מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

פרויקט הגמר

פרויקט הגמר*

פרויקט הגמר מהווה מרכיב מרכזי בתוכנית, הוא משמש כגולת הכותרת של תכנית ההכשרה ובו נדרש הסטודנט ליישם את החומר הנלמד ואת התובנות שנרכשו במהלך הלימודים, להקשר הרלוונטי של הכיתה, בית הספר או רמה אחרת של מערכת החינוך בה מתפקד התלמיד בהווה או עשוי לתפקד בה בעתיד. 
פרויקט הגמר חייב לעמוד בשלוש אמות מידה: 
(א) הוא חייב להיות רלוונטי לבית הספר ו/או לעבודתו החינוכית של הסטודנט בהווה או בעתיד.
(ב) הוא חייב להדגים יישום של החומר במסגרת לימודי ההערכה.  
(ג) הוא חייב לשלב העמקה עיונית עם עבודה מעשית (אמפירית) בשטח.

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי

  • בכל הקורסים ציון המעבר המינימלי יהיה 60, ובפרויקט הגמר הציון המינימלי יהיה 75.
  • הסטודנט יחויב לחזור על קורס חובה, במידה שנכשל בו. לגבי קורס בחירה, תינתן האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור קורס אחר.
  • מועמדים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות יהיו סטודנטים אשר ייכשלו ב -2 קורסים (בחירה/חובה) לפחות, או שייעדרו מעל ל 20% מהשעות של הקורס ללא אישור המצדיק זאת. ליותר פרטים חובה לעיין בתקנון של היחידה ללימודים מתקדמים.

ציון הגמר יתקבל על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הרכיבים הבאים:

1. ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים (מהווה 50% מהציון הסופי של התואר)
2. ממוצע משוקלל של ציוני שני הסמינריונים (מהווה 20% מהציון הסופי של התואר)
3. ציון פרויקט הגמר (מהווה 30% מהציון הסופי של התואר: כאשר ציון העבודה מהווה 70% מציון פרויקט הגמר, ומבחן ההגנה מהווה 30% מציון פרויקט הגמר)

4. ביצוע פרקטיקום כולל מטלת סיום בהיקף של 20 שעות במשך שנתיים.

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים