מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

קורסים גיל רך

שם הקורס: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

הקורס דן במושגי יסוד בהתפתחות האישיות של הילד והוא מקנה ידע על עקרונות, גישות ותיאוריות בפסיכולוגיה התפתחותית. הלומדות ירכשו ידע והבנה בסיסיים בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית כגון: בתחומים הפיסי, הרגשי, החברתי והקוגניטיבי, כולל השלכות בולטות של הנ"ל לתחום החינוך. כמו כן הלומדים יפתחו מודעות לתהליכים המתרחשים בגן וירכשו יכולת להסבירם על פי התיאוריות השונות.

שם הקורס: התפתחות רגשית חברתית בגיל הרך- תיאוריה ומעשה

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי ומורחב על ההתפתחות הרגשית החברתית בששת השנים הראשונות לחיי הילד. בחלק הראשון של הקורס יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות בתחום כולל: התיאוריה הפסיכואנליטית בחלקה ההתפתחותי, ההתפתחות הנפשית – חברתית ע"פ אריקסון, תיאורית הלמידה  החברתית, תיאורית ההתקשרות ע"פ בולבי,  תיאורית יחסי האובייקט ע"פ וויניקוט, והתפתחות העצמי ע"פ דניאל שטירן.

 במהלך החלק התיאורטי יש דגש על חשיבות הגננת והמטפלת בשנים המוקדמות והשפעתה המרבית על ההתפתחות הרגשית והחברתית של התינוק והילד.

 במהלך הקורס הסטודנטיות מתאמנות ביישום התיאוריות הנלמדות במסגרת העבודה המעשית שלהן, כאשר כל סטודנטית מתבקשת ללוות ילד במהלך השנה ובסמסטר השני להציג הבנתה את מהלך ההתפתחות הרגשית חברתית שלו מנקודת מבט תיאורטית  תוך שימוש בתיאוריות הנלמדות, יחד עם הדגשת האינטראקציה בינה לבינו, והשפעתה על תהליך ההתפתחות שלו במהלך השנה.

שם הקורס: התפתחות מוטורית בגיל הרך

הקורס דן בהבנת ותפיסת הילד כמערכת אינטגרטיבית  בתהליך של שינוי וגדילה. הבנת תהליכים ועקרונות בסיסיים בהתפתחות הילד מלידה עד גיל שש, עם מיקוד על ההתפתחות המוטורית הנורמאלית מינקות עד הילדות, כבסיס לזיהוי והבנת חריגויות בהתפתחות הפסיכומוטורית והפסיכוגרפית וזיקתה להיבטים קוגניטיביים וללקויות בכתיבה. הקניית היכולת והמיומנויות לצפייה בילד באופן מקצועי והפקת מדע מרבי מהצפייה.

שם הקורס: התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך

הקורס מיועד להקנות הבנה בסיסית לקוגניציה וההתפתחות של מיומנויות ותהליכים קוגניטיביים אצל ילדים מלידה עד גיל שש (כמו זכירה, קשב, חשיבה סימבולית, סיווג, חשיבה קונקרטית ומופשטת, מושג האינטליגנציה וכ'). הקורס נשען על תיאוריות בתחום (כמו התיאוריה של פיאז'ה , תיאורית עיבוד מידע ויגוצקי ...). במקביל הלומדות בקורס יתרגלו הקניית מיומנויות קוגניטיביות ספציפיות במהלך העבודה המעשית שלהן עם ילדים עם צרכים מיוחדים ועם ילדים רגילים מחוץ לעבודה המעשית.

שם הקורס: קשיים רגשיים חברתיים בגיל הרך

בקורס זה יוצגו פתולוגיות שונות העלולות להופיע בשנים המוקדמות, החל מחודשי חייו הראשונות ועד לגיל שש.

יוצגו תיאוריות מרכזיות שהתייחסו לפתולוגיה בילדות תוך הדגשת: גורמי סיכון התפתחותיים, גורמי סיכון משפחתיים וסביבתיים. הקורס יעסוק ברכישת כלים לזיהוי סימני מצוקה מוקדמים לפתולוגיות שונות אצל תינוקות וילדים, ודרכי הטיפול בהן. תוך הדגשת תפקיד המטפלת/גננת בקריאת איתותי המצוקה המוקדמים, אופן ההתערבות שלה ובשעת הצורך הפניית הילד לטיפול מותאם.

שם הקורס: מבוא לחינוך המיוחד-א'

מטרות הקורס הן: הכרת אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד. הכרת המסגרות השונות בחינוך המיוחד. הכרת  סוגי האבחון והטיפול בילדי החינוך המיוחד. הכרת בעיות החינוך המיוחד במגזר הערבי בארץ. הכרת חוק החינוך המיוחד משנת 1988. הכרת חוק שוויון לבעלי מוגבלויות: התשנ"ח (1998). הכרת דו"ח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד: יולי, 2000. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מהו החינוך המיוחדרקע היסטורי, מטרות. מה בין חינוך מיוחד לחינוך רגיל? הרצף בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד. אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחדהגדרה ומאפיינים: ילדים עם פיגור שכלי, ילדים עם הפרעות התנהגותיות ורגשיות, ילדים עם ליקויי למידה, ילדים עם ADHD  ו-ADD , ילדים עם מוגבלויות פיזיות וילדים עם ליקויי חושים. המסגרות השונות בחינוך המיוחד והתאמתם לסוג האוכלוסייה.העקרונות בבחירת החומר הלימודי.עקרונות ההוראה בחינוך המיוחד.החינוך המיוחד במגזר הערבי.חוק החינוך המיוחד (1988) .חוק שוויון לבעלי מוגבלויות: התשנ"ח (1998).דו"ח וועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד: יולי (2000).

שם הקורס: מבוא לחינוך המיוחד-ב'

מטרות קורס מבוא לחינוך המיוחד ב' הן: פיתוח הבנה לרציונאל ולבסיס האידיאולוגי- חינוכי של השילוב. הכרת מודלים מגוונים של שילוב והתאמתם לאוכלוסיות ולילדים שונים. הכרת סוגי הלקויות הנפוצות בשילוב. הבנת החשיבות והתפקיד של גננת/מורה כוללת בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הכרת עקרונות העבודה במסגרות משלבות. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: תיקון מס'7 לחוק החינוך המיוחד (התשס"ג 2002). הרציונאל והבסיס האידיאולוגי לשילוב. עמדות אישיות כלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים וכלפי שילובם במסגרות חינוך רגילות. סוגי הקשיים  הנפוצים אצל ילדים המשולבים בגנים ובבתי-ספר רגילים. השילוב בראייה מערכתית: מודלים לשילוב והתאמתם למגוון הקשיים של ילדים משולבים, צוות רב-מקצועי. דילמות חינוכיות הקשורות למודלים השונים של שילוב. התמודדות הילד המתקשה ומשפחתו עם תהליך השילוב. המחנכת/הגננת כדמות המרכזת את מכלול הטיפולים בילדסיוע ותמיכה בכיתה לילדים המשולבים, שיתוף פעולה עם מורה לחינוך מיוחד ועם צוות רב-מקצועי, עבודה עם הורים. עקרונות ודרכי הוראה בכיתה משלבת: הוראה מותאמת, עיבוד נושאים ופעילויות והתאמתם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הקלות והתאמות בבחינות. דרכים לשילוב חברתי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. דיון וטיפול בנושאים הקשורים לשילוב עם כלל ילדי הגן/הכיתה.

שם הקורס: איתור הילד המתקשה

מטרות קורס האיתור הן הקניית ידע בסיסי בתחומים הקשורים במוכנות ללמידה. הכרה  בחשיבות של איתור מוקדם של קשיים בגיל הרך כבסיס לעבודה מונעת ומקדמת. טיפוח היכולת של הסטודנטיות לאיתור הילדים המתקשים בגיל הרך והתנסות בשימוש בכלים העומדים לרשותם. הכרת כלים לאיתור וזיהוי קשיים אצל ילדים בגיל הרך. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: מוכנות ללמידה: הגדרה, גישות, תחומים ודרכי הערכה. חשיבות האיתור המוקדם של קשיים בגיל הרך. הכרת התחומים והשלבים בהתפתחות הילד כבסיס לתיאור תפקודם של ילדים ואיתור קשיים: תפיסה  (חזותית ושמיעתית), זיכרון, מוטוריקה גסה ועדינה, אינטגרציה סנסו-מוטורית, התפתחות קוגניטיבית, בעיות התנהגותיות ורגשיות,  התפתחות שפה. הכרת תוכנית המעגן והתנסות בחוברת "  מבטים" לשם עריכת תצפיות בגנים והכרה מעמיקה עם ילדי הגן.

שם הקורס: תיאוריות ועקרונות בחינוך לגיל הרך

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטיות תשתית ידע החיונית לעבודה עם ילדים בגיל הרך. תשתית זו כוללת הכרה של מושגי יסוד ועקרונות של החינוך בגיל הרך. בנוסף, הסטודנטית תכיר גישות שונות לחינוך בגיל הרך אשר נגזרו מתיאוריות למידה, תיאוריות התפתחות ותיאוריות חינוכיות, הקורס יתייחס לתפיסת הילד וחינוכו בתרבויות השונות תוך דגש על התרבות הערבית. כמו כן, הסטודנטיות יכירו את המסגרות החינוכיות לגיל הרך הקיימות בישראל ובהקשר זה יוצגו בקורס מטרות החינוך בישראל, חוק חינוך חובה בגני ילדים וזכויות הילד.

שם קורס: קווים מנחים לעשייה חינוכית מלידה עד שלוש

הקורס יפתח את יכולותיהן של הסטודנטיות לעסוק בחינוך ובטיפול לפעוטות מגיל לידה עד שלוש. הסטודנטיות ירכשו את הידע והכלים הדרושים על מנת לפתח באופן הוליסטי את מכלול תחומי ההתפתחות: מוטוריים, חברתיים- רגשיים וקוגניטיביים- בהתאם לקצב התפתחותם של הפעוטות, לפוטנציאל שלהם, לטמפרמנט שלהם ולתחומים שמעניינים אותם בסביבתם.  הסטודנטיות יכירו מקרוב את גישת ההתאמה ההתפתחותית ודרכי העבודה הנגזרים ממנה. הן ילמדו לארגן ולתכנן תכנית עבודה עם פעוטות, לפיה מתנהל סדר יום הכולל פעילויות טיפוליות- חינוכיות והתנסויות למידה תואמות את תהליכי ההתפתחות של הפעוטות. יושם דגש מיוחד על תוכני שיגרת החיים במעון ובמשפחתון, הסתגלותם של פעוטות למסגרת החינוכית, ועל האסטרטגיות המכוונות ליצירת יחסים אותנטיים  ואינטראקציה איכותית עם הפעוטות.

שם הקורס: עיצוב סביבת הלמידה בגן

מטרת העל של הקורס הינה הבנת חשיבות הסביבה החינוכית להתפתחות הילד וללמידה וכן  הכרת העקרונות המנחים לארגון סביבה איכותית מותאמת התפתחות. הקורס יתמקד ב: הגדרת מהות הסביבה הלימודית וחשיבותה לטיפוח כישורי הילד בגן. הכרת העקרונות המנחים בעיצוב סביבה לימודית עדכנית. הקניית כלים ודרכים לארגון ועיצוב סביבה לימודית איכותית ואפקטיבית. ארגון הסביבה הלימודית בהתייחס לתכנון לימודים. סביבה מובנית וסביבה פתוחה. דרכים להערכת הסביבה הלימודית בכיתה.

שם הקורס: חינוך אומנותי לגיל הרך

הקורס דן בחינוך האומנותי וייחודיותו לגיל הרך (לידה עד שש). בקורס זה נטפל במושגים בסיסיים, כגון: יצירתיות, חשיבה יצירתית, אמונות, אסתטיקה, ונתמקד באומנות ילדית, כמו כן נכיר את שיטות ההפעלה של ילדים באמנות, דרכי הוראה, דרכי עבודה כאשר נתנסה בעבודה יצירתית לגיל הרך. בכך הקורס יקנה לסטודנטיות כלים מעשיים ויחשוף אותן בפני שיטות מגוונות לעברת פעילויות אומנותיות לגילאי לידה עד שש. יצוין כי במסגרת הקורס תהיה התייחסות לעבודה יצירתית בתחומים שונים מחיי הילדים בגן, כגון: חגים, דתות, תרבויות שונות ועונות השנה.

שם הקורס: המשחק בגיל הרך

מטרות הקורס הן: פיתוח הבנה של אפיוני המשחק הטבעי וחשיבותו להתפתחות בגיל הרך. הכרת סוגי משחק. הכרת השלבים בהתפתחות המשחק. פיתוח יכולת לצפות במצבים של משחק ולהעריכם. הבנת תפקיד המחנך בעידוד משחק ובהתערבות במשחקי ילדים. הקורס יכלול התייחסות לתכנים, כגון: מהות המשחק, אפיוניו ותרומתו להתפתחות. סוגי משחק: משחק חופשי, המשחק המובנה, משחקי חברה. שלבים בהתפתחות המשחק בגיל הרך, הקשר בין משחק לבין התפתחות קוגניטיבית (כגון: משחק ושפה, משחק וחשיבה). משחק ולמידה. הקשר בין משחק לבין התפתחות רגשית-חברתית (משחק וכישורים חברתיים, מריבות בין ילדים). סביבות משחק: גן, כיתה, חצר. תפקיד המחנך בעידוד משחק ובהתערבות במשחקי ילדים.

שם הקורס: עזרי הוראה בגן

מטרות הקורס הן: פיתוח הבנה לתפקידיהם של עזרי הוראה בגן ולאופני שילובם בהוראה. פיתוח הבנה לעקרונות ההכנה וההערכה של עזרי הוראה ולמידה בגן. הקניית כלים להכנת עזרי הוראה המותאמים ללומדים ולנושאים הנלמדים ובנויים על-פי עקרונות אסתטיים. פיתוח יכולת להעריך וליישם עזרי הוראה קנויים. הקורס יכלול התייחסות לתכנים, כגון: מהם  עזרי הוראה ובמה חשיבותם בהוראה. כמו כן, התמונה: חשיבותה, קריטריונים להערכה ודרכי השימוש בה. (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: ספרי תמונות, הגדלת תמונות, מקורות למציאת תמונות, הכנת לוח נושא). בנוסף, תהיה התייחסות לספרות ילדים: חשיבות ההמחשה. (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: לוח פלנלית, תיאטרון צלליות, בובות תיאטרון, תפאורה להמחזה).  לבסוף, משחקי גרוטאות: שיקולי דעת בהכנת משחקי גרוטאות (בחלקו היישומי של הקורס תהיה התייחסות ל: משחקי השחלה, משחקי מישוש, כלי נגינה).

שם הקורס: תקשורת בין אישית בגן

מטרת הקורס הינה פיתוח הבנה עצמית ומיומנויות תקשורת בין אישית כבסיס להבנת תהליכים בינאישיים ופיתוחם אצל ילדי גן. הקורס יועבר כסדנא המעוגנת בתיאוריה, כאשר המשתתפות עוברות תהליך של הבנת דרכי התקשורת שלהן במצבים שונים ועם דמויות שונות ביניהם ילדי הגן והוריהם, תוך כדי למידה חווייתית למושגי ייסוד בתקשורת הבין אישית, תקשורת מילולית ותקשורת לא מילולית, טכניקות יעילות בהעברת מסרים, מחסומים בתקשורת ועוד. במקביל הקורס יחשוף את הסטודנטיות לדרכי התקשורת אצל הילדים, לביטויי האלימות ולדרכי פתרון הסכסוכים ביניהם. בנוסף, תהיה התייחסות לתפקיד הגננת ביצרת אקלים של צמיחה בגן וטיפוח תקשורת לא אלימה בקרב ילדים כאשר הסטודנטיות ייוודעו לטכניקות התקשורת האפקטיבית עם הילדים וכן עם ההורים.

שם הקורס: תנועה וחינוך גופני לגיל הרך

בהתאם לתוכנית הלימודים בחינוך הגופני לגן ילדים של משרד החינוך הגננת היא האחראית לכך שכל ילד יתנועע כשעה ביום. על הגננת להשיג  את שש מטרות "שילוב תנועה בסביבה הפיסית והחברתית" שהן מטרות הליבה.

הקורס בא לתת כלים ראשונים למימוש תוכנית הלימודים. נושאי הקורס צמודים למטרות תוכנית הלימודים ועוסקים בפיתוח התנועות הבסיסיות, המרחב הכללי והאישי, ויסות הכוח, מדדי הזמן ואפיוניו בתנועה, יציבה נכונה, הדימוי המנטאלי של התנועה, שילוב תנועה והמללה, הערכה עצמית חיובית בתנועה ודאגה לבטיחות הילד והסובבים אותו. נלמד שכיצד לשלב את התוכנית בנושאי הלימוד המרכזיים במקביל ללימודים בגן, הקניית מיומרנויות והרגלים גופניים – חינוך לשלומות.

שם הקורס: הגן כסביבה מעודדת תנועה

הקורס מניח כי על הגננת להיות מסוגלת ליצור סביבה מעודדת תנועה בגן ובחצר וכמי שיכולה למפות את צרכי הילד דרך משחק תנועתי וריקוד. בהסתמך על כך הקורס ילמד את הסטודנטיות את התצפית והמעקב אחר התנועה של הילדים במשחק התנועתי ובריקוד כבסיס למתן הזדמנויות תנועה. בקורס נלמד לבנות מרכז תנועה וסביבה מעודדת תנועה. כיצד לתת הוראות תנועה במפגשים ובמעברים תוך טיפוח היצירתיות של תנועת הילדים. בנוסף תהיה התייחסות למהות הצפייה ומיפוי הצרכים של הילדים תוך התייחסות למטרות ולהתנהגות הנצפות על פי רצף גילי (הכרת הטפסים) וכן יינתנו קווים מנחים לשיתוף הפעולה בין הגננת למורה לחינוך גופני.

שם הקורס: חשיבה מתמטית לוגית לגיל הרך

מטרתו העיקרית של הקורס הזה היא להכשיר סטודנטיות חושבות שיכולות לפתח ולטפח את דרכי החשיבה המתמטית אצל הילדים בגילאים 3-6 שנים, לשם כך הקורס יעסוק בשלושה רובדים עיקריים: ברובד הראשון, הסטודנטיות תיחשפנה לתכנית הלימודים בחשבון לגני ילדים ולטרום חובה עם הכרת עקרונות ושיטות הוראה שונות להוראת החשבון בגיל הזה. במסגרת זו הסטודנטיות תיחשפנה למגוון רחב של פעילויות, משחקים ואמצעי המחשה. ברובד השני, הדגש יושם על הכרת דרכי החשיבה של ילדים והכרת תהליכי התפתחות של מושגים מתמטיים בגיל הרך. בשלב הזה, הקורס ינסה לענות על שאלות כגון: מהן עקרונותיה של החשיבה המתמטית בגיל הזה? מהי חשיבה מתמטית הגיונית? מהן הגבולות של החשיבה המתמטית בגיל הרך? ושאלות דומות אחרות. במסגרת זו יוצגו מאמרים עדכניים שנוגעים להתפתחות החשיבה המתמטית בגיל הרך. ברובד השלישי, הסטודנטיות תיחשפנה ותתנסינה במגוון רחב של שאלות ובעיות מתמטיות המתאימות לגיל הרך ושדורשות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, ובשיטות הוראה מתאימות להעברתן. בעיות אלו נגזרות מתכנית הלימודים בחשבון ונוגעות לכל  הנושאים בה כגון: מיון, מניה, חוק השימור, השוואות וסדרי גודל, סיבה ותוצאה, חשיבה יעילה, אומדנים שונים באורך- שטח ונפח..וכו'.

שם הקורס: מדע בגן, תיאוריה ומעשה

מטרת הקורס פיתוח  עניין  וסקרנות  להרחבת  הידע

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים