ייעוץ חינוכי

ייעוץ חינוכי

תכנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית הבאה לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך בחברה הערבית בצפון הארץ בתחום הייעוץ החינוכי ובייחוד באזור צפון הארץ בו מתגוררים כ-53% מכלל האוכלוסייה הערבית בארץ, וכן קבוצות תרבותיות-דתיות נוספות (כגון דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצריים). התכנית משלבת היבטים תיאורטיים ומחקריים עדכניים עם מיומנויות וכלים מקצועיים הנהוגים היום בייעוץ חינוכי, ויישומם המיטבי בחברה רב-תרבותית. הלמידה תתבצע בשיעורים פרונטאליים ובקבוצות עמיתים קטנות, תוך שימוש בשיטות הוראה מגוונות ותוך מתן דגש על התנסות מודרכת בשדה וליווי אישי של כל לומד.


אודות

מטרות התכנית

 • מטרת העל של התכנית היא להכשיר יועצים חינוכיים למערכת החינוך ולקהילה, תוך הקניית הידע, הערכים והעמדות של פרופסיית הייעוץ ופיתוח יועץ חינוכי אקדמי-פרופסיונאלי.
 •  במישור העיוני, על הסטודנט להכיר את כל תחומי הידע הנוגעים להיבטים האישיותיים, ההתפתחותיים, הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים, המערכתיים, האקולוגיים והרב-תרבותיים של הייעוץ כמקצוע המיועד לסייע לפרט, לקבוצה ולמערכת להגיע לתפקוד מיטבי.
 • יינתן דגש על הקניית גישות להבנה וליישום תהליכים בייעוץ רב-תרבותי ובייעוץ וחינוך למיטביות; וכמו כן על היכרות עם גישות וכלים לעבודה המבוססת על נתונים, המבוצעת בשיתוף פעולה ועבודת צוות והיוועצות עם שותפי התפקיד בבית הספר, במשפחה ובקהילה, והמקפידה על השמירה של הסטנדרטים האתיים והחוקיים של המקצוע.
 • במישור המעשי תינתן תשומת לב מיוחדת לפיתוח "אישיות ייעוצית" וזהות מקצועית מובחנת בתהליך רפלקטיבי מודרך; וכמו כן, להקניית מגוון של כלים, טכניקות ומיומנויות לייעוץ פרטני, קבוצתי ומערכתי תוך מתן דגש על התאמתם של הכלים, המיומנויות, התוכניות והטכניקות לצרכיה של החברה הערבית.

אוכלוסיית היעד

 • מורים  ואנשי חינוך בעלי תואר ראשון ושני.
 • בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי ובמקצועות קרובים (כגון: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה).

תנאי הקבלה ללימודים

 • תואר ראשון או שני באחד התחומים דלעיל בציון ממוצע של 85 ומעלה.
 • תעודת הוראה.
 • שלוש שנות ותק בהוראה, או בתפקיד חינוכי אחר, או באחד התחומים הקרובים.
 • שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד, ניסיונו ותפקודו בתחום האקדמי והמקצועי.
 • עמידה בראיון קבלה.
 • הצלחה בלימודי השלמה בציון 80 לפחות.
 • פנאי ללימודים.

משך הלימודים

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים (4 סמסטרים אקדמיים). יום בשבוע במכללה ובוקר אחד עבודה מעשית בבית הספר. 

תכנית הלימודים

היקף התכנית ומרכיביה התכנית כוללת 28 ש"ש (שעות שנתיות) (56 ש"ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:

 1. לימודי תשתית – 6 ש"ש .
 2. לימודי התמחות בייעוץ חינוכי – 10 ש"ש, בהן 6 ש"ש שיעורים תיאורטיים, 4 ש"ש מיומנויות בייעוץ.
 3. לימודי העמקה והעשרה – 8 ש"ש, בהן 4 ש"ש סמינריונים ו-4 ש"ש שיעורי העשרה.
 4. לימודי התנסות -   300 שעות התנסות מודרכת בשדה החינוך + 4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות.
 5. הגשת פרויקט גמר לסיום כל הלימודים.
 6. לימודי השלמה. לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר.

מדרג הקורסים בתכנית

מדרג הקורסים בתכנית התכנית בנויה בצורה מודולארית באופן שהקורסים בשנה א מתחברים לשני המוטיבים המרכזיים של הרציונל הכללי של התכנית (מיטביות ורב-תרבותיות) וגם מהווים מסד לפיתוחם והעמקתם בקורסים בשנה ב. בשנה א לימודי התשתית עוסקים בסוגיות מרכזיות בנושא החברה הערבית ומערכת החינוך בחברה הערבית, בהתנהגות ארגונית ובמתודולוגיה של מחקר והערכה. לידם, הקורסים התיאורטיים בלימודי ההתמחות הפורסים יריעה רחבה על זרמים בייעוץ חינוכי, על יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי, על התפתחות קריירה וזהות מקצועית ועל היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים-התפתחותיים בנושא רב-תרבותיות בזיקה לעבודתם של יועצים חינוכיים.  בתוך לימודי ההתמחות ניתנים גם קורסים מעשיים המיועדים להכין את הסטודנט לתהליך הסוציאליזציה לייעוץ חינוכי (סדנת הכנה) ולהקנות מיומנויות של ראיון מסייע. הסמינריונים בשנה א מיועדים לאפשר העמקה בלימוד של נושאים מרכזיים בייעוץ וכן להכין את הסטודנטים לתכנון וביצוע של עבודה אקדמית על פי הכללים המקובלים. בשנה ב יש עליית מדרגה: לימודי העמקה והעשרה מקבלים מקום מרכזי, הן סמינריונים והן שיעורי העשרה, וכמו כן תהליך הכנת פרויקט הגמר והסדנה הנלווית לו. ולצדם, הקניית מיומנויות של הנחית קבוצות תלמידים, מורים והורים. גם ההתנסות המודרכת בבתי הספר במהלך שתי שנות הלימודים וכן שיעורי ההדרכה המלווים אותה בכל שנה בנויים בצורה מודולארית כפי שמפורט בהמשך.

 

פירוט הקורסים בתכנית לפי נושאים, מרצים, מס' ש"ש, שנת לימודים

 לימודי תשתית (6 ש"ש)

הנושא המרצה ש"ש שנה

סוציאליזציה 2

ד"ר הינד אסמאעיל

1

ב

תרגול ראיון מסייע

ד"ר הינד אסמאעיל

1

א

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים

ד"ר עבד אלרוחמאן חליל

1

א

שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

ד"ר אפרת אושרת

1

א

הערכת תכניות התערבות בבית הספר

ד"ר נסרין חאג' יחיא / גב' בסמה אבו ריא

1

א

סוציאליזציה  1

ד"ר נסרין חאג' יחיא / ד"ר הינד אסמאעיל 1 א

לימודי התמחות בייעוץ חינוכי

(10 ש"ש: 6 ש"ש קורסים תיאורטיים ו-4 ש"ש מיומנויות ייעוץ)

הנושא המרצה ש"ש שנה

א. קורסים תיאורטיים (6 ש"ש)

 

 

 

זרמים בייעוץ חינוכי

ד"ר ענת פישמן

2

א

יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי

ד"ר ענת פישמן

2

א

תפתחות קריירה ועיצוב זהות מקצועית גב' בסמה אבו ריא 1 א
טיפול רגיש תרבות ד"ר נסרין חאג' יחיא 1 ב

ב. מיומנויות ייעוץ (4 ש"ש)

 

 

 

הראיון המסייע

ד"ר נסרין חאג' יחיא / ד"ר הינד אסמאעיל

2

ב

הנחיית קבוצות ד"ר סיהראב מסרי / עוזרת הוראה גב' לינא בדר 2 ב

לימודי העמקה והעשרה:

א. סמינריונים עיוניים-מחקריים (4 ש"ש, שני סמינריונים לבחירה מהרשימה שלהלן, אחד בשנה א והשני בשנה ב).

הנושא המרצה ש"ש שנה
תמורות ויחסי המתבגר ד"ר איהאב זבידאת 2 ב
פרופסיה ואתיקה בייעוץ חינוכי ד"ר סיהראב מסרי 2 א

ב. שיעורי העשרה (4 ש"ש לבחירה)

הנושא המרצה ש"ש שנה

ייעוץ במצבי לחץ ומשבר

ד"ר הינד אסמאעיל

2

א

טיפול משפחתי – יישום לעבודת היועץ

ד"ר נסרין חאג' יחיא

2

ב

 

לימודי התנסות -  4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

הנושא המרצה ש"ש שנה

א. התנסות מודרכת בשדה החינוך

הדרכה בשדה על ידי יועץ מאמן

300 שעות

א +ב

ב. שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

 

 

שיעור הדרכה א

ד"ר סיהראב מסרי / גב' בסמה אבו ריא,

2

א

שיעור הדרכה ב

ד"ר סיהראב מסרי / גב' בסמה אבו ריא

2

ב

פרויקט גמר

הנושא המרצה ש"ש שנה
סדנה מלווה להכנת פרויקט הגמר + תרגול SPSS

ד"ר נסרין חאג' יחיא / ד"ר עבד אלרחמאן חליל

מפגשים טיוטוריאליים אישיים וקבוצתיים

ב

 

לימודי השלמה–  5 ש"ש

הנושא המרצה ש"ש

תלמידים עם צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך

פרופ' היתאם טאהא

1

תורת האבחונים הפסיכולוגיים

ד"ר איהאב זבידאת

1

תיאוריות של התפתחות האדם

ד"ר איהאב זבידאת

2

פסיכופתולוגיה

ד"ר הינד איסמאעיל

1

 

לימודי התנסות

4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

הנושא היקף קורס שנה
א. התנסות מודרכת בשדה החינוך 300 שעות (150 שעות כל שנה) א +ב
ב. שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות 4 ש"ש  
שיעור הדרכה א 2 ש"ש א
שיעור הדרכה ב 2 ש"ש ב

פרויקט גמר

סדנה מלווה להכנת פרויקט הגמר מפגשים טיוטוריאליים אישיים וקבוצתיים ב

סה"כ כללי: 28  ש"ש (56 ש"ס)

פירוט ההתנסות המעשית המודרכת אחת המשימות המרכזיות בהכשרת יועצים היא ההתנסות המעשית המודרכת בשדה החינוך, במהלכה הסטודנטים מתחילים להפנים וליישם את הידע הנלמד ולהופכו לידע בפעולה (knowledge in action ). הסטודנטים מחויבים בהתנסות בהיקף של לפחות 300 שעות. בשנה הראשונה, תחילה יצפו הסטודנטים בתחומי עבודתו של היועץ לצורך הכרת תפקידו ובסמסטר ב יתחילו להתנסות בייעוץ פרטני. בשנה השנייה, על הסטודנטים להתנסות בפועל במהלך כל השנה ובנוסף לייעוץ הפרטני, עליהם להתנסות בייעוץ קבוצתי ובאבחון מטרות/צרכים מערכתיים ודרכים לתת להם מענה. בלוח הבא מוצג תיאור מסגרת ההתנסות ותכניה המרכזיים.

תיאור מסגרת ההתנסות המעשית המודרכת ותכניה

 

שנה א

שנה ב

  סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר א' סמסטר ב'
נושא הכרת עבודת היועץ על מגוון תחומיה והמערכת בתוכה הוא פועל (צפייה והיערכות לקראת תחילת התנסות) ייעוץ פרטני (התנסות) ייעוץ פרטני ייעוץ קבוצתי היבטים של ייעוץ מערכתי
מסגרת ליווי המתמחה, הדרכתו ועיבוד תכני ההתנסות עם היועץ המאמן ובשיעור הדרכה במכללה עבודה עם 2 עד 3 נועצים בהנחיית היועץ המאמן ייעוץ קצר מועד עם 3 עד 5 נועצים בליווי היועץ המאמן ייעוץ קבוצתי מלווה ביועץ מאמן איתור וזיהוי של מטרות/צרכים מערכתיים
תכנים הכרת העולם האישי, המקצועי, הערכי האקולוגי וסביבת עבודתו של היועץ מטרות ייעוציות "רכות" כגון: חרדת בחינות, הסתגלות חברתית, כישורים לימודיים וכד' פרטני: נועצים בעלי צרכים שונים תוך הפעלת טכניקות ייעוץ והיוועצות ועבודה עם צוות בין-מקצועי. קבוצתי: בחינות משאים לימודיים, נושאים רגשיים, מתחים חברתיים, נושאים משפחתיים, זהות אתנית ודתית ועוד. בניית תכנית התערבות בהתאם למטרה שאותרה והפעלת חלקים ממנה, תוך דגש על מיטביות

ההתנסות המעשית תיעשה בליווי יועץ מאמן שאושר על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוציי (שפ"י) במשרד החינוך. הנושאים שיעלו בהתנסות יעובדו במפגשי אימון והדרכה של הסטודנט והיועץ המאמן ובשיעורי ההדרכה המלווים את ההתנסות במכללה. המנחים של שיעורי ההדרכה יעמדו בקשר עם היועצים המאמנים בבתי הספר. הציון על ההתנסות ייקבע לאחר דיון בין מנחה ההדרכה במכללה, היועץ המאמן בבית הספר והסטודנט.

5 ש"ש

הנושא ש"ש
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך 1
תורת האבחונים הפסיכולוגיים 1
תיאוריות של התפתחות האדם 2
פסיכופתולוגיה 1

הכרה בלימודים קודמים

 • הכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור מלימודי השלמה תיעשה על בסיס לימודים קודמים בקורסים זהים במוסד אקדמי מוכר בתנאי שנלמדו ב-6 השנים האחרונות והציון בהם היה 80 לפחות
מטרותיו של פרויקט הגמר הן: א) לאפשר לסטודנט להתנסות בתכנון וביצוע עבודה אקדמית-פרופסיונאלית בעלת משמעות תיאורטית ומעשית לעבודת היועץ החינוכי, בתיעוד התהליך ודיווח עליו באופן שיטתי. ב) לסייע לסטודנט לבצע אינטגרציה בין גופי הידע המגוונים של מקצוע הייעוץ החינוכי (עיון, מעשה ומחקר) מחד, ובין הלימודים האקדמיים והפרופסיונאליים מאידך, תוך שימוש ראוי ומושכל בידע ובכלים שרכש. ג) לתרום לפיתוח הידע העיוני והמעשי של הייעוץ החינוכי. ההדרכה לפרויקט הגמר תינתן באופן אישי וקבוצתי במסגרת הסדנא המלווה את הכנת הפרויקט ועל ידי המנחה האישי (על פי נושא הפרויקט) של כל סטודנט, תוך סיוע וייעוץ מתודולוגי ממנחה הסדנא; וזאת לאורך כל תהליך ההכנה והביצוע.

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי

תנאי מעבר:

 • בכל הקורסים ציון המעבר המינימאלי יהיה 70 ובפרויקט הגמר הציון המינימאלי יהיה 80.
 • הסטודנט יחויב לחזור על קורס חובה, במידה שנכשל בו. לגבי קורסי בחירה, תינתן לו האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור קורס אחר.
 • מועמדים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות יהיו סטודנטים אשר ייכשלו ב-2 קורסים (בחירה/חובה) או בהתנסות המודרכת בשדה, או שייעדרו מעל ל-20% של הקורס ללא אישור המצדיק זאת.

 

ציון הגמר יתקבל על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הרכיבים הבאים: 

 • ציוני הגמר בקורסים
 • ציוני הסמינריונים
 • ציוני ההתנסות
 • ציון פרויקט הגמר

שכר לימוד

על פי המקובל בלימודים לתואר שני

הרשמה

פנייה למידע, להצגת מועמדות ולקבלת ערכת הרשמה:

 • יש לפנות לגב' שירין היבי או מאי עאסלי בטלפונים 04-9058051/3 או בדוא"ל: 
 • ניתן לבצע את תהליך ההרשמה באמצעות הדואר , במכללה בשעות הקבלה, או דרך אתר המכללה.
 • שעות הקבלה הן: ימים א'-ה', בין השעות 15:00-9:00.
 • כתובת למשלוח דואר: מכללת סכנין (ע.ר), מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה, ת.ד. 100, סכנין 30810, לידי גב' שירין היבי, מזכירת הרשות ללימודים מתקדמים.

ערכת הרשמה

 • תעודה המעידה על תואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי).
 • גיליון ציונים מצטבר כולל אנגלית (של כל תואר).
 • תעודת הוראה כולל גיליון ציונים.
 • קורות חיים.
 • אישור מעסיק שהמועמד מורה בפועל.
 • אישור על ותק בהוראה (תלוש שכר עשוי להוות אסמכתא).
 • שני מכתבי המלצה, שיישלחו ישירות למכללה (ר' כתובת לעיל).
 •  שתי תמונות פספורט.
 • שובר תשלום עבור דמי הרשמה.
 • צילום תעודת זהות.

הזמנה לועדת קבלה

מועמדים מתאימים יוזמנו לועדת קבלה לאחר הגשת כל המסמכים הדרושים, כולל המלצות.

יום אוריינטציה וייעוץ להרכבת המערכה המועמדים שיתקבלו ללימודים יוזמנו ליום אוריינטציה שיכלול גם ייעוץ להרכבת המערכת.

מספר המקומות מוגבל

ליוצאים לשנת שבתון – מומלץ לחלקה לשנתיים

שכר לימוד

על פי המקובל בלימודים לתואר שני

הרשמה

פנייה למידע, להצגת מועמדות ולקבלת ערכת הרשמה:

 • יש לפנות לגב' שירין היבי, בטלפון 04-9058000 או בדוא"ל: 
 • ניתן לבצע את תהליך ההרשמה באמצעות הדואר , במכללה בשעות הקבלה, או דרך אתר המכללה.
 • שעות הקבלה הן: ימים א'-ה', בין השעות 15:00-9:00.
 • כתובת למשלוח דואר: מכללת סכנין (ע.ר), מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה, ת.ד. 100, סכנין 30810, לידי גב' שירין היבי, מזכירת הרשות ללימודים מתקדמים.

ערכת הרשמה

 • תעודת המעידה על תואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי).
 • גיליון ציונים מצטבר כולל אנגלית (של כל תואר).
 • תעודת הוראה כולל גיליון ציונים.
 • קורות חיים.
 • אישור מעסיק שהמועמד מורה בפועל.
 • אישור על ותק בהוראה (תלוש שכר עשוי להוות אסמכתא).
 • שני מכתבי המלצה, שיישלחו ישירות למכללה (ר' כתובת לעיל).
 •  שתי תמונות פספורט.
 • שובר תשלום עבור דמי הרשמה.
 • צילום תעודת זהות.

הזמנה לועדת קבלה

מועמדים מתאימים יוזמנו לועדת קבלה לאחר הגשת כל המסמכים הדרושים, כולל המלצות.

יום אוריינטציה וייעוץ להרכבת המערכה המועמדים שיתקבלו ללימודים יוזמנו ליום אוריינטציה שיכלול גם ייעוץ להרכבת המערכת.

מספר המקומות מוגבל

ליוצאים לשנת שבתון – מומלץ לחלקה לשנתיים

שעות קבלה ליחידה

היחידה ללימודים מתקדמים         
   
גב' שירין היבי - מנהלת אדמיניסטרטיבית בימים א' – ה' שעות 9:00 – 15:00
גב' מאי עאסלה- מזכירות בימים א' – ה', ושבת שעות 9:00 – 16:00

שעות קבלה למרצים

  שם מרצה שעות קבלה
  ד"ר נסרין חאג' יחיא - ראש התכנית יום ראשון 16:00 – 17:00
  פרופ' היתאם טאהא יום ראשון 16:00 – 17:00
  ד"ר איהאב זבידאת
יום ראשון 10:00 – 11:00
  ד"ר עבד אלרחמאן חליל יום ראשון 12:00-13:00
  ד"ר הנד איסמאעיל בתיאום מראש
  ד"ר סיהראב מסרי יום ראשון 10:00 – 11:00
  ד"ר ענת פישמן יום רביעי 13:00-14:00
  דר' יפעת אושרת יום רביעי 13:00-14:00
  ד"ר לינה בולוס יום ראשון 10:00 – 11:00
  גב' בסמא אבו ריא יום ראשון 16:00 – 17:00
  גב' לינא בדר יום ראשון 16:00 – 17:00

חיפוש

הצע תוכן

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image