מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

מדרג הקורסים

מדרג הקורסים בתכנית

סדנא יישומית מלווה לקורסי האיתור, האבחון וההתערבות:

כל סטודנט ישתלב במערך התנסות יישומית, שבמסגרתו יעבוד עם תלמידים לצורך התנסות באיתור, אבחון והתערבות כפי שהוסבר לעיל בחלק של הסדנאות. ההתנסות המתמשכת עם אותה קבוצה של תלמידים הנה ההתנסות בתחומי האיתור, האבחון  וההתערבות.

סדנא יישומית מלווה לקורס האיתור: הלימודים במסגרת אותה סדנא יהוו את המסגרת המנחה להתנסות בשטח בתחום איתור כיתתי ומערכתי של תלמידים ליקויי למידה. במסגרת אותה התנסות יהיה יישום הלכה למעשה של המודלים לאיתור תלמידים ליקויי למידה, הכרת מערך הכלים הקיים בתחום ויישומו (כגון הכרת ערכת איתור לומדים ליקויי למידה "אלול" אשר פותחה באוניברסיטת חיפה, והערכה לבדיקת תהליכי קריאה וכתיבה בכיתה א' שפותחה ל ידי הרשות הארצית למדידה והערכה). כמו כן, הסטודנטים ילמדו ויתנסו בהעברת שאלונים התנהגותיים לאיתור תלמידים פוטנציאליים תוך למידת הצלבת נתוני כלי האיתור עם נתוני בית הספר וביצוע מיפוי מצליב. מעבר לכך, הסטודנטים יתנסו בבניית כלים מותאמים במידת הצורך לאיתור קשיי למידה ספציפיים. סביבת ההתנסות הנה בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים.

סדנא יישומית מלווה והתנסות בתחום האבחון: מערך ההתנסות בתחום האבחון מהווה מוקד בעל נתח רחב מלימודי השדה בתחום המלווה בקורס תיאורטי (4 ש"ש). מערך ההתנסות לכשעצמו הנו בעל היקף של 8 ש"ש שאינו מזכה בנק"ז אך חובה לצורך ההכשרה בתחום האבחון. במסגרת ההתנסות יכירו הסטודנטים את המודלים עליהם נשען תהליך האבחון ובמיוחד מודלים המדגישים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו קוגניטיבי של לקויות הלמידה וההשלכות האקולוגיות על הלקות. לשם כך, ההתנסות תחל עם העמקה בתהליך איסוף נתוני הרקע, הכרה ויישום איסוף המידע באמצעות תהליך אינטק מקצועי ושימוש בשאלונים של דיווח אישי, דיווח הורים ומחנכים. לצד זאת, בכל מפגש של הסדנא, יתורגל תהליך אבחון תפקוד ספציפי עם התנסות בכלים המיועדים לבדיקת אותו תפקוד בין אם הוא קוגניטיבי ו/או אקדמי. התרגול יכלול את הרציונאל של הכלי, יתרונותיו ומגבלותיו, דרך העברתו, אופן הציינון וסיכום הממצא עם אינטרפרטציה מקצועית. לאחר תהליך הכרת הכלים וההתנסות בכתיבה מקצועית, הסטודנטים יידרשו להעביר ולדווח על 8 אבחונים בשתי שכבות גיל. ההעברה והדיווח יילוו בהדרכה מקצועית של צוות ההדרכה. ההתנסות בהעברת האבחונים בצמוד להדרכה תתבצע במהלך השנה השנייה והשלישית ללימודים.

התנסות בהתערבות טיפולית וחינוכית (4 ש"ש ללא נק"ז): במהלך התנסות זו, הסטודנט ימשיך לעבוד עם תלמידים המאובחנים כליקויי למידה. עבודתו של הסטודנט תלווה על ידי מדריך מצוות ההדרכה של הסדנא. יש להדגיש כי הסטודנטים ינסו ליישם עקרונות הטיפול כפי שנלמדו בקורס התיאורטי המלווה את תחום הטיפול.

במהלך ההתנסות הטיפולית, הסטודנט ילמד את דוחות האבחון של התלמידים ויידרש לבנות תכנית התערבות מותאמת לצרכי התלמיד, בהתאם לאבחון שנערך עבורו או בהתאם להערכה ראשונית בסיסית שהסטודנט יערוך לתלמיד, במידה שהאבחון הקיים עבור התלמיד אינו ברור דיו. הסטודנט יידרש לדווח על תהליך ההתערבות בכל מפגש, ועל ממצאי הערכת ההתקדמות בנקודות זמן שונות לאורך ביצוע התכנית. בסוף התהליך הסטודנט יגיש עבודה סופית מסכמת עבור התהליך הטיפולי שנערך, כולל ההערכה של התגובה להתערבות בנקודות הזמן השונות. יש לציין, כי מוקדי הטיפול יתמקדו הן בתפקוד האקדמי, קריאה, כתיבה וחשבון, והן בתחום ההתנהגותי כגון ארגון זמן, וייעול דרכי למידה. עבודה מסכמת זו חייבת להיות מבוססת על רקע תיאורטי רלוונטי כפי שנלמד במסגרת הקורס העיוני המלווה. סביבת ההתנסות הנה בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים.

סמינריונים:

המטרה היא לדון בסוגיות רלוונטיות בתחום לקויות הלמידה, ולבצע עבודות מחקר או סקירה עיונית הרלוונטיות לתחומי התוכן של הסמינריונים. הסמינריון הראשון יעמיק בנושא השפעת הדיגלוסיה בשפה הערבית על תהליך רכישת הקריאה והאוריינות הלשונית הכתובה, בעוד שהסמינר השני יעמיק בסוגיות ההיבטים הפסיכו ביולוגיים של עיבוד שפה ומלים.

פרויקט גמר יישומי:

פרויקט הגמר היישומי הנו חיבור אקדמי מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני. הפרויקט  יתאר תהליך לימוד, חקר ו/או פיתוח בתחום לקויות הלמידה. חשוב לציין כי מטרתו של פרויקט הגמר היישומי היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית, ולטפח אצלו חשיבה מחקרית בוחנת לצד פיתוח חשיבה ביקורתית והשוואתית בתחומים הקשורים לתחום לקויות הלמידה. הפרויקט יכול להיות עיוני או אמפירי.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים