מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

לימודי התנסות

לימודי התנסות

4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

הנושאהיקף קורסשנה
א. התנסות מודרכת בשדה החינוך300 שעות (150 שעות כל שנה)א +ב
ב. שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות4 ש"ש 
שיעור הדרכה א2 ש"שא
שיעור הדרכה ב2 ש"שב

פרויקט גמר

סדנה מלווה להכנת פרויקט הגמרמפגשים טיוטוריאליים אישיים וקבוצתייםב

סה"כ כללי: 28  ש"ש (56 ש"ס)

פירוט ההתנסות המעשית המודרכת אחת המשימות המרכזיות בהכשרת יועצים היא ההתנסות המעשית המודרכת בשדה החינוך, במהלכה הסטודנטים מתחילים להפנים וליישם את הידע הנלמד ולהופכו לידע בפעולה (knowledge in action ). הסטודנטים מחויבים בהתנסות בהיקף של לפחות 300 שעות. בשנה הראשונה, תחילה יצפו הסטודנטים בתחומי עבודתו של היועץ לצורך הכרת תפקידו ובסמסטר ב יתחילו להתנסות בייעוץ פרטני. בשנה השנייה, על הסטודנטים להתנסות בפועל במהלך כל השנה ובנוסף לייעוץ הפרטני, עליהם להתנסות בייעוץ קבוצתי ובאבחון מטרות/צרכים מערכתיים ודרכים לתת להם מענה. בלוח הבא מוצג תיאור מסגרת ההתנסות ותכניה המרכזיים.

תיאור מסגרת ההתנסות המעשית המודרכת ותכניה

 

שנה א

שנה ב

 סמסטר א'סמסטר ב'סמסטר א'סמסטר ב'
נושאהכרת עבודת היועץ על מגוון תחומיה והמערכת בתוכה הוא פועל (צפייה והיערכות לקראת תחילת התנסות)ייעוץ פרטני (התנסות)ייעוץ פרטני ייעוץ קבוצתיהיבטים של ייעוץ מערכתי
מסגרתליווי המתמחה, הדרכתו ועיבוד תכני ההתנסות עם היועץ המאמן ובשיעור הדרכה במכללהעבודה עם 2 עד 3 נועצים בהנחיית היועץ המאמןייעוץ קצר מועד עם 3 עד 5 נועצים בליווי היועץ המאמן ייעוץ קבוצתי מלווה ביועץ מאמןאיתור וזיהוי של מטרות/צרכים מערכתיים
תכניםהכרת העולם האישי, המקצועי, הערכי האקולוגי וסביבת עבודתו של היועץמטרות ייעוציות "רכות" כגון: חרדת בחינות, הסתגלות חברתית, כישורים לימודיים וכד'פרטני: נועצים בעלי צרכים שונים תוך הפעלת טכניקות ייעוץ והיוועצות ועבודה עם צוות בין-מקצועי. קבוצתי: בחינות משאים לימודיים, נושאים רגשיים, מתחים חברתיים, נושאים משפחתיים, זהות אתנית ודתית ועוד.בניית תכנית התערבות בהתאם למטרה שאותרה והפעלת חלקים ממנה, תוך דגש על מיטביות

ההתנסות המעשית תיעשה בליווי יועץ מאמן שאושר על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוציי (שפ"י) במשרד החינוך. הנושאים שיעלו בהתנסות יעובדו במפגשי אימון והדרכה של הסטודנט והיועץ המאמן ובשיעורי ההדרכה המלווים את ההתנסות במכללה. המנחים של שיעורי ההדרכה יעמדו בקשר עם היועצים המאמנים בבתי הספר. הציון על ההתנסות ייקבע לאחר דיון בין מנחה ההדרכה במכללה, היועץ המאמן בבית הספר והסטודנט.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים