות בפעילויות בכתה הקשורות לצמחים ולבעלי חיים.

-הקניית ידע והתנסות בפעילות עם חיות המחמד.

-הכרת כלים ושיטות להוראת נושא החי והצומח.

פירוט תכני הקורס:

-          אפיון ומיון צמחים ובעלי חיים.

-          בעלי חיים בישראל: חיות בר, שורשי הקשר אדם -  חיה, ביות, חיות מחמד, גני חיות ושמורות טבע.

-          מבנה הצמח ותופעות בצמחים: נביטה, פריחה ושלכת.

-          שרשרת המזון ומארג המזון.

-          יחסי גומלין בין צמחים ובעלי חיים לסביבתם ולתנאי סביבה קשים.

-          התנהגות בעלי חיים וצמחים- התעוררות, נדידה, צמיחה, תקשורת ורבייה.

-          צמחים ובעלי חיים בעונות השנה.

-          דרכי פעולה בשילוב צמחים ובעלי חיים בחינוך.

-          גידול חיות מחמד ודרכים לשילוב בעלי החיים בחינוך.

-          תצפית ועבודות חקר בצמחים ובבעלי חיים.

 

 

 

 

החי והצומח בעונתו

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

מטרות הקורס:

-          לימוד מושגי יסוד בטבע

-          לימוד והכרת בתי גידול תוך הדגשת המרכיבים האביוטיים והביוטיים ויחסי הגומלין ביניהם.

-          הכרות עם מגוון של מיני צמחים ובע"ח תוך הדגשת התאמתם לבית גידולים והתופעות העונתיות.

-          פיתוח מיומנות של תצפית ומדידה , ניסוי והחקר.

 

פירוט תכני הקורס:

-          בית גידול מהו? מארג מזון, תנאים ביוטיים ואו-ביוטיים.

-          דוגמאות לבתי גידול: חוף הים, חורש, מדבר, שלולית חורף, חי מתחת לאבן.

-          למידת תופעות עונתיות כגון: נדידה, שלכת, נביטה, מבשרי הסתיו וגיאופיטים הפצת זרעים.

-          הכרות עם בע"ח כגון: חילזון השדה, עופות מים, ציפורי שיר, פרוקי רגליים. הכרות עם משפחות צמחים נפוצות.

 

 

 

התא, מבנה ופעילות

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         הצגה של המבנים המאפיינים את כל היצורים החיים.

-         ניתוח הקשר בין מבנה ותפקוד של מרכיבי התא השונים.

-         העמקה ברמה מולקולרית של תהליכים בסיסיים המתרחשים בתא.

פירוט תכני הקורס:

-         התפתחות המיקרוסקופיה וגילוי התאים

 • מיקום התא במדרג אטום – אוכלוסייה
 • אחידות ושוני במבנה התאים החיים

-         קרום התא וסביבתו

 • המבנה הבסיסי של הקרום
 • מעבר חומרים דרך הקרום

-         תהליכים בתא

 • המיטוכונדריה והפקת אנרגיה
 • הריבוזומים וסינתזת חלבונים
 • גולג'י, רשת תוך-פלזמית ומעבר חלבונים ושומנים בתא

-         מחזור התא

 • הגרעין והחומר התורשתי
 • הכרומוזומים
 • תהליך השכפול
 • מיטוזה ומיוזה

-         התא ביצור רב-תאי

 • התמיינות תאים לתפקידים שונים
 • תיאום, ויסות  ובקרה ברמה התאית
 • הזדקנות תאים

 זואולוגיה

 

תנאי קדם:

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         החי והצומח בעונתו / החי והצומח בסביבה הקרובה

מטרות הקורס:

-         הגדרת המושגים הבסיסיים למיון יצורים חיים.

-         לעמוד על המשותף לכל בעלי חיים .

-         לתאר אורח החיים של בעלי חיים מכל סולם המיון של בעלי החיים.

פירוט תכני הקורס:

-         מושגי יסוד

 1. מיון בעלי חיים ממלכה עד מין
 2. נשימה במים ונשימה באוויר
 3. רבייה מינית ואל-מינית
 4. הטלת ביצים, השרצה, המלטה ולידה

-         חסרי חוליות:

 1. בת-ממלכת החדתאיים Protozoa
 2. בת ממלכת הרבתאיים

-         בעלי חוליות:

 1. מחלקת דגי סחוס Chondrichthyes
 2. מחלקת דגי גרם Osteichthyes
 3. מחלקת  דוחיים Amphibia
 4. מחלקת הזוחלים Reptilia
 5. מחלקת העופות  Aves
 6. מחלקת היונקים Mammalia

 

 

 

חשמל ומגנטיות

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         חשיפה לכוח חשמלי שהוא כוח יסודי

-         הכרת השימוש באנרגיה חשמלית בחיים המודרניים

-         פיתוח מודעות להשלכות הסביבתיות של תהליכי ייצור האנרגיה החשמלית

פירוט תכני הקורס:

-         אלקטרוסטטיקה

 1. חוק קולון
 2. שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי
 3. קבלים - קבל לחות וקבל כדורי

-         אלקטרודינמיקה

 1. מעגל זרם ישר

א.     המרכיבים של המעגל

ב.      חוק אוהם

ג.       חוק קירכהוף

ד.      הספק ואנרגיה חשמלית

ה.      מכשירי מדידה

-         מגנטיות

 1. שדה מגנטי, חוק ביוסבר
 2. שדה מגנטי של תיל מוליך
 3. שדה מגנטי של כריכה מעגלית
 4. שדה מגנטי של סליל

-         תנועת מטענים חשמליים בשדה מגנטי

 1. חוק לורנץ
 2. ספקטרוגרף המסות
 3. מאיצי חלקיקים

-         השראה אלקטרומגנטית

 1. חוק פרדי
 2. חוק לנץ
 3. שנאים
 4. העברת אנרגיה חשמלית למרחקים
 5. משואות מכסוול

-         מעגלי זרם חילופין

-         מעגלי RLCטורי ומקביל

 

יסודות הגנטיקה

 

תנאי קדם:

-         התא, מבנה ופעילות

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         הכרת המושגי הבסיסיים של הגנטיקה הקלאסית

-         להכיר עקרונות בתורת התורשה

-         להכיר ולהבין מנגנונים הקובעים תכונות מורשות

-         להכיר מנגנונים של מחלות תורשתיות

פירוט תכני הקורס:

-         הורשה מנדלית, כלל ראשון ושני : סגרגציה ואי-תלות.

-         הכלאות חד-כלאיות והכלאות רב-כלאיות.

-         סטייה מהורשה מנדלית.

-         דפוסי הורשה של תכונות.

-          תאחיזה למין.

-         גנטיקה של האוכלוסייה: עיקרון הארדי-ויינברג, שכיחות הגנים והגנוטיפים.

-         מהי הנדסה גנטית?

-         קביעת רצף הנוקלאוטידים.

-         חיתוך חומצות גרעין בעזרת אנזימים.

-         נשאים גנטיים

-         שיבוט גנים

-         ריבוי גנים

-         מוטציות מכוונות

-         יישומי ההנדסה הגנטית

-         מבט לעתיד

מבוא לאסטרונומיה

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         הקנית מושגי יסוד באסטרונומיה ואסטרופיזיקה.

-         הכרת הסיבות לתופעות אסטרונומיות שונות כגון עונות השנה ומופעי הירח, שימוש בפעילויות והפעלות שונות בתחום זה.

פירוט תכני הקורס:

-          מבוא כללי – General Introduction:

 • היסטוריה של האסטרונומיה.
 • מושגים בסיסיים, כוכב, פלנטה,יקום וכו'.
 • קבוצות כוכבים ומזלות .
 • הכרות כיפת השמיים.

 

-          מערכת השמש – Solar System:

 • מבוא כללי.
 • פיסיקה של מערכת השמש.
 • היווצרות מערכת השמש.
 • מאפיינים כלליים של הפלנטות.

 

-          כדור הארץ – Planet Earth:

 • הקדמה כללית.
 • מאפיינים פיסיקאליים.
 • תופעות אסטרונומיות, עונות השנה, יום ולילה וכו'.
 • מסלול השמש בכיפת השמיים Analemma.

-          הירח – The Moon:

 • הקדמה כללית.
 • מאפיינים פיסיקאליים.
 • מופעי הירח.
 • גיאות ושפל.
 • ליקוי חמה וליקוי לבנה.

 

מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה

 

תנאי קדם:

 

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         החי והצומח בעונתו / החי והצומח בסביבה הקרובה

מטרות הקורס:

 

-         הבנת מערכת יחסי הגומלין בין האורגניזמים לסביבתם הטבעית.

-         הבנת הקשרים שבין האדם לסביבתו.

-          הכרות עם בעיות אקולוגיות אמיתיות בסביבת המגורים הקרובה.

-          פיתוח הרצון והיכולת למעורבות אישית פעילה למען הסביבה.

פירוט תכני הקורס:

-         המערכת האקולוגית: מבנה ותפקוד.

-         ייצור ראשוני במערכת מימית ויבשתית.

-         זרימת אנרגיה ומארג מזון.

-         יחסי גומלין בין אורגניזמים במערכת אקולוגית כגון תחרות,  יחסי טורף נטרף, הדדיות וכדומה.

-         מחזורים ביוגיאוכימים עיקריים: המים, הפחמן והחנקן-הקשרים ביניהם והשפעת האדם עליהם.

-         היבטים אקולוגיים בהתפתחות האדם.

-         השפעת האנושות על מערכות אקולוגיות

 • ברמה עולמית כגון: אפקט החממה,  החור באוזון וגשם חומצי.
 • ברמה לאומית כמו זיהום מים אויר וקרקע.
 • ברמה מקומית.
 

מבוא לטכנולוגיה

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

מטרותהקורס:

על אף שהטכנולוגיה נחשבת כאלימנט מרכזי בהתפתחות האדם, החברה, המדע, הכלכלה והתרבות, מושג זה אינו מוגדר במדויק וזוכה לפירושים ומשמעויות שונים. שאלות כגון מהי טכנולוגיה, מהי הזיקה בין טכנולוגיה ומדע ומהן המטרות של הוראת טכנולוגיה בבית הספר ממשיכות להעסיק חוקרי חינוך ומחנכים. בהתבסס על שאלות אלו חלק ממטרות הקורס יהיו:

-         הכרת מושגים בסיסיים בטכנולוגיה.

-         הכרת מושגים ושיטות להוראת הטכנולוגיה בביה"ס היסודי.

-         פיתוח אוריינות טכנולוגיתמדעית-חברתית.

-         התנסות בפרוייקט טכנולוגי.

 

פירוט תכני הקורס:

-          מבוא לטכנולוגיה: מהי טכנולוגיה? הגדרות ומושגי יסוד באוריינות טכנולוגית, מה ההבדל בין טכנולוגיה למדע ?.

-          הבנת הקשר הדו-כיווני בין מדע, טכנולוגיה וחברה.

-          הכרת הגישה המערכתית ,ניתוח מערכות טכנולוגיות פשוטות ובניית מפה תפקודית שלהן.

-          הגדרות ומושגי יסוד של תהליכים טכנולוגיים פשוטים עם דגש על המערכות ותת המערכות הטכנולוגיות אשר מהווים חלק ממנו.

-          הליבה המתודולוגית ( Design Process) לתהליך התיכון של הטכנולוגיה עם דגש על הצרכים החברתיים שנחשבים כאילוצים בלתי נמנעים מתהליך זה.

-          למידת ופיתוח שיטות להוראת טכנולוגיה ומדע.

 

 

 

 

מבוא למדעי כדור הארץ

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-          ידע והבנת מושגים בסיסיים בגיאולוגיה.

-          הכרת החומרים הבונים את כדור הארץ.

-          הבנת התופעות והתהליכים המתרחשים על פני כדור הארץ ובתוכו והשפעתם על הסובב הטבעי והאדם.

פירוט תכני הקורס:

-          מבנה כדור הארץ, הרכבו ותכונותיו

-          חומרי הבניין של כדור הארץ – סלעים, קרקעות ומים

-          הזמן הגיאולוגי

-          תופעות ותהליכים גיאולוגיים - נדידת היבשות, קימוט, שבירה, הרי געש ורעשי אדמה

-          משאבי כדור הארץ - אוצרות טבע ומקורות אנרגיה

-          האטמוספרה של כדור הארץ – הרכב ותכונות

-          מערכת השמש – השמש, הירח, עונות השנה, גאות ושפל, שנה ירחית ושנה שמשית

 

 

 

 

 

מבוא למערכות טכנולוגיות

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

-         הקניית מושגים בסיסיים של מדע וטכנולוגיה.

-         צרכים אנושיים וחברתיים כאילימנט מרכזי בהמצאת ותיכון מערכות טכנולוגיות.

-         השפעתם של מערכות טכנולוגיות על התפתחות ושינוי החברה.

-         פיתוח חשיבה יצירתית.

-         פיתוח יכולת לעבודה שיתופית.

-         הכרת סביבות ממוחשבות, רובוטים אוטונומיים.

 

פירוט תכני הקורס:

-         מושגים יסודיים במבנה ואופייניה של מערכת טכנולוגית.

-         השוואת מערכות טכנולוגיות מלאכותיות עם מערכות טבעיות.

-         הסביבה הממוחשבת כסביבת עבודה בתחום הלימוד המדעי וטכנולוגי. מושגים בסיסיים.

-         ממשק, חיישנים (סוגים, תכונות, שילוב ומיתוג). השוואת חיישנים טכניים לחיישנים טבעיים אשר נמצאים בגופם של בעלי חיים. מערכת בקרה בחוג פתוח ובחוג סגור.

-         מהי אנרגיה, וסוגים שונים של אנרגיה.

-         מערכת טכנולוגית כמבנהתחנה להמרת אנרגיה.

-         פרויקט רמזור. הכרות האלגוריתמים ועקרונות תכנות. הליכים. תרגול מודרך.

-         פרויקט מכונית ממונעת. בקרת תנועה רציפה או הדרגתית, מנגנוני העברת כוח ותנועה. תרגול מודרך.

-         מסוע כדגם של מפעל ממוחשב. מיון הפריטים על-פי קריטריונים שונים. תרגול מודרך.

-         פרויקט חממה. פיקוח על טמפרטורה, תזמון ועבודה במחזוריות. תרגול מודרך.

-         פרויקט רובוט. למידה ותכנות של התנהגותו. פיקוח על מספר מנועים. תרגול מודרך.

-         ביצוע פרויקט חינוכי אישי בשילוב כלים של מערכת הדמיה וכלים ממוחשבים.

 

 

מבנה החומר

 

תנאי קדם:

 

מושגי יסוד בכימיה

מטרות הקורס:

 

-         הקנית מושגי יסוד במבנה החומר.

-         חיזוק מיומנויות החקר המדעי:  תכנון, ביצוע, סיכום והסקת מסקנות ניסוי מדעי וכמו כן דווח תוצאות הניסוי באופן מדעי.

-         הבנה מעמיקה יותר של הקשר בין תכונות החומר הפיסיקליות והכימות לבין מהותו (סוג האטומים או המולקולות שלן).

-         פיתוח מיומנויות קריאה, ניתוח וסיכום מאמרים המתקשרים לנושא רלוונטי.

-         שימוש בגישות הוראה מגוונות אשר מאפשרות התמודדות טובה יותר עם "טראומת המדע" אצל חלק מהתלמידים.

פירוט תכני הקורס:

-         שינוי כימי לעומת שינוי פיסיקלי

-         יסודות, תרכובות ותערובות (תמיסות).

-         המודל החלקיקי של החומר.

-         אטומים ומולקולות.

-         חוק המנות הקבועות וההרכב המולקולארי.

-         היסודות והטבלה המחזורית.

-         חלקי האטום: אלקטרונים, פרוטונים ונויטרונים.

-         הקשר הכימי, חומרים מולקולריים, יוניים, מתכתיים, ואטומריים

-         הלחץ ומשוואת המצב של הגזים.

 

 

 

מושגי יסוד בכימיה

תנאי קדם:

 

אין

מטרות הקורס:

 

-         הקניית מושגי יסוד בכימיה והבנת הרקע לתכונות החומר ותהליכים כימיים.

-         הבנת רעיונות מרכזיים בנושאים הרלוונטיים לחומרים.

-         הבנת הקשר בין מבנה החומר לתכונותיו.

-         מתן כלים להבנת הקשר בין מדע הכימיה לתופעות בחיי היום יום.

-         פתוח מיומנויות הקשורות לחקר,חשיבה רב תחומית כמותית ומחקרית.

-         שלוב היבטים טכנולוגיים וחברתיים.

פירוט תכני הקורס:

-         מושגי יסוד בכימיה: יסודות, תרכובות, תערובות ונוסחה כימית.

-         המבנה החלקיקי של החומר: אטומים, מולקולות.

-         שפת הכימאים: סימולים, נוסחה כימית, ניסוח תגובות כימיות.

-         חוק שימור המסה.

-         מצבי צבירה של החומר. מצב צבירה נוזלי - התנדפות, רתיחה וקיפאון.

-         תמיסות - מנגנון התמוססות, אוסמוזה, קיפאון ורתיחה

-         מבנה האטום: התפתחות מודל האטום, מודל האטום הגרעיני, התורה האטומית של בוהר, מכניקת הקוונטים, המערך האלקטרוני באטום.

-         המערכה המחזורית: מבנה המערכה המחזורית, תכונות מחזוריות.

-         מבנה לויס , צורות מרחביות וקוטביות

-         המול

-         המשוואה הכימית

  

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

תנאי קדם:

אין

מטרות הקורס:

-         הכרת מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה.

-         טיפוח המודעות לקשר שבין טכנולוגיה, מדע וחברה.

-         הכרות עם העקרונות והמטרות של הוראת המדעים והטכנולוגיה.

-         היכרות עם התפיסה הרעיונית של תוכנית הלמודים החדשה במדע וטכנולוגיה.

-         פיתוח מיומנויות החשיבה, החקר והגילוי.

-         התנסות אישית וקבוצתית בבחירת חומרי הלמידה וארגונם ביחידות הוראה ובהפעלות טכנולוגיות פשוטות לשימוש בתהליך הוראת מדע בכיתה.

פירוט תכני הקורס:

-         מושגים ועקרונות בסיסיים במדע וטכנולוגיה; אפיוני תחום הדעת.

-         חשיפה רעיונית לגישה הבין תחומית.

-         תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה.

-         נושאים נבחרים במדע וטכנולוגיה: טבע וסביבה, בעלי חיים, מים, כדור הארץ, אקלים, חקלאות, אנרגיה, חשמל, תקשורת.

-         דרכי הוראה - תכנון יחידת לימוד.

-         הגן והכיתה כסביבה לחקירה מדעית: חומרים ואנרגיה, עולם מעשה ידי אדם, כדור הארץ והאטמוספירה, אמצעי תקשורת, מים, מגנט, חשמל, צמחים ואדם, אנרגיה, מכשירים מבוססים על גלי קול, גלים אלקטרומגנטיים הנדסת חומרים, תעשיה ומזון.

-         בניית מתקנים טכנולוגיים פשוטים.

-         שילוב המחשב בהוראת במדע וטכנולוגיה.

 

 

מחלות גנטיות

 

תנאי קדם:

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         האדם, בריאותו ואיכות חייו

-         יסודות הגנטיקה

 

מטרות הקורס:

-         הבנת הבסיס הגנטי למחלות תורשתיות נפוצות.

-         הבנת הקשר בין אבחון טרום-לידתי לגילוי הפרעות גנטיות.

 

פירוט תכני הקורס:

-         המבנה הכללי של כרומוזומים וגנים

-         הקשר בין גנים לתכונות

-         מחלות גנטיות כתוצאה מהפרעות בגן יחיד:

 • אוטוזומלי רצסיבי
 • אוטוזומלי דומיננטי
 • בתאחיזה לכרומוזומי המין

-         מחלות גנטיות כתוצאה מחריגות כרומוזומיות

-         חריגה מספרית

-         ליקויים מבניים

-         סביבה ומחלות גנטיות

-         מומים מולדים

-         גנים וסרטן

-         בדיקות ואבחון בטרם לידה

-         טיפול בהפרעות גנטיות

 

 

מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה

תנאי קדם:

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         מושגי יסוד בכימיה

-         מבוא לטכנולוגיה / מבוא למערכות טכנולוגיות

מטרות הקורס:

-         הצגת הביוטכנולוגיה כמדע בין תחומי. העמקה בתחומים שבהם הביוטכנולוגיה מובילה את התעשייה, הרפואה, החקלאות ואיכות הסביבה אל המאה ה - 21.

-         פיתוח מודעות לקשר ההדוק שבין המדע הבסיסי לשימושיו בחברה טכנולוגית מודרנית.

-         הצגת הרבגוניות הקיימת בעולם המיקרואורגניזמים מבחינה מורפולוגית, מטבולית ואזורי תפוצה.

-         העמקת הידע הנרכש במיקרוביולוגיה ע"י הצגת תחומים שונים של הביוטכנולוגיה בהם מנוצלים מיקרואורגניזמים לשרות האדם בחברה טכנולוגית.

 

פירוט תכני הקורס:

-         מיקומם של מיקרואורגניזמים בעולם היצורים החיים (תאים אאוקריוטים ופרוקריוטים).

-         דרכי המחקר שהביאו להתפתחות מדע המיקרוביולוגיה – התפתחות המיקרוסקופ, תצפיות.

-         בקרת הגידול של מיקרואורגניזמים במעבדה תוך הדגשת השונות המטבולית בקרב חיידקים.

-         הכרת חיידקים גורמי מחלות באדם, בבע"ח ובצמחים, דרכי התגוננות מפני חיידקים פתוגנים.

-         גנטיקה של מיקרואורגניזמים, שיטות לבידוד מוטנטים וניצולם בהנדסה גנטית.

-         טכנולוגית תסיסה ליצירת חמרים כימיים, תהליכים בי וטכנולוגיים ביצירת משקאות,  מזון, תרופות, חלבונים, אנטיביוטיקה, שימוש בחיידקים לפירוק פסולת ולטיהור מי שופכין.

-         ביוטכנולוגיה בחקלאות,בהדברה ביולוגית, בהכלאות מכוונות לטיפוח צמחים ובע"ח, יצירת צמחים ובע"ח טרנסגנים.

-         טכנולוגיה אנזימטית: מהות האנזימים, ניצול האנזימים בתהליכים תעשייתיים.

-         ביוטכנולוגיה ורפואה: יצור תרופות, תרכיבי חיסון, אנטיביוטיקה ומוצרי דם בדרך של הנדסה גנטית.

מכניקה וחום

 

דרישות קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

מטרות הקורס:

-         הכרת עקרונות ותופעות טבע הקשורות למכאניקה   

-         הקניית ידע והבנה בנושאים הקשורים למכאניקה

-         לימוד והפנמה של מושגים פיסיקליים בתחום של המכאניקה

-         הבנת מושגים בסיסיים הקשורים לחום מעבר ליכולת להפעיל את הכלים המתמטיים

-         רכישת  ידע והבנה של תופעות ועקרונות המעורב בהם חום

-         הכירות עם ציוד מעבדה רלוונטי.

-         מימוש ובדיקת החומר הנלמד דרך ניסוי

 

פירוט תכני הקורס:

-         גדלים, יחידות ווקטורים:  מערכת היחידות הבינלאומית  S I. פעולות אלגבריות, מכפלה סקלרית ווקטורית

-         קינמאטיקה : העתק, מהירות ותאוצה; תנועה בתאוצה קבועה, זריקה אופקית וזריקה בזווית

-         כוחות:  עקרון ההתמד של גליליו - "חוק ניוטון הראשון". חוק ניוטון השני והשלישי ויישומם  במערכת אינרציאלית

-         מומנט כוח ושווי משקל של גוף קשיח

-         עבודה ואנרגיה:  עבודה, אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית. כוחות משמרים ומבזבזים.  עיקרון שימור האנרגיה

-         מתקף ותנע קווי; חוק שימור התנע. תנועה מעגלית

-         גרביטציה:  חוקי קפלר, חוק הגרביטציה האוניברסאלי של ניוטון, תאוצת כובד אפקטיבית.  שדה הכבידה (שדה גרביטציוני)

-         מקורות חום ושימושיהם

-         הולכת חום :הולכה, הסעה, קרינה

-         הטמפרטורה ומדידתה

-         כמות חום ומדידתה   Q = m c D t

-         חום סגולי וקיבול חום

-         מצבי הצבירה של החומר, רתיחה ועיבוי, חום כמוס

-         מכניקה וחום בחיי יום-יום: מכונות ממונעות ופתרון בעיות התחממות

 

מתמטיקה למדעים

 

תנאי קדם:

אין

 

מטרות הקורס:

-         לימוד נושאים במתמטיקה הדרושים ללימודי ביולוגיה, פיסיקה וכימיה.

-         פיתוח חשיבה לוגית מתמטית.

 

פירוט תכני הקורס:

-         משוואות.

-         פונקציות וגרפים.

-         הפונקציות הטריגונומטריות- יישומים במישור.

-         חזקות ושורשים.

-         לוגריתמים.

-         יסודות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי.

 

 

 

 

 

סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה

 

תנאי קדם:

 

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         מושגי יסוד בכימיה

-         מבוא לטכנולוגיה / מבוא למערכות טכנולוגיות

מטרות הקורס:

-         הצגת הקשר שבין תחומי הידע הבסיסי הנלמדים בחוג למדעים לניצולם בחיי היומיום.

-         ניתוח מאמרי סקירה ומאמרים המתארים שיטות מחקר הקשורות בתחומים שונים של הביוטכנולוגיה.

-         הכרת הספרות המקצועית הרלוונטית. הקניית מיומנויות של קריאת מאמר מדעי וניתוחו.

-         הקניית מיומנויות של כתיבה מדעית של עבודה סמינריונית המבוססת על מאמרים מדעיים.

פירוט תכני הקורס:

-         בחלק הראשון של הקורס מונחה הסטודנט בקריאה של מאמרי סקירה ומאמרים המתארים שיטות מחקר הקשורות בתחומים השונים של הביוטכנולוגיה.

-         בחלק השני מתמקד הסטודנט בנושא מצומצם אחד מתוך הנושאים המפורטים בהמשך.

-         בנושאים אלה נכללים תחומי הידע הנלמדים במהלך הלימודים ואשר מיושמים בשיטות השונות של הביוטכנולוגיה לצרכי האדם.

-         מיקרואורגניזמים וניצולם בתעשיית המזון.

-         מיקרואורגניזמים וייצור חומרים כימיים.

-         מיקרואורגניזמים וייצור תרופות.

-         מיקרואורגניזמים ומעורבותם במניעת זיהום הסביבה.

-         הנדסה גנטית של מיקרואורגניזמים.

-         טיפוח קלאסי של צמחים ובעלי חיים.

-         צמחים טראנסגניים.

-         בעלי חיים טראנסגניים.

-         ייצור חומרים בתרביות רקמה של צמחים ובעלי חיים.

 

פיזיולוגיה של הצמח

 

תנאי קדם:

-         מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

-         ביצים וזרעים / התא מבנה ופעילות

-         החי והצומח בעונתו / החי והצומח בסביבה הקרובה

מטרות הקורס:

-         הכרת תהליכים חשובים בחיי הצמח הירוק ההופכים אותו לייחודי וחיוני בעולמנו.

-         לרכוש מושגים בפיסיולוגיה של צמחים.

-         להכיר ולהבין עקרונות ותהליכים בביולוגיה של צמחים.

-         להבין את הקשר בין במבנה לתפקידים.

-         להבין את הצמח השלם כמכלול תהליכים.

פירוט תכני הקורס:

-         הרכב הפיגמנטים בצמח, תפקיד הכלורופיל, הטמעה, דיות, הורמונים כמווסתי תהליכים, קליטת מים ומומסים.

-         הצמח הירוק כיצרן ראשוני בשרשרת המזון.

-         השפעת האור על הצמח, פיגמנט הכלורופיל, תהליך ההטמעה (פוטוסינתזה) ותרומתו לקיומנו, תהליך הדיות טרנספירציה.

-         הורמונים צמחיים כמווסתי תהליכים בצמח.

-         קליטת מים ומומסים ע"י הצמח.

 

 

 

תקשורת בעולם החי

 

תנאי קדם:

-         החי והצומח בסביבה הקרובה / החי והצומח בעונתו

-         זואולוגיה

-         פיזיולוגיה של הצמח

מטרות הקורס:

-       הכרת סוגי התקשורת והחושים בעולם החי, כיצד משדרים וכיצד קולטים סוגי תקשורת שונים.

-       הכרת אברי החוש המשמשים לקליטת התקשורת.

-       הכרת סוגי אותות התקשורת ולמה הם משמשים.

 

פירוט תכני הקורס:

מהי תקשורת ביולוגית?

-         תקשורת תוך גופית:

 • מערכת העצביםמבנה, דרכי העברת מידע, דרכי עיבוד המידע.
 • השפעות תרופותסמים.
 • מערכת ההורמוניםמבנה, העברת המסר, בקרה והשפעות
 • התנהגותיות של הורמונים שונים.

-         תקשורת חוץ גופית:

 • תקשורת כימית:
 • חוש הריח וטעם - החושים הכימיים, מבנה האף והלשון, כיצד פועלים ולשם מה.
 • פרומונים בחרקים ושימוש האדם להדברה בעזרתם. פרומוני מין בעולם החי ובאדם.
 • חוש הריח המפותח של בעלי החיים השונים והתנהגויות שונות הנובעות מכך.
 • תקשורת קול:
 • מבנה ופעולת האוזן האנושית, תחום השמע: של בני אדם ושל בע"ח. גובה צליל לעומת עוצמה, עוצמת הקול בסולם מוחלט ויחסי (הדציבל).
 • שימושי התקשורת הקולית בבעלי חיים:  שירת ציפוריםמולד מול נלמד, קריאה מול שירה. שירת ליוויתנים,  ושפת היונקים הימיים.  חיזור בדו חיים - , "ראית קול" בעטלפים ובדולפינים. חרקים מזמרים וחולדים מתופפים.
 • שבירה והחזרה בגלי קול: תופעת ההד ויישומיה: אצל בע"ח שונים (עטלפים) ובטכנולוגיה (סונר, אולטרה סאונד).
 • תקשורת חזותית בבעלי חיים:
 • מבנה ותפקוד העין באדם, ראיה תקינה, ליקויי ראיה ותיקונם.
 • ספקטרום הראיה בבעלי חיים שונים, האם צבעי העולם הם כפי שאנו רואים אותם?
 • הסוואה מול הבלטה, צבעי הזהרה מול צבעי הסוואה, מימיקריחיקוי ותחפושות בבעלי חיים. גירויי סימן חזותיים בבעלי חיים ובאדם. חשיבות המראה בשמירת טרטוריה וחיזור.
 • תקשורת מגע:
 • מבנה העור וחישניו, ריכוזי תחושה שונים באדם ובבעלי חיים שונים.
 • שימושיו השונים של חוש המישוש, ממציאת מזון ודרך ועד תקשורת בין פרטים.
 • תקשורת חושים "שישיים" : חושים מעבר לחמשת החושים משמשים אותנו ואת בעלי חיים רבים בקליטת עולמם.
 • חוש הזמן:

כיצד אנו חשים את הזמן, מהם השעונים הביולוגיים המשפיעים עלינו ועל בעלי חיים וצמחים? השפעת הזמן על תהליכים בגופנו, ערנות, רבייה, יעפת.

 • חשמל ומגנטיות:

שדה חשמלי, זרם חשמלי, מגנט ושדה מגנטי. שימושים ביולוגים בחשמל ומגנטיות בבעלי חיים: חלק מהחוש השישי של בעלי חיים היא היכולת להשתמש באלקטרומגנטיות של כדור הארץ ויכולת מופלאה לחוש חשמל המופק מפעילות אנרגטית של בעלי חיים שונים.

 • חישת חום:

שידור וקליטת חום בבעלי חיים ובאדם, אברים ושימושים.

 • שיווי משקל:

מבנה ופעילות איבר שיווי המשקל באדם, תפקודו בבעלי חיים שונים וחשיבותו.

 

 

לימודים דיסציפלינאריים- חינוך מדעי

 

קורס עמוד
דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי  245
הוראת מדעים דרך החקר 249
חשיבה כמותית במדע 252
מדע בחיי יום יום 254
ממציאים ומגלים במדע 256
סוגיות נבחרות בהוראת מדעים 259
עקרונות ותהליכים במדעי חיים 261
פילוסופיה של המדע 263
פיתוח חשיבה יוצרת 265
פיתוח חשיבה מדעית 267
תוכנית לימודים למדע וטכנולוגיה בבית ספר יסודי 270
תולדות המדע 273
תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים 275
 

 

 

 

הוראת מדע-וטכנולוגיה בבית הספר היסודי

 

 

תנאי קדם:

תורת ההוראה ושיטותיה, מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

רציונל ומטרות:

-        הכרת תוכנית הלימודים ומארגני החשיבה תוך שימוש באתר של משרד החינוך, מרכז למד"ע, מט"ר ועוד.

-        התפיסה הרעיונית החדשה שעיקריה הם: חינוך מדעי - טכנולוגי בהקשר חברתי לכול – הבנת מערכות, תהליכים, תופעות ועקרונות מדעיים.

-        מודלים לשילוב מדע וטכנולוגיה כאמצעי לדיון במהות ההוראה והלמידה בתחום משולב זה.

-        מאפייני שיעור תוך הדגשת מיומנויות חשיבה כמו חקר וגילוי, תהליך התכנון המערכתי.

-        התנסות בהעברת יחידת לימוד תוך שימוש במגוון של שיטות הוראה וסגנונות למידה ודיון רפלקטיבי של עמיתים.

-        תכנון רצפי הוראה-למידה בדגש על למידה פעילה בשילוב הערכת תוצרים ומשוב עמיתים.

-        הכרת מודלים שונים להוראה/למידה תוך התייחסות לתפיסות מוטעות של תלמידים.

 

 

 

 

הוראת מדעים דרך החקר

 

 

תנאי קדם:

תורת ההוראה ושיטותיה, מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

מטרות הקורס:

-         הקניית ידע בסיסי בנושא מחקר מדעי .

-         הכרת מושגים בסיסיים הקשורים בחקר.

-         הכרת ופיתוח כלים לעבודת חקר.

-         הכרת המשמעות של עבודת חקר בגיל הרך.

 

פירוט תכני הקורס:

-         הקניית מושגי יסוד, דרכי חשיבה ואוריינות מדעית.

-         לימוד דרכים לאיסוף מידע. הקניית מיומנות השגת מידע בזמן אמת, שליפתו, מיונו ואינטגרציה שלו למערכות חקר  ( אחת הדרכים להפיכת מידע לידע) .

-         פיתוח דרכי חשיבה מגוונות- חשיבה המצאתית, יצירתית, מערכתית, ביקורתית ועוד.

-         הקניית מושגים מתקדמים, דרכי חשיבה, מיומנות מחקר ויישום.

-         נושאים מוכללים אינטרדיסציפלינריים. קישור בין דיסציפלינות, התקרבות לתמונת עולם שלמה, כפי שהיא בחיים וקישור לעולם, שמחוץ לכתת הלימוד.

-         לימוד בסגנונות למידה וחשיבה שונים. לדוגמה, מסלולים שונים בתכנון החקר.

-         שאלת שאלות במטרה ליצור גירוי הסקרנות.

-         ניסוח ופתרון של בעיות.

-         הסטודנטים מכוונים להכנת תוצר מעבר לסיכום המילולי ולנאום. הכנת התוצר מחייבת התייחסות בין- תחומית.

-         המצגה -  המצגה היא פרזנטציה, כלומר , הצגת ידע בנאום ובדרך ממחישה (דגם, ניסוי וכדו'). ההמצגה מאפשרת פיתוח חשיבה בהירה ותקשורת יעילה.   

 

 

 

 

חשיבהכמותיתבמדע

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

 

מטרות הקורס:

-          הכרת מגוון דרכים לאיסוף נתונים והצגתם.

-          ניתוח אירועים ותופעות הקשורות בנושאים מדעיים.

-          לימוד דרכי חקר כאמצעי לפתרון בעיות.

-          הכרת וניתוח תגובות שגויות האופייניות במגוון נושאים מדעיים.

 

פירוט תכני הקורס:

-          מידות ומדידות: אורך, שטח, נפח וזמן.

-          ארגון והצגת נתונים.

-          תיאורים גרפיים ויישומם בנושאים מדעיים.

-          חקר וניתוח אירועים ותופעות.

 

 

מדע בחיי יום יום

 

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה, מושגי יסוד בכימיה

מטרות הקורס:

-         לפתח את קישורי החשיבה השיטתיים של הלומדים.

-         לבנות מערך מסודר של מושגי תשתית מדעיים.

-         להפריך דעות קדומות בקשר ללימודי מדע ולהפיג פחדים.

-         לחבב על הלומדים את נושא המדעים ולקרבם אליהם.

-         להורות באופן שיטתי והיררכי מספר נושאים מדעיים ראשוניים.

-         להקנות ללומדים כמה מושגים בסיסיים במתמטיקה.

-         לאמן את הלומדים בתהליך חקר.

-         לפתח חשיבה ביקורתית.

-         להבחין בתלות בין משתנים ובסיבתיות.

-         לאמן את הלומדים בעבודה ניסויית כולל שימוש במעבדה ממוחשבת.

-         לאמן את הלומדים בקריאה, בהבנה ובמילוי מדויק של הוראות כתובות.

-         לאמן את הלומדים בעבודת צוות.

פירוט תכני הקורס:

-         הכרות עם גדלים מדעיים.

-         הגדרה אופרטיבית של גדלים מדעיים.

-         מדידות ואומדן.

-         יחידות מידה ודיוק . היחס הדרוש בין הגודל הנמדד לבין היחידה הנבחרת.

-         האבחנה בין מסה ומשקל.

-         חוקי שימור.

-         שיטות הצגה של קשרים מדעיים. פרופורציוניות .

-         תהליכי חקר, הפרדת משתנים.

-         אבחנה בין תצפית ומסקנה. בקורת על תהליכי הסקת מסקנות.

-         בעיית הציפה והשקיעה. מושג הצפיפות.

-         יישומים של החקר אודות הציפה והשקיעה והצפיפות.

-         לחץ במוצקים נוזלים וגזים.

-         האוויר.

 

ממציאים ומגלים במדע

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה, מושגי יסוד בכימיה

 

מטרות הקורס:

-         פיתוח אוריינות מדעית תוך למידה ודיון בקשר שבין מוכנות חברתית ופתיחות לחידושים- לבין תרומם של מגלים וממציאים לפיתוח החשיבה המדעית.

-         הקורס מיועד לתת למורה את הכלים הדרושים להוראת נושאים מרכזיים בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדע, כמתחייב מהסילבוס החדש למקצוע מדע וטכנולוגיה.

 

פירוט תכני הקורס:

-         דרכים בהתפתחות המדעית: לעיתים באבולוציה הדרגתית של רעיונות ומושגים ולעיתים במהפכה מחשבתית של ממציא יחיד בדורו.

-         הקשר בין מוכנות החברה לקלוט רעיונות חדשניים לבין קבלתה של תגלית או המצאה חדשה.

-         ניתוח של קליטתן או דחייתן של המצאות, תגליות ורעיונות מהפכניים במדע.

-         סקירה של מגוון ממציאים ומגלים: ארכימדס, גלילאו, פרמה, טוריצ'לי, ניוטון, לייבניץ, ברנולי, תומס יאנג, מייקל פרדיי, מקסוול, מרי ופייר קירי, פואנקרה, איינשטיין, אנריקו פרמי, ריצ'רד פיינמן, הנזיר מנדל, לוואזיה, לואי פסטר, צ'רלס דרווין, תומס אלווה אדיסון, אלכסנדר גרהם בל, זיגמונד פרויד, פרנסיס קריק וג'יימס ווטסון, ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוגיות נבחרות בהוראת מדעים וטכנולוגיה

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה, מושגי יסוד בכימיה, תורת ההוראה ושיטותיה

מטרות הקורס:

תרגול גישות ורעיונות להוראת המושגים והנושאים השונים בבית-הספר, תוך כדי התנסות בפועל בסוגיות הוראה שונות, בתחומים השונים של הוראת המדעים.

 

פירוט תכני הקורס:

-         מבנה הדעת והרעיונות המרכזיים בהוראת המדעים.

-         מהות החקירה המדעית וניתוח חקירה מדעית.

-         הכרת תפיסות מדעיות מתחומים שונים.

-         הקשר בין תקשורת המונים והוראת המדעים.

-         הכרת כתבי עת, תוכניות רדיו וטלוויזיה העוסקים במדע.

-         מקומה של המעבדה בהוראת המדעים- מעבדה חוקרת ומעבדה מאשרת.

-         הסיור הלימודי הקצר, סגנונות שונים ויישומם.

-         השימוש באמצעי המחשה בהוראת המדעים.

-         הכרת משאבים- ספרי עזר, סרטים, מרכזים מדעיים ופדגוגיים, מוזיאונים, גנים בוטניים וזואולוגיים.

 

 

 

 עקרונות ותהליכים במדעי חיים

 

 

תנאי קדם:

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

 

-         הקניית ידע והבנה של תופעות, תהליכים ועקרונות מרכזיים הפועלים בעולם היצורים החיים.

-         הקניית ידע והבנה של יכולת תפקודם של יצורים חיים בסביבתם הטבעית.

-         לימוד מושגים הקשורים ביחסי גומלין בין אורגניזמים לאורגניזמים (כולל יחסי הזנה) ובין אורגניזמים וסביבתם הטבעית.

-         בחינת היבטים של התערבות האדם בסביבה הטבעית.

-         הקניית מושגי יסוד הקשורים באבולוציה של היצורים החיים: סקירת התיאוריות המרכזיות.

פירוט תכני הקורס:

-         מהו יצור חי?

-         דיון בהגדרת המושג "חיים".

-         מאפייני החיים.

-         תהליכים הקשורים באספקת אנרגיה ביצורים החיים.

-         הפקת אנרגיה בתא החי- נשימה תאית.

-         הצורך בחומרים אורגניים לבניית הגוף וכמקור אנרגיה לתהליכי חיים.

-         תהליך הפוטוסינטיזה כתהליך המקשר בין עולם החומרים האנאורגאניים והחומרים האורגניים: הפוטוסינטיזה כמקור לחומרים אורגניים (מזון) וחמצן.

-         התייחסות לתפישות שגויות בנושא "פוטוסינטיזה ונשימה".

-         יחסי הזנה והעברת אנרגיה: יצרנים, צרכנים, מפרקים, מארג מזון, פירמידת מזון.

-         השפעות האדם על מארג המזון בטבע.

-         רביה מינית ואל-מינית ביצורים החיים- יתרונות וחסרונות.

-         אבולוציה וסביבה.

-         מנגנוני האבולוציה- למרקיזם, דרוויניזם וניאודרוויניזם.

-          הברירה הטבעית והתאמת יצורים חיים (צמחים ובעלי חיים) לסביבתם. הדוגמאות השונות יעסקו בעקרונות כמו:התפתחות עמידות לחומרי הדברה בצמחים ובע"ח, הסוואה בבע"ח, קואבולוציה.

 

 

 

פילוסופיה של המדע

 

 

תנאי קדם:

אין

מטרות הקורס:

-         הקניית מושגי יסוד בפילוסופיה של המדע על רקע ההתפתחות ההיסטורית של המחשבה מדעית.

 

פירוט תכני הקורס:

-         הפילוסופיה של הטבע בעת העתיקה .

 • תפיסת העולם המיתולוגית
 • התהוות המחשבה המדעית- הפילוסופים הקדם- סוקרטיים- מתאלס ועד דמוקריטוס: מהי הראשית, טבעו של החומר בארץ ובשמיים, חומר וריק, מושג התנועה. המספרים מצויים בטבע.
 • אפלטון- התבוננות רציונאלית על העולם, המחשבה לעומת התצפית במדע.
 • אריסטו- התנועה הטבעית, ריק ותנועה, תנועה מאולצת, תנועה במעגל.
 • התפתחות האסטרונומיה של העת העתיקה- ההשקפה הגיאוצנטרית.

-         בחינתה של היפותזה מדעית (מלווה בדיון בדוגמאות היסטוריות)

 • טיעונים לוגיים ויישומם במדע- הנחות, מסקנות ותקפות.
 • בעיית האינדוקציה .
 • היפותזות מדעיות, אישוש והפרכה .
 • תיאוריה מדעית . 

-         פילוסופית המדע של קרל פופר.

 • מדע: השערות והפרכות.

-         הפילוסופיה של המדע של תומס קון- המבנה של מהפכות מדעיות .

 • מבנה של מהפכות מדעיות- פרדיגמה, מדע תקני, שינויי פרדיגמה.
 • דיון במהפכות המדעיות של קופרניקוס, ניוטן, לאבואזיה ואיינשטיין.

 

 

 פיתוח חשיבה יוצרת

 

תנאי קדם:

אין

 

מטרות הקורס:

-         הכרת תהליכי חשיבה והבנה

-         לשפר יכולת יצירת רעיונות

-         הבנת התפיסה והגישה של החשיבה היצירתית בהוראה ולמידה

-          רכישת כלים ומיומנויות לפיתוח החשיבה היצירתית

 

פירוט תכני הקורס:

-         סוגי חשיבה

-         על חשיבה יצירתית

-         האם ניתן לפתח יצירתיות

-         חשיבה מתפזרת וחשיבה מתכנסת

-         כלים ומיומנויות לפיתוח החשיבה היצירתית בכיתה ובגן

-         שפת החשיבה ההומור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח חשיבה מדעית

תנאי קדם:

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

מטרות הקורס:

 

-          הכרת החשיבות והצורך בטיפוח מיומנויות חשיבה במסגרת שעורי המדע.

-          שיפור השליטה במיומנויות חשיבה והיכולת המטקוגניטיבית של הסטודנטים.

-          גיבוש תפיסות הסטודנטים את החשיבה המדעית ואת הדרכים להקנותה.

-          הכרות עם מחקרים, פרויקטים ותוכניות לימודים בתחום, באמצעות הספרות המקצועית.

פירוט תכני הקורס:

 

-          מהו מדע?

-          מדע כשפה.

-          פרקים בהיסטוריה של המחקר המדעי.

-          מהי חשיבה?

-          היבטים פסיכולוגיים של תהליך החשיבה.

-          חשיבה ביקורתית, חשיבה מדעית, חשיבה יצירתית, פתרון בעיות.

-          פיתוח תרבות של חשיבה במהלך ההוראה.

-          גישות שונות להקניית מיומנויות חשיבה והרציונל בבסיס כל גישה.

-          דרכים להערכה בתחום פיתוח החשיבה.

 

 

 

 תוכניות לימודים למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי

 

תנאי קדם:

אין

מטרות הקורס:

 

-         הכרת גישות בהוראת מדע וטכנולוגיה, בפרספקטיבה היסטורית.

-         הכרת גישת STS.

-         הכרת הדיסציפלינות: מדע וטכנולוגיה, כשני תחומי דעת בעלי מבנה סינטקטי וסובסטנטיבי ייחודי.

-         הכרת הגישה הקונסטרוקטיביסטית בזיקה להוראת מדע וטכנולוגיה.

-         הכרת תוכנית הלימודים החדשה להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, ועיבודה להוראה.

-         הכרת מגוון חומרי הלמידה לבית הספר היסודי.

-         פיתוח תוכניות הוראה, מערכי שיעור ודרכי הערכה בהתאם לתוכנית הלימודים.

-         התנסות בהוראה לפי העקרונות שנלמדו.

פירוט תכני הקורס:

 

-         תוכניות לימודים בהוראת מדע וטכנולוגיה במדינת ישראל בפרספקטיבה היסטורית.

-         גישת STS : היבטים פילוסופיים ומעשיים ויישומם בחינוך המדעי טכנולוגי.

-         חינוך מדעי טכנולוגי כתחום דעת אינטגרטיבי.

-         היבטים פילוסופיים של מהות המדע.

-         דו"ח הררי ותוכנית הלימודים החדשה: ייחודה בהשוואה לתוכניות הלימודים הקודמות.

-         סוגיות לימודיות בגישת STS והשימוש בחינוך המדעי טכנולוגי.

-         הגישה הקונסטרוקטיביסטית ושימוש במאפייניה בהוראת מדע וטכנולוגיה.

-         ניתוח חומרי הלמידה לפי הרציונל של תוכנית הלימודים: תפיסה מערכתית, התמקדות בבעיות בינתחומיות, פיתוח תפקודי חשיבה ושילוב של טכנולוגיות ידע.

-         היבטים ערכיים והתנהגותיים בתוכנית הלימודים, ויישומיה בהוראה.

-         סביבות למידה מגוונות ללימוד מדע וטכנולוגיה.

-         תכנון הוראה והערכה בהתאם לעקרונות של תוכנית הלימודים.

-         התנסות בהוראה micro-teaching.

 

 

תולדות המדע

תנאי קדם:

אין

מטרות הקורס:

-         הרחבת ההשכלה הכללית.

-         הבנת אפיה המיוחד של המתמטיקה וההבדל בינה לבין המדע.

-         הבנת השפעת הגומלין בין התפתחות המתמטיקה ובין התפתחות המדע.

-         הכרת הרעיונות הכלליים שעליהם מתבססים המדע והמתמטיקה.

-         השתחררות מחשיבה דוגמאטית ופתיחות לרעיונות חדשים. 

פירוט תכני הקורס:

-         הזמן העתיק .

-         המתמטיקה והמדע במצרים .

-         המתמטיקה הבבלית.

-         ראשיתה של המתמטיקה הדדוקטיבית ביון.

-         הסיבות להופעתה ואפיה המיוחד.

-         המדע היוני.

-         המתמטיקה בסין והודו.

-         המתמטיקה הערבית.

-         תקופת ימה"ב באירופה.

-         תקופת הרנסנס.

-         המדע החדש.

-         המדע במאה ה 17- והשפעתו על המדע המודרני.

-         איינשטיין- פרדוכס התאומים ויחסיות הזמן.

 

 תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים

תנאי קדם:

 

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית

מטרות הקורס:

 

-         לעורר מודעות לקיומן של תפיסות שגויות אצל תלמידים

-         לזהות תפיסות שגויות ולאתר את הסיבות להיווצרותן

-         ללמוד כיצד ניתן לטפל בסוגיות התפיסות השגויות תוך כדי תהליך הלמידה-הוראה

פירוט תכני הקורס:

 

-         הבהרת מושגים בסיסיים – מהוא מושג ומהי תפיסה

-         הספרות המחקרית אודות התפיסה השגויה

-         הגורמים לתפיסות שגויות אצל תלמידים

-         טיפול בתפיסות שגויות תוך כדי תהליך ההוראה הקונסטרוקטיבית

 

 

 

לימודים דיסציפלינאריים – שפה וספרות ערבית

 

קורס עמוד
קורס עמוד
דקדוק ערבי 279
הבנת הנקרא 282
הבעה בכתב 285
הבעה בעל פה 288
הכתב ערבי 291
מבוא לספרות ילדים 293
מיומנויות יסוד בערבית 296
סיפורת ערבית מודרנית 298
סיפורת ערבית קלאסית 301
ספרות עממית 304
שירה מודרנית 307
שירה קלאסית 310
 

 

 

דקדוק ערבי

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         הכרת מערכות ההגה והצורות ויחסי הגומלין ביניהם.

-         ניתוח תופעות לשוניות בעלות חשיבות בהבנת הטקסט.

-         הכרת התאורייה של "הגורמים" (אלעוואמל) כבסיס לניתוח תחבירי נתון במחלוקת בין האסכולות והמדקדקים הערבים בימי הביניים.

-         הבחנה בין שני המונחים תחביר (נחוו) לבין מורפולוגיה (סרף).

-         טיפוח דמות מורה בעל לשון תקינה מבחינת הדקדוק ועשירה באוצר מילים.

 

פירוט תכני הקרוס:

-          תופעות שונות בתורת ההגה והצורות: משקלים, נגזרות, סוגי פועלים ונטייתם, זוגי ורבים.

-          חלוקת המלים ל"בנויה" - "מוערבה", צורות ה"אעראב".

-          סימני ה"אעראב": ע"י תנועות, אותיות, השמטה.

-          תאוריית אלעוואמל (הגורמים) והקשר עם התפקיד התחבירי של המלה במשפט.

-          אסכולות בניתוח תחבירי: האסכולה הבסרית והאסכולה הכופית.

-          גורמים (עוואמל) אשר מתפקדים כמו פועל בתוך משפט.

-          דיון בנושא השמות ביחסת ה "רפע" (הנומינטיב).

-          דיון בנושא השמות ביחסת ה "ג'ר" (הדטיב).

-          השמות ביחסת ה "נצב" (האקוזטיב) / המושא הישיר.

-          המושא הישיר השני והשלישי, המושא הפנימי (המפעול המוחלט).

-          סוגי תיאור הזמן והמקום.

-          תיאור התכלית.

-          דיון מעמיק ב 'אל-מפאעיל,.

-          דיון מעמיק ב ,אל-תואבע'.

-          סוגי התמייז כולל תרגילים.

-          סוגי אל-חאל כולל תרגילים.

-          השמות מחוסרי תנוין – יישום ותרגול.

-          שם המספר – כללים כלליים, שם המספר הסידורי.

-          ניקוד של טקסטים.

 

הבנת הנקרא

 

 

תנאי קדם:

 

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         הגדרת המושג הבנת הנקרא והבנת משמעותו.

-         ההבחנה בין קריאה להבנת הנקרא.

-         הכרת שיטות הבנת הנקרא השונות ודרכי ניתוח ידועות.

-         הכרת מבנה הטקסטים השונים והכרת המאפינים המיחדים את הטקסטים האלה.

-         הקניית כלים ומתודות שונות להתמודדות עם הז'אנרים הספרותיים השונים במושגים של הבנה, ניתוח ושיפוט.

-         הכרת המשמעות הסמנטית והמשמעות הפרגמתית של הטקסט.

-         הקניית מיומנויות להבנת הטקסטים מסוגים שונים.

-         שימוש נכון במקורות השונים להבנת הטקסט.

-         התלמיד יעמוד על השנויים במובן המלים, וההבדל בין הפרוש הלקסיקוני         והפרוש הקונטקסטי.

-         התלמיד יהיה מסוגל לנתח את תפקודי המלים בטקסטים מגוונים, וימצא את ההקשר ביניהם.

-         התלמיד יפתח את החוש האסתטי בשפה דרך טקסטים מגוונים ומרתקים.

-         התלמיד ירכוש ידע לשוני שיעזור לו בהבנת הדידקטיקה להבעות מגוונות.

 

פירוט תכני הקורס:

-         הקורא כאלמנט חשוב בפעולת הקריאה. מעמדו של הקורא מול התמורות התכופות בספרות הערבית.

-         סימני הפיסוק והמשמעות שלהן בתוך הטקסט.

-         מאפיני הטקסטים השונים מבחינת תוכן ומבנה.

-         המשמעות הסימנטית והמשמעות הברגמתית של הטקסט.

-         תאוריות הבנת הנקרא השונות, כגון: גראי, סמית' ובלום.

-         השפה, מבנה המלים במשפט (משפט פעלי ומשפט שימני) (אלעמדה ולפדלה, אלתטאבק).

-         מבנה הטקסט: החלקים החשובים בו, ההבחנה בין עיקרי לתפל.

-         מיומנויות הבנת הנקרא, הקשיים שעומדים בפני השגתן.

-         קריאת טקסטים מהספרו וניתוחם לתוכן והצורה.

-         ההבחנה בין מובן המילה ומשמעותה בקונטכסט לבין המשמעות שלה בליקסיקונים.

-         שימוש בלקסיקונים, והעמידה על השינויים במשמעות המלים.

-         הכרת מנועי החיפוש על ספרים, ושימוש נכון בליקסיקונים השונים.

 

 

 הבעה בכתב

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         שיפור יכולת הסטודנטים בקריאה מושכלת של טקסטים עיוניים.

-         הקניית ידע באשר לכללי הכתיבה לפי נורמות אקדמיות.

-         תרגול ביישום הנורמות הנ"ל בכתיבת עבודות.

-         פיתוח יכולת הבעה בכתב בשפה ספרותית תוך כדי שימוש בסגנונות מגוונים.

-         פיתוח יכולת ההבחנה בין כתיבה יוצרת ובין כתיבה אקדמית.

-         הכרת דרכים ליצירת רציפות טקסטואלית בעלת משמעות.

 

פירוט תכני הקורס:

-         המאפינים העיקריים של שפה ערבית כתובה-שפה אומנותית יצירתית, שפה מדעית, מינוח ותרגום.

-         המשפט ומבניו-הפסיקה, הטקסט והשיח, אמצעי הקישור.

-         הבעת עמדה-נקיטת עמדה רציונלית, דרכי הטיעון וכתיבת מאמר.

-         מיומנויות כתיבה-הכתב התקין, סימני הפסיקה, שימוש יעיל בספרי יעץ, איסוף חומר בבליוגרפי לנושא נתון ומיונו, ציון מקורות וכתיבה פונקציואלית.

-         שימוש במילים ערביים, קונקורדנציות למיניהן.

-         התוודעות למחקר העדכני בנושא השפה הערבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבעה בעל פה

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         העשרת המילון האישי של הסטודנט.

-         הבאת התלמיד ליכולת של שימוש פעיל באוצר המילים והביטויים שנרכשו.

-         פיתוח יכולת להשתתף בשיחות בנושאים אקדמיים, מקצועיים ובנושאי אקטואליה.

-         פיתוח יכולת לקריאה מושכלת של טקסט עיוני כבסיס לדיון.

-         הכרת שיטות ואמצעי שכנוע.

-         הכרת ההמלצות שעוזרות לאדם להצליח בנאומו בפני קהל או בדיונים בתוך קבוצה.

-         הכרת סוגי ההבעה בעל פה ומאפיניהם: כמו ההבעה בעניים חברתיים, דתיים, כלכליים ופוליטיים.

-         פיתוח אישיות שתוכל להתמודד עם נושאים מכל הסוגים.

 

פירוט תכני הקורס:

-         הבעת רעיון בע"פ תוך ניצול מבנים רטוריים ולוגיים המסייעים לגיבוש שיח מיבנה בהיר ונורמטיבי.

-         נשיאת הרצאה-פיתוח רעיון ועריכתו בדרך לוגית משכנעת: מבנה ועקרונות ארגון.

-         שימוש נכון בקול כאמצעי להעברת תכנים.

-         מאפיני סוגי הנאום השונים: חברתי, דתי, פוליטי ודיון בקבוצה.

-         תכונות אישיות חשובות להצלחת הנואם או המדבר.

-         התמודדות עם מצבים מחוץ לשליטת המדבר או הנואם.

-         קריאת טקסטים של נואמים מפורסמים וניתוחם.

-         מאפייני הטקסט הטוב.

 

 

 

 

 

 

הכתב הערבי

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבי

 

מטרות הקורס:

 • הכרת שלבי התפתחות הכתב הערבי.
 • הכרת סוגי הכתב הערבי.
 • הכרת יצירות של גדולי הקלגרפיים הערבים.
 • הקניית מיומנות של כתיבת סוג הכתב אל-ריקעה.
 • פיתוח הבנה לתפקיד האות כהשראה לציור.

 

פירוט תכני הקורס:

 • סקירה כללית על התפתחות הכתב הערבי לדורותיו.
 • השפעתם של שלושת המובילים בכתב הערבי (אבן מוקלה, יאקוט אלמוסתעצי, עלי אבן הילאל).
 • סוגי הכתב הערבי, והייחודיות של כל אחד מהם (אלקופי, אלנאסכי, אלתולתי, אלפאריסי, אלריחאני, אלדיואני, גלי אלדיואני, אלריקעה.
 • יצירות אמנותיות של גדולי הקלגרפיים והשימוש באות ובמילה הערבית בציור.
 • כתב אלריקעה: חוקי הכתיבה וכלליה

 

 

מבוא לספרות ילדים

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         הקניית ידע בסיסי על ספרות ילדים כז'אנר חדש, מבוסס ומזוהה.

-         הכרת הז'אנרים המרכזיים בספרות ילדים.

-         הכרת יצירות מרכזיות בספרות הילדים העולמית והערבית.

-         סקירה כללית של ספרות הילדים בארץ.

-         הקניית כלים לניתוח איכותי של יצירות ספרותיות והתאמתם לילדים בשלבים התפתחותיים שונים.

 

פירוט תכני הקורס:

-         התפתחותה ההיסטורית של ספרות הילדים בעולם בכלל ובארץ בפרט.

-         סקירה כללית והגדרות של הז'אנרים המרכזיים בספרות ילדים: הסיפור, הסיפור העממי, השירה, התיאטרון.

-         מושגי יסוד והגדרות בסיסיות בנושא ספרות הילדים.

-         ספרות הילדים בארץ: סופרים, יצירות, מופעים ותיאטרון, מרכזים לימודיים הקשורים לספרות הילדים.

-         קריטריונים לבחירת ספרות ילדים.

-         ערכים שונים בספרות הילדים: פסיכולוגיים, חברתיים, לאומיים, הומניטאריים ומדעיים.

-         הסיפור העממי העולמי וניתוחו לפי בטלהאיים. "כיפה אדומה" ו"שלגייה".

 

 

 

 

 

 

 

 

מיומנויות יסוד בערבית

 

 

תנאי קדם:

אין

 

מטרות הקורס:

-         פיתוח יכולת לקריאה מושכלת של טקסט עיוני כבסיס לדיון.

-         שיפור היכולת להתבטא בכתב בערבית תקנית נקייה משגיאות.

-         פיתוח יכולת להשתתף בשיחות בנושאים אקדמיים, מקצועיים ובנושאי  אקטואליה.

-         העשרת המילון האישי של הסטודנט והבאתו ליכולת של שימוש פעיל באוצר המלי והביטויים שנרכשו.

-         שיפור היכולת להתבטא בעל פה בשפה ספרותית תוך שימוש בסגנונות מגוונים .

-         הקניית מיומניות לכתיבת טקסט יצירתי.

-         פיתוח ושיפור מיומניות השפה השונות אצל הסטודנט.

 

פירוט תכני הקורס:

-    קריאה מושכלת של טקסטים עיוניים.

-         הקניית ידע באשר לכללי הכתיבה לפי נורמות אקדמיות.

-         נשיאת הרצאה – פיתוח רעיון ועריכתו בדרך לוגית משכנעת: מבנה ועקרונות ארגון.

-         קריאת בטקסטים מזאנרים שונים מנוקדים לחינוך המיוחד- הקפדה על הגייה על פי סימני הניקוד וסימני הפיסוק ושימוש מושכל בקול (הנגנה, עוצמה וכד')כאמצעי להעברת תכנים.

-         הבעת רעיון בע"פ תוך ניצול מבנים רטוריים ולוגיים המסייעים לגיבוש שיח מיבנה, בהיר ונורמטיבי.

-         הגדרת המושג כתיבה יוצרת והיכרות עם מאפייניה.

-         תרגול ביישום המיומנויות השונות דרך שיחה, עבודה בקבוצה, כתיבה, קריאה וכ'.

 

 

 

 

 

 

סיפורת ערבית מודרנית

 

 

תנאי קדם:

מיומויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         הקניית מודעות לסוגים ולקטגוריות של הז'אנרים השונים הידועים בסיפורת הערבית.

-         בחינת הזיקה בין המציאות החוץ-ספרותית (החברתית, הפוליטית, הדתית, התרבותית, הכלכלית, וכו') לבין התפתחות הז'אנרים השונים בסיפורת.

-         הדגשת השפעתם של אסכולות וזרמים ספרותיים שונים במערב על התפתחות הז'אנרים השונים בסיפורת הערבית.

-         הקניית מיומנויות וכלים להבנה של ז'אנרים שונים בסיפורת.

-         פיתוח יכולת דיון בטקסטים נבחרים, המייצגים את ארבע הקטגוריות השונות בסיפורת הערבית (הרומן, הנובלה, הסיפור הקצר, הסיפור הקצרצר), מבחינות שונות: התכנים, הסגנון, הלשון, הטכניקות הספרותיות השונות.

-         עידוד דיונים קבוצתיים בשאלות שונות, ובמיוחד בהבדלים הז'אנריים השונים בין ארבע הקטגוריות הנ"ל.

 

פירוט תכני הקורס:

-         תיאוריות שונות וזרמים מרכזיים בהתפתחותה של תורת הז'אנר הספרותי: טוהר הז'אנר, האינטר-ז'אנר, האנטי-ז'אנר.

-         ארבעה ז'אנרים ידועים בסיפורת הערבית המודרנית: הרומן, הנובלה, הסיפור הקצר, הסיפור הקצרצר.

-         הסופרים המובילים בתחום הסיפורת והיצירות הבולטות שלהם.

-         ההבדלים בין הסיפורת הריאליסטית, המודרנית והפוסט-מודרנית.

-         יחסי צורה-תוכן. הזיקה בין המבנה של הטקסט (צורתו והטכניקות הספרותיות השונות שבהן משתמש) לבין תוכנו התימטי.

-         מעמדו של הקורא ביחס לסיפורת המודרנית והפוסט-מודרנית.

-         טקסטים מהסיפורת הערבית המודרנית.

 

 

 

סיפורת ערבית קלאסית

 

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         הקניית מודעות בסיסית לשלבי התפתחותה המרכזיים של הסיפורת הערבית הקלאסית מתקופת אלג'אהלייה ועד התקופה העבאסית.

-         היכרות עם הנושאים המרכזיים בסיפורת הקלאסית, תוך שימת דגש מיוחד על יצירות בולטות מהתקופה העבאסית.

-         הקניית מיומנויות וכלים מתודולוגיים שונים לניתוח הספרות הערבית הקלאסית בכלל, והסיפורת הקלאסית בפרט.

-         חשיפת הסטודנטים לטכניקות הספרותיות השונות ולהיבטים האסתטיים המאפיינים את הז'אנר.

-         בירור השפעתה של הסיפורת הקלאסית על התפתחות ספרות הילדים הערבית.

-         בחינת הבדלים כליים בולטים בין הסיפורת הערבית הקלאסית לבין הסיפורת הערבית המודרנית: מרכיבים ותכנים.

 

פירוט תכני הקורס:

 

-         היוולדותה והתפתחותה של הסיפורת הקלאסית מתקופת אלג'אהלייה ועד התקופה העבאסית.

-         ז'אנרים שונים של הסיפורת הערבית הקלאסית: הסיפורת העממית, הסיפורת בשירה, הסיפורת בתקופה האסלאמית, הסיפורת בתקופה העבאסית- (الفن القصصي).

-         ניתוח יצירות בולטות בתחום, כגון: "דארת ג'ולג'ול", "אלקסס אלקוראני", "כלילה ודמנה", "אלף לילה ולילה", "המקאמות" של אל-חרירי ואל-המד'אני, "אלבוח'לאא" של אלג'אחד'.

-        הסיפורת בתקופה העבאסית כז'אנר ספרותי מזוהה, בעל מאפיינים צורניים ואסתטיים ברורים.

-         היצירות של "אלף לילה ולילה" בספרות הילדים: דמויות, דמיון, תכנים וערכים. 

-          ניתוח נושאים שונים בסיפורת הערבית הקלאסית: תכנים/ערכים, צורות, וחיי חברה.

 

 

ספרות עממית

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

 • הגדרת הספרות העממית והקשר עם הפולקלור.
 • חשיפה ליחסי הגומלין של הספרות העממית עם מערכת הספרות הקנונית וספרות הילדים.

-         הכרת תכונות הספרות העממית מבחינת תוכן וסגנון.

 • הכרת ז'אנרים שונים בספרות עממית.
 • הקניית היכולת לניתוח טקסטים מהספרות העממית.
 • חשיפה להיבט המחקרי בספרות עממית.

 

פירוט תכני הקורס:

 • הפולקלור על סוגיו השונים, חשיבותו ושורשיו בחברה הערבית.
 • הספרות העממית מול הספרות הקנונית וספרות הילדים.
 • תכנים, דמויות וסגנונות לשוניים בספרות עממית.
 • סיפורי אגדות שהפכו למשלים.
 • המשלים העממיים בעבר ובהווה, ונסיבות אמירתם.
 • היצירות האפיות Epic)) הערביות, יסודות ריאליים ופנטזיים.
 • הספר אלף לילה ולילה.
 • שירה עממית.
 • קריאת טקסטים מהספרות העממית וניתוח לתוכן והצורה.
 • דמויות עממיות מהספרות העממית.
 • סקירה היסטורית על התפתחות המחקר של תופעות הפולקלור.

 

 

 

 

 

שירה מודרנית

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

-         בחינת הקשר בין המציאות החוץ-ספרותית, החברתית והפוליטית, לבין התפתחות הז'אנר של הסיפורת.

-         הדגשת השפעתם של אסכולות וזרמים ספרותיים שונים במערב על התפתחות הז'אנרים השונים בסיפורת הערבית המודרנית.

-         פיתוח יכולת דיון בטקסטים נבחרים, המייצגים את ארבע הקטגוריות השונות בסיפורת הערבית (הנובלה, הסיפור הקצר, הסיפור הקצרצר, הסיפורת הפיוטית), מבחינות שונות: התכנים, הסגנון, הלשון, הטכניקות הספרותיות השונות.

-         הקניית מיומנויות וכלים לניתוח טקסטים שונים בסיפורת הערבית: ניתוח תוכני וצורני.

-          עידוד דיונים קבוצתיים בשאלות שונות, וביכולת ניתוח של הז'אנריים הסיפוריים השונים.

 

פירוט תכני הקורס:

-         התפתחותה ההיסטורית של הסיפורת הערבית המודרנית מתחילת המאה העשרים ועד ימינו.

-         התפתחותה התיאורטית של הסיפורת הערבית המודרנית: מרכיבים ותכנים, השפעת הסיפורת המודרנית במערב.

-         זרמים מרכזיים בהתפתחותה של תורת הסיפורת הערבית: הזרם הריאליסטי, המודרני והפוסט-מודרני וההבדלים ביניהם.

-         תיאוריות שונות וזרמים מרכזיים בהתפתחותו של תורת הז'אנר הספרותי: טוהר הז'אנר, האינטר-ז'אנר, האנטי-ז'אנר.

-         ז'אנרים ידועים בסיפורת הערבית המודרנית: הנובלה, הסיפור הקצר, הסיפור הקצרצר, הסיפורת הפיוטית.

-         הסופרים המובילים בתחום הסיפורת והיצירות הבולטות שלהם.

-   יחסי צורה-תוכן. הזיקה בין המבנה של הטקסט (צורתו והטכניקות הספרותיות השונות    שבהן משתמש) לבין תוכנו התימטי.

-         מעמדו של הקורא ביחס לסיפורת הריאליסטית, המודרנית והפוסט-מודרנית.

 

 

 

שירה קלאסית

 

 

תנאי קדם:

מיומנויות יסוד בערבית

 

מטרות הקורס:

 • הקניית מושגי יסוד בשירה הקלאסית ובביקורת השירה הקלאסית.
 • הכרת תולדות השירה הקלאסית לשלביה: ג'אהלית, אסלאמית, עבאסית ובאסלאם המערבי.
 • הכרת אפיוני התוכן והצורה של השירה הערבית הקלאסית בתקופות שונות.
 • פיתוח יכולת ניתוח טקסט מהיבטים שונים.
 • פיתוח יכולת קריאה מדויקת והבנה של טקסטים מהשירה הקלאסית.

 

פירוט תכני הקורס:

 • מונחים בסיסיים בשירה קלאסית: רוואה (رواة), עמוד השירה, משקלים וחריזה, מטרות השירה (أغراض الشعر)، מה מותר למשורר (جوازات الشعر).
 • סקירה היסטורית על התפתחות השירה הקלאסית ואסיפתה ע"י אלרוואה (الرواة).
 • נושאים מרכזיים בשירה הקלאסית והתפתחותם: שירה לירית, שירה פוליטית, סגפנות, סופיזם, שיר היין.
 • מאפיינים צורניים, אסתטיים, לשוניים ורטוריים של השירה הקלאסית.
 • עיון בתולדות חייהם של משוררים מרכזיים מתקופות היסטוריות שונות.
 • קריאת טקסטים מהשירה הקלסית וניתוח מרכיביה מבחינה תימטית, צורנית ואסתטית.

 

תנאי קבלה, מעבר וסיום פורמאליים בתכנית

תנאֵי קבלה

-         זכאות לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים 90 לפחות

-         ציון 70 לפחות בלשון ערבית בתעודת הבגרות (3 יחידות לימוד לפחות)

-         מבחן פסיכומטרי בציון 500 לפחות

-         ממוצע הציונים הנדרש של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי הוא 525 לפחות. ציון זה נקרא ציון משולב

-         ארבע או חמש יחידות לימוד בגרות בשני מקצועות מדעיים, עם ציון 90 או 80 לפחות, בהתאמה

-         רמה בינונית לפחות באנגלית עפ"י בחינה פסיכומטרית או מבחן אמיר

-         ראיון קבלה ללימודים

-         לתוכנית מצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 630 ומעלה

תהליך המעקב והבקרה אחר הלומדים במהלך לימודיהם

-          בדיקת עמידת הסטודנט בדרישות האקדמיות בסוף כל סמסטר

-          מעקב אחר השתלבות הסטודנט בעבודה המעשית ומשובים מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן.                                            

הדרישות לקבלת זכאות לתואר ולתעודת הוראה

-          הצלחה בקורסים העיוניים בציון המעבר לפחות על-פי הפירוט הבא:

 • קורסי החינוך (מלבד סמינריון)           60
 • סמינריון חינוך                                    70
 • פטור משפה ערבית                             70
 • התמחות (דיסציפלינה)                        70
 • התנסות מעשית                                  70

-          הצלחה בהתנסות מעשית (בציון 70 לפחות) כולל משוב חיובי מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן

-          השלמת לימודים דיסציפלינאריים עפ"י תוכנית המכללה

-          הצלחה בעבודת גמר - פרוייקט סיום

עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה.

התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.

סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".

סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

                                                           

הערה: התנאים ניתנים לשינויים עפ"י שיקולים של הנהלת המכללה ובכפוף להנחיות האגף להכשרת עובדי ההוראה והמועצה להשכלה גבוהה

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image