ד"ר יאסר עואד, מרצה במכון מופ"ת בנושא "ניהול אקדמי"

בתאריך 19.1.2017 ד"ר יאסר עואד, סגן נשיא למחקר וראש היחידה ללימודים מתקדמים, הוזמן לתת הרצאה בפני המתכשרים בתכנית "ניהול אקדמי" במכון מופ"ת. הן בתור בוגר התכנית והן מהפעילות הענפה שהמכללה מפתחת בשנים האחרונות.

ההצגה הייתה ייחודית, כל הנוכחים היו אחידי דעות, וגרסו ששמעו על מכללת סכנין  ועל הפעילות הניפה במכללה.