מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

מבנה התכנית

תוכנית הלימודים במסלול למתמטיקה ומדעי המחשב כוללת לימודי יסוד, לימודי חינוך, התמחות מתמטיקה והתמחות במדעי המחשב. בהתמחות למדעי המחשב הסטודנטים נדרשים ללמוד את עקרונות התכנות המונחה עצמים כבר בקורס הראשון (מבוא למדעי המחשב 1). התכנות ברוב הקורסים מיושם בשפת Java שהיא שפה מונחית עצמים.

הצגת המתודולוגיה של תכנות מונחה העצמים לפתרון בעיות באמצעות המחשב. התנסות בפיתוח מחלקות ומבני נתונים מורכבים. הקניית ידע ויכולת טובה לתכנון מערכות תוכנה, תוך התחשבות בכל דרישות האיכות הנחוצות למערכות תוכנה אמיתיות, הערכות דרישות הזמן והזיכרון של אלגוריתמים ומערכות שונות. כתיבת אלגוריתמים נכונים ויעילים למדוד את סיבוכיות האלגוריתמים מבחינת זמן ומבחינת מקום. לחקור ולנתח אלגוריתמים ברמה גבוהה יותר. הכרת נושאים מתקדמים במדעי המחשב כמו אינטליגנציה מלאכותית, רשתות נוירונים, מערכות לומדות וביואינפורמטיקה.

להכיר מרכיבים מרכזיים בשימוש במחשב כמכונה למימוש אלגוריתמים: מבני נתונים, טיפוסי נתונים, ייצוג נתונים, פעולות על נתונים, התנסות בפיתוח מחלקות ומבני נתונים מורכבים.

הכרת תכנות מונחה אירועים ותכנות ויזואלי, שיטות ומודלים לייצוג נתונים, ותהליכי בנייה של מסדי נתונים. פיתוח יכולת תכנון, הקמה, ותפעול של בסיסי נתונים. הקניית ידע במבני נתונים מתקדמים, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים