מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

לימודי חינוך


לימודי חינוך

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אלימות בבית הספר

1

ארגון סביבה חינוכית

1

המורה כמחנך לערכים

1

התפתחות קוגניטיבית

2

מבוא לחינוך מיוחד

1

מדידה והערכה

2

מינהל החינוך

1

סדנת התמחות בהוראה / המורה כחוקר כתתו*

2

סוציולוגיה של החינוך

1

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

עזרי הוראה

1

פילוסופיה של החינוך

1

פסיכולוגיה התפתחותית

2

קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הניעורים

1

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

תורת ההוראה ושיטותיה

2

תכנון לימודים - סמינריון

2

תקשורת בין אישית

2

תרבות ערבית

2

סה"כ ש"ש לשנה

8

8

8

4

סה"כ ש"ש בשנים א' - ד'

28

התנסות בהוראה ובחינוך

6

6

12

התמחות מתמטיקה

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אלגברה לינארית

2

אלמנטים של תורת המספרים

2

אנליזה נומרית

2

אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות- סמינריון

2

דידקטיקה של מתמטיקה

2

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1

2

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 2

2

טופולוגיה במרחבים מטריים

2

יסודות הגיאומטריה

2

משואות דיפרנציאליות רגילות

2

סטטיסטיקה וקומבינטוריקה

2

פרקים נבחרים במתמטיקה על תיכונית

2

תורת הגרפים

2

תורת הקבוצות ולוגיקה

2

סה"כ שעות בכל שנה

8

8

6

6

סה"כ שעות בארבע שנים

28

התמחות מדעי מחשב

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אוטומטים ושפות פורמליות

2

אוריינות מחשב

2

ארגון ותכנות המחשב

2

דידקטיקה של אוריינות התקשוב ומדעי המחשב

2

הנדסת תוכנה - סמינריון

2

מבוא לבסיסי נתונים

1

מבוא לגרפיקה ממוחשבת

1

מבוא למדעי מחשב 1

2

מבוא למדעי מחשב 2

2

מבוא למערכות הפעלה

2

מבוא לתורת החישוביות

2

מבוא לתכנות מערכות

2

מבני נתונים

2

מערכות ספרתיות

2

שיטות תכנות אינטראקטיביות

1

תכנון אלגוריתמים

2

סה"כ שעות בכל שנה בהתמחות

8

9

6

6

סה"כ שעות בארבע שנים בהתמחות

29

תנאי קבלה, תנאי מעבר ותנאי סיום פורמאליים בתכנית, מספר מועמדים ומתקבלים 

 תנאי קבלה למסלול

בנוסף לתנאי הקבלה המשותפים לכל מסלולי ההכשרה במכללה; ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 500 לפחות, מינימום שלש יחידות בגרות בערבית בציון 70 לפחות וחוות דעת חיובית מועדת הקבלה, נדרשים המועמדים ללימודים במסלול זה להיות בעלי ארבע או חמש יחידות בגרות במתמטיקה, עם ציון 90 או 80 לפחות, בהתאמה.
במקרים חריגים (עד 10% בשנתון), יתקבלו מועמדים בעלי חמש יחידות בגרות במתמטיקה בציון שבין 75 – 79, או בעלי ארבע יחידות בגרות במתמטיקה בציון שבין 85 – 89. 
תנאי מעבר וסיום


בוגר המכללה זכאי לתואר בוגר בהוראה(.B.Ed ) ותעודת הוראה, לאחר שעמד בדרישות אלה:

·         השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל פעילות חובה אחרת הנדרשת במסגרת לימודיו במכללה.

·         השלמת כל החובות הלימודיים ועמידה בהצלחה בכל הבחינות, העבודות והמטלות הנדרשות בכל רכיבי ההכשרה להוראה.

·         קבלת ציון 70 לפחות בערבית, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובלימודי ההתמחות.

·         עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה.

·         התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed ) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.

·         סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".

·         סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה – יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים