https://sakhnin.ac.il/

(השלמה לתואר אקדמי ראשון עבור מורים בפועל)

התוכנית מיועדת למורות ומורים בעלי תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר המבקשים להשלים תואר אקדמי ראשון בחינוךB.Ed.  (בוגר בהוראה). 

לימודי ההמשך לתואר בוגר בהוראה יתקיימו בהתאמה למסלול/התמחות בו למד/ה המורה לתעודת מורה מוסמך / מורה מוסמך בכיר. 

תכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המסלול/ההתמחות והיא מותאמת להשכלתו הקודמת של המועמד/ת, לשנות הניסיון בהוראה, לדרישות ההתמחות הנבחרת, ולאילוצי מערכת השעות.

תנאי הקבלה לתוכנית הם: תעודת הוראה מוסמך או מוסמך בכיר.