מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > תואר שני .M.Ed > ניהול וארגון מערכות חינוך

ניהול וארגון מערכות חינוך

תכנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה באה לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך הערבי בישראל בתחום המינהל והמנהיגות הבית ספרית. התוכנית מושתתת על שני תחומים: לימודי תשתית ולימודי התמחות – שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית ברמה של תואר שני M.Ed

  תכנית הלימודים היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה באה לתת מענה לצרכים היחודיים של מערכת החינוך הערבי בישראל בתחום ניהול וארגון מערכות חינוך. התוכנית מושתתת על שני תחומים: לימודי תשתית ולימודי התמחות (כולל פרויקט גמר יישומי)- שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית ברמה של תואר שני (M.Ed.) . התוכנית משלבת בין היבטים עיוניים-מחקרים עדכניים בתחומי הדעת ובין היבטים יישומיים בחברה מסורתית ובחברה רב תרבותית. ההיבטים העיוניים באים לידי ביטוי בקורסים העיוניים המגוונים, וכן בהיבטים המעשיים של הסמינרים והסדנאות. הלמידה כוללת נקודת מבט מוסרית, תרבותית, חברתית ופוליטית על מערכת החינוך בכלל ועל מערכת החינוך הערבי בישראל בפרט. דגש מיוחד מושם על התייחסות למבנה החברתי-תרבותי ולשוני הבין תרבותי ואלה מוצאים את ביטויים בפעילות יישומית בנושאים הנוגעים בעבודתו של המנהל והקשר בינה לבין הסביבה החברתית-תרבותית.

מטרות התכנית

  1.  הכשרת סגל בכיר בעל השכלה רחבה הן בתחום הידע המקצועי והן בתחום הידע הבין תרבותי למילוי תפקידים מרכזיים בניהול בבתי ספר בחברה הערבית.
  2. הקניית ידע והבנה מעמיקה של התנאים החברתיים והתרבותיים בהם פועלים אנשי המנהל והמנהיגות החינוכית, בבית הספר, בקהילה הרחבה ובמערכת החינוך הערבית באלף השלישית.
  3. פיתוח מיומנויות בתחומי העיסוק הפרקטיים של המנהל, תיאוריות ארגוניות, תרבות ארגונית, פיתוח מודעות לגבי מורכבות התפקיד הניהולי בכלל ובמגזר הערבי בפרט, ועיצוב תפיסת עולם בתחומי התוכן המרכזיים הקשורים לניהול בית ספר בחברה פטריארכאלית.
  4. הצגת רפורמות וחידושים בנושאי מינהל, חברה ומנהיגות תוך כדי מתן דגש על המשותף והייחודי למערכת החינוך הערבי.  
  5. שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בתהליכי הוראה-למידה עדכניים ולימודים אינטראקטיביים, הכוללים יצירת במה לחילופי ידע וניסיון עם עמיתים, עם מנהלים ועם ממלאי תפקידים אחרים במערכת החינוך בכלל ובמערכת החינוך הערבי בפרט.

התוכנית המוצעת מכוונת לכך, שבוגריה יעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות ובדרישות התפקיד, ויוכלו למלא את תפקידם בהצלחה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. התוכנית מבטיחה רמה אקדמית גבוהה, הנשענת על סגל מרצים אקדמי בכיר ובעל ניסיון והיכרות עם מערכת החינוך והתרבות הערבית.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים