מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

אודות התכנית

מטרות התכנית וקהלי יעד

התוכנית שלנו מציעה לימודי תואר שני (M.Ed.) בהערכה בית ספרית כהכשרה אפשרית לתפקיד מעריך בית ספרי, ולתפקידי הערכה אחרים ברמות השונות של מערכת החינוך (רשות מקומית, מחוז, מטה משרד החינוך). התוכנית תנסה להקנות לבוגריה  ארבעה סוגי כישורים

  • הכשרה מתודולוגית בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.
  • הבנה של משמעות ההערכה ותפקידיה בחינוך; כולל עקרונות וכלים.
  • הבנת תהליכי למידה, הוראה ותכנון לימודים.
  • הבנת ההיבטים החברתיים והארגוניים של מערכת החינוך בישראל.

 התוכנית מכוונת לענות על צרכי ההערכה בצפון הארץ בכלל ובמגזר הערבי בפרט. כיום התוכנית משתמשת אתנו בסיס לקורסים בפיתוח מקצועי, ובהמשך, בסיס לפיתוח לימודי תעודה בנושאי הערכה לתועלת מערכת החינוך באזור.
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (
B.A. ו-B.Ed. ) בעלי ניסיון מוכח בהוראה ו/או מלוי תפקידים אחרים במערכת החינוך, שבכוונתם למלא בעתיד תפקיד של "רכז הערכה בית ספרי" (בצד המשך עבודתם  כמורים או בעלי תפקידים אחרים בבית הספר) או תפקידי הערכה אחרים ברמת הישוב, המחוז או כלל מערכת החינוך.

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים