מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

מבנה התוכנית

מבנה התכנית  - משך, היקף ומרכיבים

משך הלימודים

משך הלימודים בתכנית 3 שנים (6 סמסטרים אקדמיים) בהיקף של שלושה ימי לימוד בשבוע. בשנה א- הסטודנטים ילמדו יומיים בשבוע במכללה, ובוקר אחד הם ישולבו בלימודי הכשרה מעשית בבתי הספר.

בשנה ב- הסטודנטים ילמדו יום וחצי במכללה, ובוקר אחד הם ישולבו בלימודי הכשרה מעשית בבתי הספר.

שנה ג- עיקר הלימודים בשנה ג' יהיה במסגרת ההתנסות המעשית המודרכת בתחום האבחון והטיפול.

היקף התכנית ומרכיביה

התכנית כוללת 29 ש"ש (שעות שנתיות) (58 ש"ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:

  1. לימודי תשתית10 ש"ש
  2. סדנאות תשתית – 2 ש"ש (ללא נק"ז)
  3. לימודי התמחות בלקויות למידה – 13 ש"ש
  4. לימודי התנסות באיתור אבחון וטיפול- 1 ש"ש (עבור סדנת ההתנסות באיתור), 8 ש"ש ללא נק"ז (עבור סדנת ההתנסות באבחון), ובנוסף 4 ש"ש (ללא נק"ז עבור סדנת ההתנסות בהתערבות טיפולית).
  5. לימודי סמינריונים4 ש"ש
  6. לימודי בחירה – 2 ש"ש
  7. הגשת פרויקט גמר יישומי כתנאי לקבלת התעודה
  8. לימודי השלמה -  לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר

לאור היקף התוכנית, והצורך במספר רב של שעות התנסות בתחום האבחון והטיפול, משך התוכנית הנו 3 שנים. במהלך שנה א' ושנה ב' ילמדו הסטודנטים את קורסי התשתית וההתמחות לצד הסמינריונים וקורסי ההשלמה. לצד מכן, במהלך שנה א' יתנסו הסטודנטים בתחום האיתור, כאשר בשנה ב' תחל ההתנסות בתחום האבחון והטיפול. שנה ג' מיועדת בעיקרה להמשך ההתנסות המודרכת בתחום האבחון הפרטני. 

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים