מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

הנהלת המכללה, ובהתאם לתקנון המכללה, החליטה להקים ועדת משמעת סגל תוך מכללתית, שעניינה ותפקידה לדון בנושאים הקשורים בהתנהלות האתית של המרצים בתוך המכללה.

הוועדה מורכבת מחברי עמותה, חברי מועצה אקדמית, חברי הנהלה, וחברי סגל, בעלי אוריינטציה ההולמת את מטרות, יעדי ותפקידי הוועדה ואת התכנים המובאים על שולחנה.

פרופ' מחמוד ג'נאיים עומד בראש הוועדה.

זאהר עכרייה ממלא תפקיד רכז הוועדה.

חשוב לציין כי כל פנייה, בירור ושאלה בנושאי אתיקה והתנהלות חברי סגל יש להפנות תחילה ללשכת הנשיא, והאחרון יחליט אם ישנו מקום להעבירה לדיון מעמיק במותב ועדת האתיקה.

בכבוד רב,

פרופ' מחמוד חליל

נשיא המכללה  

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים