מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > תואר ראשון .B.Ed > החוג לערבית > מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול יסודי:

 

רכיב הלימודים

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

חובה/בחירה

לימודי החינוך

פילוסופיה של  החינוך

1

שעור

חובה

סוציולוגיה של החינוך

1

שעור

חובה

פסיכולוגיה התפתחותית

1

שעור

חובה

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שעור

חובה

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

סדנה

חובה

יש לבחור קורס אחד

חינוך לחשיבה

1

סדנה

בחירה

המורה כמחנך וחינוך לערכים

1

שעור

בחירה

אקלים כיתתי

1

סדנה

בחירה

כישורי חיים

1

סדנה

בחירה

חינוך בחברה רב-תרבותית

1

שעור

בחירה

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

סמינריון

חובה

פדגוגיה ומתודיקה

תורת ההוראה ושיטותיה

2

שעור

חובה

מדידה והערכה

1

שו"ת

חובה

תכנון לימודים

1

שו"ת

חובה

שילוב מדיה בהוראה

1

שו"ת

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - א'

1

סדנא

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ב'

2

סדנא

חובה

סדנא דידקטית בשפה וספרות ערבית - ג'

2

סדנא

חובה

אוריינות מחקר

 בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור

חובה

שיטות מחקר איכותני

1

שעור

חובה

יש לבחור קורס אחד

המורה כחוקר כתתו

1

סדנא

חובה

היומן ככלי להתפתחות אישית ומקצועית

1

סדנא

חובה

התנסות מעשית

התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' -  שנה א'

3

עבודה מעשית

חובה

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ב'

6

עבודה מעשית

חובה

התנסות בהוראת שפה וספרות ערבית בבית הספר היסודי - שנה ג'

6

עבודה מעשית

חובה

סה"כ

36

לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב':

 

שם קורס

מספר

שעות הוראה
שנתיות (ש"ש)

סוג קורס

חובה/בחירה

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

שעור

חובה

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

שעור

חובה

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שעור

חובה

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שעור

חובה

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שעור

חובה

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שעור

בחירה

הוראת מדע וטכנולוגיה בכתות א' – ב'

1

סדנה

בחירה

 לימודים דיציפלינאריים: התמחות שפה וספרות ערבית

הלימודים הדיסציפלינאריים במסלול יסודי: הלימודים במסלול יסודי בהתמחות שפה וספרות ערבית יתקיימו במבנה חד-חוגי:

לימודים דיסציפלינאריים: התמחות שפה וספרות ערבית

שנה ד'

שנה ג'

שנה ב'

שנה א'

קורס

2

דקדוק ערבי א'

2

הבנת הנקרא א'

2

עיונים ביצירותיו של אלג'אחט'

2

מיומנויות יסוד בערבית

2


טקסטים נבחרים מספרות אלמקאמאת

2


טקסטים נבחרים מספרות אלאמאלי ואלמג'אלס.

2

תולדות הספרות הערבית

2

דקדוק ערבי ב'

2

הבנת הנקרא ב'

2

שירה מודרנית

2

העשרת שפה וחשיבה

2

הרומן הערבי

2

הבעה בכתב

2

ספרות הכתות

2

ליקויים בשפה מדוברת ובשפה כתובה

2

תורת ההגה והצורות

2

קוראן ותרבות האסלאם

2

מבוא לספרות ילדים

2

הבעה בעל פה

2

שירה קלאסית

2

דרמה

2

כתיבה יוצרת

2

סיפורת ערבית קלאסית

2

ספרות ילדים (סמנריון) / סיפורת ערבית מודרנית (סמנריון)

8

12

14

14

סה"כ שעות בכל שנה

48

סה"כ שעות בארבע שנים

עבודה מעשית (המדריכים הפדגוגיים נבחרו מרצים מתחומי ההתמחות הרלוונטיים בעלי תעודות הוראה וניסיון רב בהוראת המקצוע גם במכללות וגם בבתי ספר)

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים