מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

תכניות הלימוד

תכנית הלימודים

היקף התכנית ומרכיביה התכנית כוללת 28 ש"ש (שעות שנתיות) (56 ש"ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:

  1. לימודי תשתית – 6 ש"ש .
  2. לימודי התמחות בייעוץ חינוכי – 10 ש"ש, בהן 6 ש"ש שיעורים תיאורטיים, 4 ש"ש מיומנויות בייעוץ.
  3. לימודי העמקה והעשרה – 8 ש"ש, בהן 4 ש"ש סמינריונים ו-4 ש"ש שיעורי העשרה.
  4. לימודי התנסות -   300 שעות התנסות מודרכת בשדה החינוך + 4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות.
  5. הגשת פרויקט גמר לסיום כל הלימודים.
  6. לימודי השלמה. לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר.

מדרג הקורסים בתכנית

מדרג הקורסים בתכנית התכנית בנויה בצורה מודולארית באופן שהקורסים בשנה א מתחברים לשני המוטיבים המרכזיים של הרציונל הכללי של התכנית (מיטביות ורב-תרבותיות) וגם מהווים מסד לפיתוחם והעמקתם בקורסים בשנה ב. בשנה א לימודי התשתית עוסקים בסוגיות מרכזיות בנושא החברה הערבית ומערכת החינוך בחברה הערבית, בהתנהגות ארגונית ובמתודולוגיה של מחקר והערכה. לידם, הקורסים התיאורטיים בלימודי ההתמחות הפורסים יריעה רחבה על זרמים בייעוץ חינוכי, על יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי, על התפתחות קריירה וזהות מקצועית ועל היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים-התפתחותיים בנושא רב-תרבותיות בזיקה לעבודתם של יועצים חינוכיים.  בתוך לימודי ההתמחות ניתנים גם קורסים מעשיים המיועדים להכין את הסטודנט לתהליך הסוציאליזציה לייעוץ חינוכי (סדנת הכנה) ולהקנות מיומנויות של ראיון מסייע. הסמינריונים בשנה א מיועדים לאפשר העמקה בלימוד של נושאים מרכזיים בייעוץ וכן להכין את הסטודנטים לתכנון וביצוע של עבודה אקדמית על פי הכללים המקובלים. בשנה ב יש עליית מדרגה: לימודי העמקה והעשרה מקבלים מקום מרכזי, הן סמינריונים והן שיעורי העשרה, וכמו כן תהליך הכנת פרויקט הגמר והסדנה הנלווית לו. ולצדם, הקניית מיומנויות של הנחית קבוצות תלמידים, מורים והורים. גם ההתנסות המודרכת בבתי הספר במהלך שתי שנות הלימודים וכן שיעורי ההדרכה המלווים אותה בכל שנה בנויים בצורה מודולארית כפי שמפורט בהמשך.

 

פירוט הקורסים בתכנית לפי נושאים, מרצים, מס' ש"ש, שנת לימודים

 לימודי תשתית (6 ש"ש)

הנושאהמרצהש"ששנה

החברה הערבית ומערכת החינוך הערבית בישראל – שינויים ותמורות

פרופ' מחמוד חליל

2

א

בית הספר כארגון – התנהגות ארגונית בחברות רב –תרבותיות

פרופ' אסמעיל אבו-סעד

1

א

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים

פרופ' פאדיה  נאסר- אבו אלהיג'ה

1

א

שיטות מחקר איכותניות למתקדמים

פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'ה

1

א

הערכת תכניות התערבות בבית הספר

פרופ' ראובן לזרוביץ'

1

א

סוציאליזציה לייעוץ חינוכי – סדנת הכנה

חסן עיד, בסמא אבו ריא

פיתוח אישי

סדנה מרוכזת  ערב תחילת הלימודים בשנה א

לימודי התמחות בייעוץ חינוכי

(10 ש"ש: 6 ש"ש קורסים תיאורטיים ו-4 ש"ש מיומנויות ייעוץ)

הנושאהמרצהש"ששנה

א. קורסים תיאורטיים (6 ש"ש)

 

 

 

זרמים בייעוץ חינוכי

ד"ר אפרת הדר

2

א

יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי

ד"ר סועאד אבו רוכן

2

א

התפתחות קריירה ועיצוב זהות מקצועית

ד"ר סועאד אבו רוכן

1

א

רב-תרבותיות – היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגים-התפתחותיים

פרופ'  השאם   אבו-ריא

1

א/ב

ב. מיומנויות ייעוץ (4 ש"ש)

 

 

 

הראיון המסייע

ד"ר סועאד אבו רוכן/ד"ר נסרין אבואחמד

2

ב

הנחיית קבוצות

ד"ר אורה פלג + ד"ר סועאד אבורוכן

2

ב

לימודי העמקה והעשרה:

א. סמינריונים עיוניים-מחקריים (4 ש"ש, שני סמינריונים לבחירה מהרשימה שלהלן, אחד בשנה א והשני בשנה ב).

הנושאהמרצהש"ששנה

ייעוץ למיטביות עבור ילדים ובני נוער

ד"ר סועאד אבו רוכן

2

א

ייעוץ במצבי לחץ ומשבר

ד"ר אורה פלג

2

א

פרופסיה ואתיקה בייעוץ חינוכי

פרופ' רבקה לזובסקי

2

ב

ב. שיעורי העשרה (4 ש"ש לבחירה)

הנושאהמרצהש"ששנה

תמורות ביחסי המתבגר ומשפחתו בחברה רב-תרבותית

ד"ר נסרין אבו אחמד

2

ב

טיפול משפחתי – יישום לעבודת היועץ

ד"ר אורה פלג

2

א

ייעוץ ליצירת אקלים כיתתי מיטבי

חסן עיד ובסמה אבו ריא  

2

ב

ייעוץ לגיל הרך – סוגיות נבחרות

פרופ' עמוס רולידר

2

ב

 

לימודי התנסות -  4 ש"ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

הנושאהמרצהש"ששנה

א. התנסות מודרכת בשדה החינוך

הדרכה בשדה על ידי יועץ מאמן

300 שעות

א +ב

ב. שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

 

4 ש"ש

 

שיעור הדרכה א

חסן עיד, בסמה אבו ריא,

2

א

שיעור הדרכה ב

חסן עיד, בסמה אבו ריא

2

ב

פרויקט גמר

הנושאהמרצהש"ששנה
סדנה מלווה להכנת פרויקט הגמר

פרופ' רבקה לזובסקי/ פרופ' פאדיה  נאסר -אבו אהיג'ה

מפגשים טיוטוריאליים אישיים וקבוצתיים

ב

 

לימודי השלמה–  5 ש"ש

הנושאהמרצהש"ש

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך

ד"ר מחמוד סאלח

1

תורת האבחונים הפסיכולוגיים

ד"ר מחמוד סאלח

1

תיאוריות של התפתחות האדם

ד"ר מחמוד סאלח

2

פסיכופתולוגיה

ד"ר מחמוד סאלח

1

 

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים