לקויות למידה - התמחות אבחון והתערבות

לקויות למידה - התמחות אבחון והתערבות

לקויות למידה - התמחות אבחון והתערבות

תכנית הלימודים באה לענות על הצרכים הייחודיים, בתחום לקויות למידה. התכנית משלבת ידע עיוני ומחקרי מקיף עם הקניית כישורים, כלים ומיומנויות לעבודה בתחום האיתור , האבחון וההתערבות בקרב לומדים עם לקויות למידה במערכת החינוך בישראל. מטרת התוכנית הנה להכשיר מורים מומחים בעבודה עם ליקויי למידה בעלי אוריינטציה חינוכית אשר יכולים להתמודד על הסוגיות השונות הקשורות לתהליכי הלמידה ומיצוי יכולותיהם של תלמידים ליקויי למידה.

-- להורדת ידיעון התוכנית

היקף התכנית ומרכיביה

התכנית כוללת 29 ש"ש (שעות שנתיות) (58 ש"ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:

 1. לימודי תשתית10 ש"ש
 2. סדנאות תשתית – 2 ש"ש (ללא נק"ז)
 3. לימודי התמחות בלקויות למידה – 13 ש"ש
 4. לימודי התנסות באיתור אבחון וטיפול- 1 ש"ש (עבור סדנת ההתנסות באיתור), 8 ש"ש ללא נק"ז (עבור סדנת ההתנסות באבחון), ובנוסף 4 ש"ש (ללא נק"ז עבור סדנת ההתנסות בהתערבות טיפולית).
 5. לימודי סמינריונים4 ש"ש
 6. לימודי בחירה – 2 ש"ש
 7. הגשת פרויקט גמר יישומי כתנאי לקבלת התעודה
 8. לימודי השלמה -  לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר

לאור היקף התוכנית, והצורך במספר רב של שעות התנסות בתחום האבחון והטיפול, משך התוכנית הנו 3 שנים. במהלך שנה א' ושנה ב' ילמדו הסטודנטים את קורסי התשתית וההתמחות לצד הסמינריונים וקורסי ההשלמה. לצד מכן, במהלך שנה א' יתנסו הסטודנטים בתחום האיתור, כאשר בשנה ב' תחל ההתנסות בתחום האבחון והטיפול. שנה ג' מיועדת בעיקרה להמשך ההתנסות המודרכת בתחום האבחון הפרטני. 

פירוט הקורסים בתכנית

לימודי תשתית (10 ש"ש):

פירוט הקורסים בתכנית

לימודי תשתית (10 ש"ש):

קורס היקף שנה סוג קרוס
לקויות למידה: מודלים, תיאוריות ומחקר 2 ש"ש א שיעור חובה
שפה וקריאה: התפתחות תקינה ולקויה 1 ש"ש א שיעור חובה
היבטים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה (מותנה בלימודים קודמים בנוירופסיכולוגיה) 1 ש"ש א שיעור חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותניות למתקדמים 1 ש"ש א שיעור חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר איכותניות למתקדמים 1 ש"ש א
שיעור חובה
אבחונים והערכה פסיכולוגית וחינוכית: מדדים פסיכומוטוריים וטרמינולוגיה מקצועית 1 ש"ש א שיעור חובה
קוגניציה נומרית ועיבוד מספרי 1 ש"ש א שיעור חובה
היבטים נוירוקוגניטיביים והתנהגותיים של קשב והפרעות קשב וריכוז 2 ש"ש א שיעור חובה

 

 

סדנאות תשתית (2 ש"ש):

קורס היקף שנה סוג קורס
שימוש בכלים דיגיטאליים בסביבת למידה מתוקשבת 1 ש"ש (חובה אך לא לחישוב נק"ז) א סדנא
סדנא לכתיבת עבודות גמר 1 ש"ש (חובה אך לא לחישוב נק"ז) ב סדנא

 

 

 

לימודי התמחות (13 ש"ש):

קורס היקף שנה סוג
הפרעות שפה ודיבור: היבטים קליניים ותיאורטיים מתקדמים 1 ש"ש א שיעור חובה
סוגיות מתקדמות בלקויות בעיבוד נומרי ודיסקלקוליה 1 ש"ש א שיעור חובה
איתור תלמידים ליקויי למידה: בסיס תיאורטי ומעשי 2 ש"ש א שיעור חובה+ סדנא יישומית
אבחון לקויות למידה מילדות לבגרות: קורס תיאורטי ומעשי 4 ש"ש
(לא כולל שעות התנסות)
ב שיעור+סדנא יישומית (היקף הסדנא לצורך התנסות הנו  8 ש"ש ללא נק"ז)
תהליכים מוטוריים וליקויים בכתיבה והתפקוד הגרפומוטורי 2 ש"ש ב
שיעור
התערבות חינוכית מערכתית לתלמידים עם לקויות למידה: היבטים תיאורטיים ויישומיים 2 ש"ש ב שיעור+ סדנא יישומית
(היקף הסדנא היישומית הנו 6 ש"ש ללא נק"ז)
ליקויי למידה לא מילוליים 1 ש"ש ב שיעור חובה

 

סמינריונים  (4 ש"ש):

קורס היקף שנה סוג
הדיגלוסיה ורכישת הקריאה באורתוגרפיה הערבית 2 ש"ש א סמינריון
פסיכו ביולוגיה של עיבוד מלים 2 ש"ש ב סמינריון

 

קורסי בחירה (לבחירה שני קורסים 2 ש"ש):

קורס היקף שנה סוג
תפקודים ניהוליים והאונה הפרונטאלית 1 ש"ש א+ ב קורס בחירה
סוגיות מתקדמות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים 1 ש"ש א+ ב קורס בחירה
טכנולוגיה מסייעת בעבודה עם לומדים ליקויי למידה 1 ש"ש א+ ב קורס בחירה

תנאי הקבלה ללימודים

 1. תואר ראשון או שני בחינוך מיוחד או בתחומים קרובים בציון ממוצע של 85 ומעלה
 2. תעודת הוראה בחינוך מיוחד
 3. שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד, ניסיונו ותפקודו בתחום האקדמי והמקצועי
 4. עמידה בראיון קבלה
 5. הצלחה בלימודי השלמה בציון 80 לפחות
 6. אנשי מקצוע ממקצועות הבריאות (ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, פסיכולוגיה ) בעלי תעודת התאמה להוראה למקצועות הבריאות אשר עונים על תנאי הקבלה (ממוצע תואר, וותק, המלצות ועבודה במערכת החינוך )

מבנה התכנית  - משך, היקף ומרכיבים

משך הלימודים

משך הלימודים בתכנית 3 שנים (6 סמסטרים אקדמיים) בהיקף של שלושה ימי לימוד בשבוע. בשנה א- הסטודנטים ילמדו יומיים בשבוע במכללה, ובוקר אחד הם ישולבו בלימודי הכשרה מעשית בבתי הספר.

בשנה ב- הסטודנטים ילמדו יום וחצי במכללה, ובוקר אחד הם ישולבו בלימודי הכשרה מעשית בבתי הספר.

שנה ג- עיקר הלימודים בשנה ג' יהיה במסגרת ההתנסות המעשית המודרכת בתחום האבחון והטיפול.

 

היקף התכנית ומרכיביה

התכנית כוללת 29 ש"ש (שעות שנתיות) (58 ש"ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:

 1. לימודי תשתית – 10 ש"ש
 2. סדנאות תשתית – 2 ש"ש (ללא נק"ז)
 3. לימודי התמחות בלקויות למידה – 13 ש"ש
 4. לימודי התנסות באיתור אבחון וטיפול- 1 ש"ש (עבור סדנת ההתנסות באיתור), 8 ש"ש ללא נק"ז (עבור סדנת ההתנסות באבחון), ובנוסף 4 ש"ש (ללא נק"ז עבור סדנת ההתנסות בהתערבות טיפולית).
 5. לימודי סמינריונים – 4 ש"ש
 6. לימודי בחירה – 2 ש"ש
 7. הגשת פרויקט גמר יישומי כתנאי לקבלת התעודה
 8. לימודי השלמה -  לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר

לאור היקף התוכנית, והצורך במספר רב של שעות התנסות בתחום האבחון והטיפול, משך התוכנית הנו 3 שנים. במהלך שנה א' ושנה ב' ילמדו הסטודנטים את קורסי התשתית וההתמחות לצד הסמינריונים וקורסי ההשלמה. לצד מכן, במהלך שנה א' יתנסו הסטודנטים בתחום האיתור, כאשר בשנה ב' תחל ההתנסות בתחום האבחון והטיפול. שנה ג' מיועדת בעיקרה להמשך ההתנסות המודרכת בתחום האבחון הפרטני. 

מדרג הקורסים בתכנית

מדרג הקורסים בתכנית

סדנא יישומית מלווה לקורסי האיתור, האבחון וההתערבות:

כל סטודנט ישתלב במערך התנסות יישומית, שבמסגרתו יעבוד עם תלמידים לצורך התנסות באיתור, אבחון והתערבות כפי שהוסבר לעיל בחלק של הסדנאות. ההתנסות המתמשכת עם אותה קבוצה של תלמידים הנה ההתנסות בתחומי האיתור, האבחון  וההתערבות.

סדנא יישומית מלווה לקורס האיתור: הלימודים במסגרת אותה סדנא יהוו את המסגרת המנחה להתנסות בשטח בתחום איתור כיתתי ומערכתי של תלמידים ליקויי למידה. במסגרת אותה התנסות יהיה יישום הלכה למעשה של המודלים לאיתור תלמידים ליקויי למידה, הכרת מערך הכלים הקיים בתחום ויישומו (כגון הכרת ערכת איתור לומדים ליקויי למידה "אלול" אשר פותחה באוניברסיטת חיפה, והערכה לבדיקת תהליכי קריאה וכתיבה בכיתה א' שפותחה ל ידי הרשות הארצית למדידה והערכה). כמו כן, הסטודנטים ילמדו ויתנסו בהעברת שאלונים התנהגותיים לאיתור תלמידים פוטנציאליים תוך למידת הצלבת נתוני כלי האיתור עם נתוני בית הספר וביצוע מיפוי מצליב. מעבר לכך, הסטודנטים יתנסו בבניית כלים מותאמים במידת הצורך לאיתור קשיי למידה ספציפיים. סביבת ההתנסות הנה בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים.

 

סדנא יישומית מלווה והתנסות בתחום האבחון: מערך ההתנסות בתחום האבחון מהווה מוקד בעל נתח רחב מלימודי השדה בתחום המלווה בקורס תיאורטי (4 ש"ש). מערך ההתנסות לכשעצמו הנו בעל היקף של 8 ש"ש שאינו מזכה בנק"ז אך חובה לצורך ההכשרה בתחום האבחון. במסגרת ההתנסות יכירו הסטודנטים את המודלים עליהם נשען תהליך האבחון ובמיוחד מודלים המדגישים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו קוגניטיבי של לקויות הלמידה וההשלכות האקולוגיות על הלקות. לשם כך, ההתנסות תחל עם העמקה בתהליך איסוף נתוני הרקע, הכרה ויישום איסוף המידע באמצעות תהליך אינטק מקצועי ושימוש בשאלונים של דיווח אישי, דיווח הורים ומחנכים. לצד זאת, בכל מפגש של הסדנא, יתורגל תהליך אבחון תפקוד ספציפי עם התנסות בכלים המיועדים לבדיקת אותו תפקוד בין אם הוא קוגניטיבי ו/או אקדמי. התרגול יכלול את הרציונאל של הכלי, יתרונותיו ומגבלותיו, דרך העברתו, אופן הציינון וסיכום הממצא עם אינטרפרטציה מקצועית. לאחר תהליך הכרת הכלים וההתנסות בכתיבה מקצועית, הסטודנטים יידרשו להעביר ולדווח על 8 אבחונים בשתי שכבות גיל. ההעברה והדיווח יילוו בהדרכה מקצועית של צוות ההדרכה. ההתנסות בהעברת האבחונים בצמוד להדרכה תתבצע במהלך השנה השנייה והשלישית ללימודים.

התנסות בהתערבות טיפולית וחינוכית (4 ש"ש ללא נק"ז): במהלך התנסות זו, הסטודנט ימשיך לעבוד עם תלמידים המאובחנים כליקויי למידה. עבודתו של הסטודנט תלווה על ידי מדריך מצוות ההדרכה של הסדנא. יש להדגיש כי הסטודנטים ינסו ליישם עקרונות הטיפול כפי שנלמדו בקורס התיאורטי המלווה את תחום הטיפול.

במהלך ההתנסות הטיפולית, הסטודנט ילמד את דוחות האבחון של התלמידים ויידרש לבנות תכנית התערבות מותאמת לצרכי התלמיד, בהתאם לאבחון שנערך עבורו או בהתאם להערכה ראשונית בסיסית שהסטודנט יערוך לתלמיד, במידה שהאבחון הקיים עבור התלמיד אינו ברור דיו. הסטודנט יידרש לדווח על תהליך ההתערבות בכל מפגש, ועל ממצאי הערכת ההתקדמות בנקודות זמן שונות לאורך ביצוע התכנית. בסוף התהליך הסטודנט יגיש עבודה סופית מסכמת עבור התהליך הטיפולי שנערך, כולל ההערכה של התגובה להתערבות בנקודות הזמן השונות. יש לציין, כי מוקדי הטיפול יתמקדו הן בתפקוד האקדמי, קריאה, כתיבה וחשבון, והן בתחום ההתנהגותי כגון ארגון זמן, וייעול דרכי למידה. עבודה מסכמת זו חייבת להיות מבוססת על רקע תיאורטי רלוונטי כפי שנלמד במסגרת הקורס העיוני המלווה. סביבת ההתנסות הנה בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים.

 

סמינריונים:

המטרה היא לדון בסוגיות רלוונטיות בתחום לקויות הלמידה, ולבצע עבודות מחקר או סקירה עיונית הרלוונטיות לתחומי התוכן של הסמינריונים. הסמינריון הראשון יעמיק בנושא השפעת הדיגלוסיה בשפה הערבית על תהליך רכישת הקריאה והאוריינות הלשונית הכתובה, בעוד שהסמינר השני יעמיק בסוגיות ההיבטים הפסיכו ביולוגיים של עיבוד שפה ומלים.

 

פרויקט גמר יישומי:

פרויקט הגמר היישומי הנו חיבור אקדמי מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני. הפרויקט  יתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח בתחום לקויות הלמידה. חשוב לציין כי מטרתו של פרויקט הגמר היישומי היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית, ולטפח אצלו חשיבה מחקרית בוחנת לצד פיתוח חשיבה ביקורתית והשוואתית בתחומים הקשורים לתחום לקויות הלמידה. הפרויקט יכול להיות עיוני או אמפירי.

 

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי:

תנאי מעבר:

 • בכל קורסי ההתמחות  ציון המעבר המינימאלי יהיה 80
 • פרויקט הגמר הציון המינימאלי יהיה 80
 • לימודי תשתית ציון עובר 70
 • סמינריונים ציון עובר 70
 • קורסי בחירה ציון עובר 70
 • הממוצע הכללי של התואר מינימום 80

הסטודנט יהיה חייב לחזור על קורס חובה, במידה ונכשל בו. בנוגע לקורסי בחירה, תינתן האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור בקורס אחר. הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות  תכלול את הסיבות הבאות: סטודנטים אשר ייכשלו בשני קורסים (בחירה/חובה) או בהתנסות המודרכת בשדה או היעדרות מעל 20% מהקורס ללא אישור מוצדק.

ציון הגמר ישוקלל לפי המרכיבים הבאים: 

 1. ציוני הגמר בקורסים
 2. ציוני הסמינריונים
 3. ציון פרויקט הגמר

לימודי השלמה – 4 ש"ש:

מי שאינו בעל רקע של אחד מהמקצועות הרלוונטיים יחויב בלימודי השלמה של הקורסים הבאים:

הנושא ש"ש
פסיכופתולוגיה 1
פסיכולוגיה קוגניטיבית 1
מבוא לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 1
נוירופסיכולוגיה 1

 

פרופ' היתאם טאהא
ראש התכנית
תהליכי קוגניטיביים בחקר הקריאה, זיהוי מלים, תהליכים פסיכולינגוויסטיים, למידה ורבלית, חשיבה חשבונית htaha@sakhnin.ac.il

Tel: 049058079
פרופ' אוסיד חטיב דו לשוניות, תהליכים קוגניטיביים ופסיכולינגוויסטיים בחקר הקריאה והשפה akhateb@edu.haifa.ac.il
פרופ' רפיק אברהים דו לשוניות, תהליכים קוגניטיביים ופסיכולינגוויסטיים בחקר הקריאה והשפה raphiq@psy.haifa.ac.il
דר' עולא דכואר התפתחות שפה תקינה ולקויה ghawi.ola4@gmail.com
דר' דיא גנאיים תהליכים קוגניטיביים בקריאה וזיהוי מלים, חשיבה חשבונית, למידה licht48@hotmail.com
דר' איהאב זבידאת חרדה חברתית, תהליכים רגשיים, התפתחות רגשית izubeidat@hotmail.com
דר' מהא סלימאן מסוגלות עצמית ואוריינטציית עתיד של בעלי צרכים מיוחדים, שילוב, העצמה של בעלי צרכים מיוחדים maha.arslan@gmail.com
דר' וליד דלאשה הוראה ואקלים כיתתי waleed.dall@gmail.com
דר' עביר מטר התפתחות הכתיבה אצל ילדים
 

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image