אופק חדש

 קורסים של מורים בדרגות הגבוהות 9-7

 

קורסים בדרגת קידום מ-6 ל- 7 נועדו לשפר את העשייה החינוכית של המורים בכיתה ובבית-הספר, על ידי פיתוח חשיבה חדשנית הנרכשת באמצעות פיתוח יזמות חינוכית, רלוונטית ויישומית.

קורסים בדרגת קידום מ-7 ל- 8 נועדו להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי של המורים בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיהם וממצאיהם הן בקרב עמיתים, והן בקרב הקהילה המקצועית, כך שממצאי עבודתם יבואו לידי ביטוי בעבודתם ובעבודת עמיתיהם בכיתה ובבית-הספר. בנוסף, לפיתוח חשיבה מחקרית פרקטית בקרב המורים שתאפשר להם להיות שותפים פעילים בניתוח ופיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה יותר של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשריות לפריצה מחשבתית יצירתית לקראת שיפור הפרקטיקה בה הם עובדים.

קורסים בדרגת קידום מ- 8 ל- 9, נועדו להכשיר את עו"ה כיוזמים וחוקרים, תוכנית זו מאפשרת חשיפה ושימוש במתודולוגיות שונות ומורכבות, מחברת בין התיאוריה והפרקטיקה הפדגוגית, החברתית והרגשית, מצביעה על הרמוניה בין שיטות ההוראה והתכנים הלימודיים, ומעלה נחיצות השתייכות לקהילה מקצועית הנשענת על למידת עמיתים מכוונת תוצר.

קורסים ייחודיים אחרים (לדרגות 9-7) נועדו להכשיר את עו"ה במגוון תחומים בהתאם לבחירתו. המרכז לפיתוח מקצועי במכללת סכנין (ע.ר) פתח שני קורסים ייחודיים:

  1. קורס דינמי:
  • שלב א' של הקורס מהותו היא יצירת תהליכים דינאמיים עבור הלומדים שכוללים מעורבות בתכנון, למידה, הוראה והערכת הקורס בנושא "חינוך לחשיבה", כך תהיה השפעה ממוקדת והערכה מעצבת על המוטיבציה, המסוגלות העצמית, ההכוונה העצמית והחשיבה הרפלקטיבית של הלומדים.
  • שלב ב' מהווה פיתוח סביבה לימודית חיובית; שיתוף הלומדים בקבלת החלטות על לימודיהם, אוטונומיה בבחירת הפעילויות שברצונם לבצע, מתן אחריות וחופש פעולה, שותפות בין מורים ללומדים בנושאים הנלמדים ובניהול תהליך הלמידה; קרי עבודה בקבוצות, שיתוף הלומדים בתהליכי תכנון של הקורס, בביצוע ובהערכה עשויים להוות מקורות לגירויים מוטיבציוניים וחשיבה רפלקטיבית בתהליך הלמידה.
  1. קורס הל"ל – הערכה לשם למידה:
  • שלב א': ההתמחות במודולה ראשונה נועדה לסייע לעובדי ההוראה להבנת חקר הפרופסיה, מסוגלות והכוונה עצמית, העצמה וגיבוש קהילה לומדת, לרכוש כלים ומיומנויות של חשיבה מחקרית רפלקטיבית, הקניית כלים מחקריים; כמותיים ואיכותניים בסיסיים. פיתוח הידע והמודעות של המורה להסתכל באופן מעמיק וחקרני על עצמו ועל מצבים לימודיים הוראתיים במטרה לשפר את עבודתו ועבודת עמיתיו. הכרה עצמית רחבה ומעמיקה לתפיסות, לעמדות ולאמונות האפיסטמולוגיות של המורים טרם התחלת תהליך הסוציאליזציה הפרופסיונלית במעגל הל"ל, דבר שעשוי לסייע בהבנת ההדגשים, תכנון התכנים הלימודיים ובנייתם בהקשר של מעגל הל"ל והאמונות האפיסטמולוגיות של עו"ה. הכרת והבנת מעגל הל"ל על כל שלביו. לזמן את המשתלמים להבנות ידע מקצועי בהערכה פורמאלית לשם למידה (הל"ל מתוכננת מראש). יישום גישת הל"ל במסגרת עבודתם בבית הספר, להפיק מההתנסות משוב לשיפור הוראתם וכן להעריך את איכות ההערכה שבצעו במטרה להשביח את פרקטית ההל"ל הפורמאלית שלהם.
  • שלב ב': ההתמחות במודולה השנייה נועדה לסייע לעובדי ההוראה המשתלמים להבנות ידע מקצועי בהל"ל בלתי פורמאלית כפי שבאה לביטוי בשיח כיתה – (Classroom discourse). ליישם ידע זה בשיעוריהם, להעריך את איכות השיח שהתנהל בהם. רכישת כלים להעריך את הפרקטיקה שלהם בניהול שיח כיתה במטרה לשפרה.

 

 חשוב לציין, בהתאם להנחיות משרד החינוך, כל עו"ה זכאי לבחור את תחום הדעת ומסלול הקידום שלו בהתייעצות עם מנהל בית הספר ללא קשר לדרגה שלו, כמו כן זכאי לבחור את המוסד האקדמי שבו הוא ילמד. 

 

להלן רשימת הקורסים המיועדים לדרגות גבוהות, התוכניות המאושרות לשנה זו, הם:

    

קהל היעד: מורים בפועל או בשנת שבתון שנמצאים לפחות בדרגה 6, ושברצונם להתקדם הלאה.

זמן הלימודים: הלימודים מתקיימים במכללה או במרכזי הפסג"ה  בשעות 16:00 עד 19:15.

 

חיפוש

במידה ותרצה להצע תוכן לאתר, או לשלוח הערה, או להוסיף מאמר או פרסום חדש שלך, נא לשלוח אלינו את התוכן בקישור זה לחץ כאן

לוח אירועים

Student card
image
image
image
image