מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

פירוט קורסים

לימודי תשתית  (5 ש"ש חובה)

שם הקורסהמרצהסוג הקורסהיקף הקורס
1. מערכת החינוך בישראל: מדיניות וביצועד"ר מוחמד מסאלחהשו"ת1 ש"ש
2.  החברה הערבית בישראלד"ר מוחמד מסאלחהשו"ת1 ש"ש
3.  מערכת החינוך הערבית בישראל:   שינויים ותמורותפרופ' מחמוד חלילשו"ת1 ש"ש
4. שיטות מחקר למתקדמים: המחקר הכמותיפרופ' פאדיה  נאסרשו"ת1 ש"ש
5. שיטות מחקר למתקדמים: המחקר האיכותניפרופ' פאדיה  נאסרשו"ת1 ש"ש

  • לימודי התמחות (9 ש"ש חובה)
שם הקורסהמרצהסוג השיעורהיקף הקורס
קורסי חובה   
6.  תיאוריות בסיסיות במינהל החינוךד"ר דניאל פלדשו"ת1 ש"ש
7.  המשאב האנושי בחינוך  - היחיד, הקבוצה והקריירה שבתווךפרופ' מיכאל קריינדלרשו"ת1 ש"ש
8.  התקציב ככלי ניהולי
שו"ת1 ש"ש
9. מינהל ומנהיגות בתרבויות אסלאמיותד"ר חאתם מחמיד ופרופ'  א. אבו-סעדשו"ת1 ש"ש
 10. מדידה והערכה – קורס מתקדם
שו"ת1 ש"ש
11.  מינהל בית-ספרי ממוחשב
שו"ת1 ש"ש
12.  בית הספר והקהילהד"ר דני פלדשו"ת1 ש"ש
13. סוגיות משפטיות בחינוךד"ר מוחמד ותדשו"ת2 ש"ש

סמינרים א' - חובה - (4 ש"ש)

שם הקורסהמרצהסוג השיעורהיקף הקורס
14. מנהיגות חינוכיתד"ר דניאל פלדסמינר2 ש"ש
15. התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב תרבותיתפרופ' אסמעיל אבו-סעדסמינר2 ש"ש

סמינרים ב'  - לבחור סמינר אחד  מתוך שלושה - (2 ש"ש)

שם הקורסהמרצהסוג השיעורהיקף הקורס
16. שינויים וחידושים בארגוני חינוךפרופ' מיכאל קריינדלרסמינר2 ש"ש
17.הערכה בבית הספר: תפקידים, כלים ומבנה ארגוניפרופ' דוד נבוסמינר2 ש"ש
18.פיתוח יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה
סמינר2 ש"ש

קורסי בחירה – לבחור 2 מתוך 5 הבאים (2 ש"ש)

שם הקורסהמרצהסוג הקורסהיקף הקורס
19.  קבלת החלטות
שו"ת1 ש"ש
20.  תכנון
שו"ת1 ש"ש
21. אתיקה ארגונית ואקלים אתי בחינוךד"ר דניאל פלדשו"ת1 ש"ש
22. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים       ושילובם במערכת החינוךפרופ' שונית רייטרשו"ת1 ש"ש
23. רב-תרבותיות – היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגים-התפתחותייםד"ר השאם אבו ריאשו"ת1 ש"ש
    

סדנאות חובה (4 ש"ש)

שם הקורסהמרצהסוג השיעורהיקף הקורס
24. סדנה לכתיבת פרויקט גמר יישומיפרופ' מיכאל קריינדלרסדנה2 ש"ש
25. סדנה בסוגיות נבחרות בניהול בית   הספר וניתוח אירועים -  התנסות     מודרכת של יום בשבוע בשנה ב'פרופ' מיכאל קריינדלר וד"ר מוחמד מסאלחה וחברי  סגל התוכניתסדנה2 ש"ש

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים