מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

קורסי ליבה

הלימודים הדיסציפלינאריים בחינוך המיוחד מאופיינים על ידי גיוון במתכונות הלימודים. בקורסי הליבה הסטודנטים ילמדו את תהליכי ההתפתחות התקינה לעומת הלקויה בתחומי תפקוד שונים כגון שפה, חשיבה, התפתחות מוטרות ורכישת מיומנויות אקדמיות כגון קריאה וחשבון, לקויות התפתחותיות מורכבות, לצד מכן, הסטודנטים יכירו כלים חינוכיים הן בתחום הרגשי והן בתחומי התפקוד האקדמי

במסגרת מוקדי ההתמחות יבחר הסטודנט באחד משני מוקדים, המוקד ללקויות למידה שייתן אפשרות להתמקד בתהליכי אבחון קשיי למידה ובהוראה מתקנת כאשר המוקד השני יתמקד בלקויות שפה ושמיעה אשר יאפשר התמקדות בהבנת המאפיינים של אוכלוסיית ליקויי השמיעה ודרכי הטיפול בקשייהם.

העיון בתוכנית הלימודים בלימודי החינוך וההוראה המוצעת במסגרת המסלול לחינוך המיוחד גילאי 21-6 מעיד על כך שתוכנית הלימודים מנסה להקיף את המטרות המוצעים ברציונאל שהוצג לעיל. בלימודי הליבה של לימודי החינוך וההוראה מוצעים קורסים שמטרתם להעמיק בנושאי הדידקטיקה, החינוך, ההערכה ולימודי התנסות.
בתחומי הדידקטיקה מוצעים קורסים המנסים לחשוף את הסטודנט לתהליכי הוראה ודידקטיקה כגון תורת ההוראה, אקלים כיתתי, הדידקטיקה בחינוך המיוחד. כמו כן, בתחום החינוך מודגשים נושאים כגון החינוך לערכים והחינוך בחברה רב תרבותית לצד ההיבטים החברתיים של החינוך בקורס סוציולוגיה של החינוך. 
תחום חשוב מאד בעבודתו של כל מורה הנו תחום ההערכה החינוכית. התחום מודגש באמצעות קורסים כגון מדידה והערכה, היומן ככלי להתפתחות אישית ומקצועית, שיטות מחקר אכותניות וכמותניות וקורס המורה כחוקר כיתתו.
ההתנסות המעשית מלווה בסדנאות דידקטיות בהן נידונות הסוגיות הדידקטיות והחינוכיות הקשורות בתהליך העבודה המעשי. אותן סדנאות מאפשרות הסתכלות רפלקטיבית על תהליך ההתנסות תוך עיבוד החוויה הדידקטית וקישורה לתכנים השונים הנלמדים בקורסי הדידקטיקה והחינוך ובקורסי ההתמחות.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים