מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

פרויקט גמר

פרויקט גמר יישומי

פרויקט הגמר היישומי  הוא חיבור אקדמי מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני, המתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח, בשדה החינוך. יש לציין שמטרתו של פרויקט הגמר היישומי היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית ולהעשיר ולקדם את הנעשה בתחום בתי הספר ומערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך הערבי בפרט. כמו כן בתהליך פרויקט הגמר היישומי הסטודנטים יסכמו, ינתחו ויתארו באופן ביקורתי, סוגיה או תופעה הנובעת מעיסוקם  החינוכי- הוראתי, או משדה פעילותם המקצועית של הסטודנט והמשיקה או נסמכת על עולמות התוכן של התוכנית לתואר שני "ניהול וארגון מערכות חינוך".

בחינת גמר

לאחר סיום פרוייקט הגמר היישומי, ייתבקשו הסטודנטים לעבור בחינת הגנה בעל-פה על נושא הפרוייקט בהרכב של שני בוחנים (המנחה ומרצה נוסף מהתוכנית). בחינת הגמר תיערך כשעה אקדמית. הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר

.קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים