חזון המכללה

  • קידום השקפת עולם הומניסטית ודמוקרטית.

  • טיפוח ערכי היסוד של שוויון, ערך האדם, כבוד האדם וסולידריות חברתית ואנושית.

  • הכשרת אנשי חינוך למאה ה-21, משכילים, מיומנים ומצוינים במלאכתם, פעילים בעיצוב סביבתם החברתית, וסוכני תיווך וטיפוח של מורשת התרבות הערבית תוך הדגשת עמדה מושכלת, פלורליסטית ומכבדת כלפי האחר.

  • המכללה מקדמת בריאות ואיכות חיים, ואורח חיים בריא בקרב הסטודנטים והקהילה: חינוך לחיי משפחה, מניעת התנהגויות מסוכנות, בריאות שיניים, תזונה נבונה, פעילות גופנית ומניעת מחלות.

חיפוש

image
image
image
image