מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > תואר ראשון .B.Ed > החוג למתמטיקה > רכיבי ההכשרה להוראה

רכיבי ההכשרה להוראה

רכיב הכשרה להוראה

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

סה"כ ש"ש

לימודי יסוד

7

2

4

0

17-29*

לימודי חינוך

8

8

8

4

28

התנסות בהוראה ובחינוך

6

6

12

0

24

מתמטיקה

8

8

6

6

28

מדעי מחשב

8

9

6

6

29

סה"כ ש"ש בשנים א'-ד'

37

33

36

16

118-130*

לימודי יסוד

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

מיומנויותמחשב

2

חינוךגופני

2

אוריינותאקדמית

1

מושגייסוד במדע וטכנולוגיה

2

מדעוטכנולוגיה לחטיבת הביניים

2

לשוןערבית

ע"פי רמת הסיווג

לשוןעברית והבעה

2

ביטחון,בטיחות ועזרה ראשונה

2

אנגליתלמטרות אקדמיות

ע"פי רמת הסיווג

סיוריםלימודיים

לפי תוכנית של המכללה

סה"כש"ש לשנה

7

2

4

סה"כ ש"ש בשנים א'–ד'

17-29*

*כולל לשון ערבית ואנגלית למטרות אקדמיות

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים