מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

פירוט הקורסים

פירוט הקורסים בתכנית

לימודי תשתית (10 ש"ש):

קורס היקףשנהסוג קרוס
לקויות למידה: מודלים, תיאוריות ומחקר2 ש"ש א שיעור חובה
שפה וקריאה: התפתחות תקינה ולקויה 1 ש"ש א שיעור חובה
היבטים נוירופסיכולוגיים של לקויות למידה (מותנה בלימודים קודמים בנוירופסיכולוגיה)1 ש"ש א שיעור חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותניות למתקדמים1 ש"ש א שיעור חובה
סטטיסטיקה ושיטות מחקר איכותניות למתקדמים 1 ש"ש א
שיעור חובה
אבחונים והערכה פסיכולוגית וחינוכית: מדדים פסיכומוטוריים וטרמינולוגיה מקצועית1 ש"ש א שיעור חובה
קוגניציה נומרית ועיבוד מספרי 1 ש"ש א שיעור חובה
היבטים נוירוקוגניטיביים והתנהגותיים של קשב והפרעות קשב וריכוז 2 ש"ש א שיעור חובה

סדנאות תשתית (2 ש"ש):

קורסהיקףשנהסוג קורס
שימוש בכלים דיגיטאליים בסביבת למידה מתוקשבת1 ש"ש (חובה אך לא לחישוב נק"ז) א סדנא
סדנא לכתיבת עבודות גמר1 ש"ש (חובה אך לא לחישוב נק"ז) ב סדנא

לימודי התמחות (13 ש"ש):

קורס היקףשנהסוג
הפרעות שפה ודיבור: היבטים קליניים ותיאורטיים מתקדמים1 ש"ש א שיעור חובה
סוגיות מתקדמות בלקויות בעיבוד נומרי ודיסקלקוליה1 ש"ש א שיעור חובה
איתור תלמידים ליקויי למידה: בסיס תיאורטי ומעשי 2 ש"ש א שיעור חובה+ סדנא יישומית
אבחון לקויות למידה מילדות לבגרות: קורס תיאורטי ומעשי4 ש"ש
(לא כולל שעות התנסות)
ב שיעור+סדנא יישומית (היקף הסדנא לצורך התנסות הנו  8 ש"ש ללא נק"ז)
תהליכים מוטוריים וליקויים בכתיבה והתפקוד הגרפומוטורי
2 ש"ש ב
שיעור
התערבות חינוכית מערכתית לתלמידים עם לקויות למידה: היבטים תיאורטיים ויישומיים2 ש"ש ב שיעור+ סדנא יישומית
(היקף הסדנא היישומית הנו 6 ש"ש ללא נק"ז)
ליקויי למידה לא מילוליים 1 ש"ש ב שיעור חובה

סמינריונים  (4 ש"ש):

קורס היקףשנהסוג
הדיגלוסיה ורכישת הקריאה באורתוגרפיה הערבית2 ש"ש א סמינריון
פסיכו ביולוגיה של עיבוד מלים2 ש"ש ב סמינריון

קורסי בחירה (לבחירה שני קורסים 2 ש"ש):

קורסהיקףשנהסוג
תפקודים ניהוליים והאונה הפרונטאלית1 ש"ש א+ ב קורס בחירה
סוגיות מתקדמות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים1 ש"ש א+ ב קורס בחירה
טכנולוגיה מסייעת בעבודה עם לומדים ליקויי למידה1 ש"ש א+ ב קורס בחירה
אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים