מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > מרכזים > מרכז החינוך לחשיבה

מרכז החינוך לחשיבה


רציונל:

"לאחרונה רואים שמערכת החינוך בישראל שמה דגש על התבטאות החשיבה בתוך תכניות הלימוד במקצועות השונים." 
תהליך הטמעת החינוך לחשיבה על ידי משרד החינוך התבטא בפעולות הבאות:

 • התאמת בחינות מיצ"ב לרוח החינוך לחשיבה
 • שילוב עקרונות החינוך לחשיבה בתכניות הלימודים
 • הטמעת אמצעים פדגוגים מטפחי הבנה וחשיבה בספרי הלימוד.
 • ניצול משאבי הידע והניסיון בנושא החינוך לחשיבה

:מטרת העל

מטרת העל של המרכז לחינוך החשיבה היא: עידוד המוביליות החברתית על ידי קידום יכולות וכישורי למידה ופיתוח חשיבה בקרב פרחי ההוראה במכללה ובהמשך בקרב התלמידים והוריהם והמורים בבתי הספר.

קידום יכולות הלמידה מתבטא בשימוש באסטרטגיות 
הוראה המביאה למעבר מלמידה המתמקדת בשינון מידע 
ללמידה המשלבת הבנה ופיתוח יכולות למידה וחשיבה.

מדיניות המרכז:

הלימה בין מטרת העל של המרכז לפיתוח החשיבה לבין מטרת העל של מערכת החינוך בישראל.

ההיבטים המרכזיים של המרכז :

 • למידה והוראה (אסטרטגיות ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה)
 • המביא לאיכות ומצוינות
 • שיפור הישגי התלמידים במבחני פנים וחוץ (מיצ"ב, פיזה, בגרות.........)
 • הטמעת החינוך הערכי
 • טיפוח בוגר עדכני לתקופה בה אנו חיים

תוצר מצופה ברמת תלמידי המכללה:

סוגיות שבתחום פעילותו של המרכז:

 • המרכז מבצע פעולות מחקר שמטרתן לאבחן ולהגדיר את יכולות החשיבה בקרב בוגרי המכללה.
 • המרכז מכין תכניות התערבות שמטרתן לחזק נקודות חולשה, לעודד ולהעצים נקודות חוזקה שאותרו במחקר
 • המרכז בוחן את  השפעות ההתערבות בצורה גלובלית לכלל בוגרי המכללה ובצורה ספציפית בקרב בוגרים ממגוון מסלולים בשנים שונות.
 • המרכז מרחיב את תחום מחקר החשיבה בקרב אוכלוסיות המורים בשדה העבודה במחוז צפון
 • המרכז מפעיל השתלמויות מורים תוך שימוש בחומרי המחקר שפותחו למען הלומדים, בנוסף לחומרי מחקר נוספים אשר יוכנו במהלך העבודה עם הלומדים
 • המרכז מתכנן ומבצע השתלמויות מיוחדות לסגל ההוראה של המכללה שבאים מתחומי דעת שונים. בהמשך יבוצע תהליך של בקרה והערכה אודות מידת השימוש של הסגל בכלים שהוקנו להם במהלך ההשתלמויות, וכיצד הדבר מתבטא הלכה למעשה בשדה העבודה (אסטרטגיות הוראה, הישגים).

פעולות שבוצעו בשנים הקודמות

 • יום עיון בנושא החשיבה לסטודנטים במכללה ולמורי מחוז צפון
 • הכנת תכנית לימודים בנושא החשיבה לסטודנטים במכללה
 • פיתוח סילבוס להוראת מדעי הטבע משולבת בחשיבה ממעלה גבוהה לסטודנטים  במסלול המצוינים.
 • הפעלת תכנית לימודים בנושא מיומנויות חשיבה גבוהות
 • השתתפות בכנס של מכון מופ"ת בנושא "אסטרטגיות הוראה הגורמות לפיתוח חשיבה ממעלה גבוהה"
 • השתלמויות למורים מהשדה החינוכי בנושא "חשיבה מסדר גבוה ו- "HOCS
אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים