מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

תנאים

חובות  הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית

  • ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed )  ולתעודת הוראה.
  • לעמוד בדרישות התוכנית ("תוכנית לימודים").
  • לקחת חלק בעשייה הקהילתית- החברתית במכללה ובקהילה.
  • להשתתף בכנסים ובימי עיון המתקיימים לכלל הסטודנטים בתוכנית, ברמה המכללתית והארצית.
  • להשתלב בהוראה – מיד עם סיום לימודי ההכשרה. לפחות שנת עבודה אחת בהוראה כנגד כל שנת לימודים בתכנית, וקבלת הלוואה מותנית. זאת כמפורט בכתב ההתחייבות.
  • לעבוד בהיקף משרה של 2/3 לפחות בשנת ההתמחות (הסטאז') ובכל שנת החזר.
  • להחזיר את  ההטבות שקבלו במהלך ההכשרה אם יפרשו מהתוכנית מרצונם, או שיוצאו מהתוכנית בשל אי עמידה בדרישות התוכנית. פטור מהחזר ההטבות ידון בועדת חריגים.
  • לדאוג להשתבץ לעבודה בהוראה.
אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים