אודות היחידה

ההתנסות המעשית בהוראה היא אחד המרכיבים החשובים והמרכזיים ביותר בתהליך ההכשרה של סטודנטיות וסטודנטים להוראה. באמצעות תהליך קליני מובנה ומודרך תחת פיקוח וליווי של מורים מאמנים או מכשירים (מתוך בתי הספר השונים) ומובילים אקדמיים (מתוך המכללה), ההתנסות המעשית מביאה את הכישורים והמיומנויות שנרכשו לאורך הלימודים העיוניים לכדי שימוש ומיצוי, ומהווה נקודת שיא מתמשכת של תהליך ההכשרה כולו.
ההתנסות המעשית נמשכת שלוש שנים, והיא מתקיימת בהיקף של 18-21 ש"ש, בהתאם למקצוע ההוראה. לאורך התקופה על הסטודנטים להתייצב בבית הספר יומיים או שלושה ימים בשבוע, וזאת בנוסף לשבועיים מרוכזים כל שנה. בחירת המסגרת או המוסד החינוכי מתבצעת בהתאם לסוג ההתמחות ומסלול ההכשרה (גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב, מסגרות לחינוך מיוחד וכד'), ונקבעת על ידי היחידה בתיאום עם ראשי החוגים השונים במכללה, עם מנהלי מרכזי פסג"ה האזוריים של משרד החינוך ועם מפקחי בתי הספר מטעם משרד החינוך.
ההתנסות המעשית במכללת סכנין עושה שימוש בתוכנית "אקדמיה-כיתה", תוכנית קלינית להכשרת עובדי הוראה שמטרתה העיקרית היא העמקת הקשר בין המוסד האקדמי לבין מוסדות החינוך בהם מתכשרים הסטודנטים. זאת באמצעות מפגשים קבועים, מחקר פעולה משותף, והפעלת מיזם משותף בתוך המוסד החינוכי. כמו כן, נעשה שימוש במודל "בית ספר חוקר", במסגרתו מכללת סכנין נבחרה על ידי משרד החינוך להוביל יוזמה שבה הסטודנטים ביחד עם המורים המכשירים והמובילים האקדמיים יחקרו סוגיה מסוימת הקשורה להכשרת מורים, וזאת באמצעות מחקר פעולה בתוך בית הספר המאמן.

היחידה להתנסות מעשית

פורטל ההתנסות המעשית של המכללה

ההתנסות המעשית וליוויה מתבצעים תוך שימוש בפורטל ממוחשב ייעודי ומקיף. הפורטל מארגן ומסדיר את כלל מרכיבי ההתנסות המעשית במכללה (בחירת בתי ספר ומורים מאמנים או מכשירים וחלוקת הסטודנטים בינם ובין המובילים האקדמיים). הוא נועד לחזק את הקשר והתקשורת בין פרחי ההוראה, המורים המאמנים או המכשירים והמובילים האקדמיים ולהקל את התיאום, התכנון והדיווח ביניהם.

 

לפורטל

סגל מנהלי

היחידה להתנסות מעשית בהוראה

לכל שאלה נא להשאיר פרטים ונחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לפורטל התנסות מעשית

יצירת קשר

איש קשר

ד"ר טארק מוראד
ראש היחידה להתנסות מעשית בהוראה
049058056
גב' רגד זידאן
רכזת התנסות מעשית
049058042