מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > תואר שני .M.Ed > הערכה בית ספרית

הערכה בית ספרית

מזה שנים רבות, תחום ההערכה בכלל וההערכה החינוכית בפרט, מקבלים משנה חשיבות בארץ ובעולם. כיום, קשה למצוא תכנית או פרויקט בחינוך או בתחומים אחרים, במסגרת ממלכתית, ציבורית או פרטית, שאינו נדרש לאיסוף נתונים שיטתי המשמשים להערכתו, לבדיקת יעילות ביצועיו והתנהלותו, כתנאי להמשך תפעולו, ולהקצאת משאבים למימונו. הדבר תקף, ואפילו נחוץ יותר, במסגרות החינוך, ובעבודה של פיתוח הסגלים המרכיבים את בתי הספר במדינה בכלל ובחברה הערבית בפרט. כלומר, במקום שבו תחום ההערכה נמצא עדיין בראשית מיסודו, והאנשים בסביבת בית הספר טרם הפנימו את חיוניותו לצורך שיפור עבודתם ותיפקודם. בישראל הוא זכה לתשומת לב מיוחדת מאז הקמת "הרשות הארצית למדידה והערכה" (ראמ"ה). בעקבות דו"ח ועדת דוברת אומצה גם ההמלצה לפתח את נושא ההערכה הפנימית בבית הספר במקביל להערכה חיצונית באמצעות הפקוח ומבחני המיצ"ב והערכת כלל מערכת החינוך באמצעות מבחני ההערכה הבינלאומיים (מבחני PISA ו- IEA ).
תכנית הלימודים שלנו דנה בשני תחומי הערכה בחינוך ועל הכישורים הדרושים למעריך בחינוך. 
ההנחה הראשונה: הערכה בחינוך עוסקת לא רק בהערכת הישגי תלמידים אלא גם במושאי הערכה אחרים כגון הערכת תכניות ופרויקטים, הערכת מוסדות ומערכות חינוך והערכת מורים ובעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך. 
 ההנחה השנייה: לא די למעריך חינוכי להיות בעל כישורים מתודולוגיים בתחום הסטטיסטיקה ושיטות מחקר, כמותיות ואיכותניות כאחד. עליו להבין גם את מהות ההערכה ותפקידיה בחינוך ולהכיר את מערכת החינוך בה הוא פועל על היבטיה הפדגוגיים, הארגוניים והחברתיים .

העקרונות המנחים את עבודתנו בתכניתנו ללימודי התואר השני בהערכה, בהתאם להוגי הדעות בעולם בתחום ההערכה, הינם:

  1. בני אדם, בטבעם ובהווייתם, שואפים וישאפו תמיד להיות לומדים עצמיים.
  2. התפתחות ושינוי נחשבים למאפייני צמיחה פנימיים של המוסדות.
  3. המשוב הינו מרכיב מכריע בלמידה האישית, ותורם להתפתחות האירגונית של המוסדות.
  4. החברה האנושית מחויבת לשמר את אותם הערכים שהיא ניסחה ויצרה בעצמה. 

קבלת התואר מותנית באישור המל"ג

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים