מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

תנאי מעבר

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי:

תנאי מעבר:

  • בכל קורסי ההתמחות  ציון המעבר המינימאלי יהיה 80
  • פרויקט הגמר הציון המינימאלי יהיה 80
  • לימודי תשתית ציון עובר 70
  • סמינריונים ציון עובר 70
  • קורסי בחירה ציון עובר 70
  • הממוצע הכללי של התואר מינימום 80

הסטודנט יהיה חייב לחזור על קורס חובה, במידה ונכשל בו. בנוגע לקורסי בחירה, תינתן האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור בקורס אחר. הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות  תכלול את הסיבות הבאות: סטודנטים אשר ייכשלו בשני קורסים (בחירה/חובה) או בהתנסות המודרכת בשדה או היעדרות מעל 20% מהקורס ללא אישור מוצדק.

ציון הגמר ישוקלל לפי המרכיבים הבאים: 

  1. ציוני הגמר בקורסים
  2. ציוני הסמינריונים
  3. ציון פרויקט הגמר

לימודי השלמה – 4 ש"ש:

מי שאינו בעל רקע של אחד מהמקצועות הרלוונטיים יחויב בלימודי השלמה של הקורסים הבאים:

הנושאש"ש
פסיכופתולוגיה1
פסיכולוגיה קוגניטיבית1
מבוא לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים1
נוירופסיכולוגיה 1

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים