מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

תוכניות לימודים

מבנה התוכנית

- מבנה התוכנית: התוכנית כוללת ארבעה מקבצי לימוד בהיקף כולל של 24 ש"ש, לפי הפירוט הבא:

16 ש"ש לימודי החובה (7 ש"ש לימודי תשתית מתודולוגיים, ו- 9 ש"ש לימודי הערכה בחינוך)
8 ש"ש לימודי בחירה מכוונת ( 4 ש"ש למידה, הוראה ותכנון לימודים, ו- 4 ש"ש היבטים חברתיים וארגוניים)

- הלימודים כוללים:
1 סדנת חובה (2 ש"ש), כחלק מלימודי החובה
1 סדנת רשות (1 ש"ש)
2 סמינריונים (4 ש"ש), הראשון כחלק מלימודי הערכה בחינוך, והשני כחלק מלימודי בחירה מכוונת  

- פרקטיקום

- פרויקט גמר ומבחן הגנה על הפרויקט

מהלך הלימודים

שנה א'

לימודי תשתית מתודולוגיים        5 ש"ש
לימודי הערכה בחינוך 4 ש"ש
לימודי בחירה  מכוונת  (כולל סמינריון) 4 ש"ש
סדנת רשות (1 ש"ש)
סה"כ 13 ש"ש

שנה ב'

לימודי תשתית מתודולוגיים       2 ש"ש
הערכה בחינוך  (כולל סמינריון) 5 ש"ש
שעורי בחירה  מכוונת             4 ש"ש
סדנת חובה
פרויקט גמר
סה"כ 11 ש"ש

פירוט הקורסים
א. לימודי תשתית מתודולוגיים ( 7 ש"ש, חובה)

שם הקורס היקף הקורס
סטטיסטיקה ומתודולוגיה כמותית מתקדמת שו"ת, 3 ש"ש             
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים שו"ת, 2 ש"ש 
פיתוח מבחנים וכלי מדידה שו"ת, 1 ש"ש 
ניתוח מחקרים אמפיריים 1 ש"ש

ב. הערכה בחינוך (9 ש"ש, חובה + סדנא)

שם הקורס היקף הקורס
מושגי יסוד בהערכה בחינוך                                שו"ת, 1.5  ש"ש  
הערכת הישגי תלמידים שו"ת 1.5 ש"ש
הערכת תכניות, פרויקטים ותכניות לימודים סמינריון, 2 ש"ש                          
הערכת מורים שו"ת, 1 ש"ש
הערכה בבית-הספר: תפקידים, כלים ומבנה ארגוני   שו"ס , 2 ש"ש, (כולל סדנת חובה)
כתיבת דוחות הערכה                                           שו"ת, 1 ש"ש
סדנת פרויקט גמר 1 ש"ש, סדנת רשות

ג. למידה, הוראה ותכנון לימודים (4 ש"ש, חובה, בחירה מכוונת)

שם הקורס היקף הקורס
פיתוח תכניות לימודים ודרכי הוראה ולמידה שו"ת, 2 ש"ש, בחירה   
פיתוח, יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה סמינריון, 2 ש"ש, בחירה
סוגיות נבחרות בהוראת מדעי הטבע   שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך  שו"ת, 1 ש"ש, בחירה

ד.  היבטים חברתיים וארגוניים של מערכת החינוך  (4 ש"ש חובה, בחירה מכוונת )

שם הקורס היקף הקורס
טיפוח אוכלוסיות תלמידים מיוחדות - סוגיות מתקדמות בלקויות התפתחותיות סמינריון, 2 ש"ש, בחירה
התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב-תרבותית   שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
בית ספר בניהול עצמי שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
בית הספר והקהילה שו"ת, 1 ש"ש, בחירה
מינהל בית-ספרי ממוחשב שו"ת, 1 ש"ש, בחירה              
מערכת החינוך הערבית בישראל: שינויים ותמורות  שו"ת, 1 ש"ש, בחירה

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים