מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות
דף הבית > תואר ראשון .B.Ed > החוג למדעים > תכניות הלימודים

תכניות הלימודים

מבנה תכנית הלימודים בלימודי ההכשרה להוראה ("מתווה הבסיס") במסלול יסודי

רכיב הלימודים

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

לימודי החינוך

פילוסופיה של  החינוך

1

שעור, חובה

סוציולוגיה של החינוך

1

שיעור, חובה

פסיכולוגיה התפתחותית

1

שעור, חובה

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שעור, חובה

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

סדנה, חובה

חינוך לחשיבה

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

סדנה, בחירה

המורה כמחנך וחינוך לערכים

1

שעור, בחירה

אקלים כיתתי

1

סדנה, בחירה

כישורי חיים

1

סדנה, בחירה

חינוך בחברה רב-תרבותית

1

שעור, בחירה

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

סמינריון, חובה

פדגוגיה ומתודיקה

תורת ההוראה ושיטותיה

2

שעור, חובה

מדידה והערכה

1

שו"ת, חובה

תכנון לימודים

1

שו"ת, חובה

שילוב מדיה בהוראה

1

שו"ת, חובה

סדנא דידקטית במדעים - א'

1

סדנא, חובה

סדנא דידקטית במדעים - ב'

2

סדנא, חובה

סדנא דידקטית במדעים - ג'

2

סדנא, חובה

סדנא לעבודת גמר – פרויקט סיום

2 (ללא זיכוי נק')

סדנא

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שעור, חובה

שיטות מחקר איכותני

1

שעור, חובה

המורה כחוקר כתתו

1

סדנא, חובה

התנסות מעשית

התנסות בהוראה בכיתות א'-ב' -  שנה א'

3

עבודה מעשית, חובה

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי - שנה ב'

6

עבודה מעשית, חובה

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי - שנה ג'

6

עבודה מעשית, חובה

סה"כ

36

לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב'

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

שיעור, חובה

המעבר מהגן לכיתה א'

1

שיעור, חובה

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

שיעור, חובה

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

שיעור, חובה

הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א' -ב'

1

סדנא, חובה

הלימודים הדיסציפלינאריים במסלול יסודי כולל סגל

הלימודים במסלול יסודי בהתמחות מדעים יתקיימו במבנה דו-חוגי כללי:

חוג מדעים בהיקף 26 ש"ש

2 חטיבות בהיקף 15 ש"ש כ"א: חינוך מדעי  + שפה וספרות ערבית

לימודים דיסציפלינאריים בתחום מדעים

הסטודנט ילמד לפחות 26 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום המדעים

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

אור וגלים

1

חובה

ביצים וזרעים

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

התא, מבנה ופעילות

1

בחירה

מתמטיקה למדעים

2

חובה

האדם, בריאותו ואיכות חייו

2

חובה

החי והצומח בעונתו

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

החי והצומח בסביבה הקרובה

1

בחירה

זואולוגיה

1

חובה

חשמל ומגנטיות

1

חובה

יסודות הגנטיקה

1

חובה

מבוא למדעי כדור הארץ

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

מבוא לאסטרונומיה

1

בחירה

מבנה החומר

1

חובה

מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה

2

חובה

מבוא למערכות טכנולוגיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

2

בחירה

מבוא לטכנולוגיה

2

בחירה

מושגי יסוד בכימיה

2

חובה

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

2

חובה

מחלות גנטיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה

1

בחירה

מכניקה וחום

1

חובה

סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה

2

חובה

פיזיולוגיה של הצמח

1

חובה

תקשורת בעולם החי

1

חובה

סה"כ ש"ש

26

לימודים דיסציפלינאריים בתחום חינוך מדעי

הסטודנט ילמד לפחות 15 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום חינוך מדעי

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

הוראת מדעים דרך החקר

2

חובה

מדע בחיי יום יום

1

חובה

הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי 

2

חובה

תוכנית לימודים למדע וטכנולוגיה בבית ספר יסודי

2

חובה

פיתוח חשיבה יוצרת

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

בחירה

חשיבה כמותית במדע

1

בחירה

פיתוח חשיבה מדעית

1

בחירה

פילוסופיה של המדע

1

חובה

ממציאים ומגלים במדע

1

חובה

סוגיות נבחרות בהוראת מדעים

1

חובה

עקרונות ותהליכים במדעי חיים

1

חובה

תולדות המדע

1

חובה

תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים

2

חובה

סה"כ ש"ש

15


לימודים דיסציפלינאריים בתחום שפה וספרות ערבית

הסטודנט ילמד לפחות 15 ש"ש לימודים דיסציפלינאריים בתחום שפה וספרות ערבית

שמות הקורסים

מספר שעות הוראה

שנתיות לקורס (ש"ש)

סוג הקורס:

שיעור, סמינריון, סדנה

(חובה/

בחירה)

דקדוק ערבי

2

שיעור, חובה

הבנת הנקרא

1

שיעור, חובה

הבעה בכתב

1

שיעור, חובה

הבעה בעל פה

1

שיעור, חובה

הכתב ערבי

1

שיעור, חובה

מבוא לספרות ילדים

2

שיעור, חובה

מיומנויות יסוד בערבית

2

שיעור, חובה

סיפורת ערבית מודרנית

1

שיעור, חובה

סיפורת ערבית קלאסית

1

שיעור, חובה

ספרות עממית

1

שיעור, חובה

שירה מודרנית

1

שיעור, חובה

שירה קלאסית

1

שיעור, חובה

סה"כ ש"ש

15


פירוט תכנית הלימודים בפריסה ארבע שנתית

טבלה מסכמת

רכיב הכשרה

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

סה"כ ש"ש

לימודי יסוד והעשרה

6 - 8

2 - 4

1

9 - 12

לימודי חינוך

6

6

7

2

21

התנסות מעשית

3

6

6

15

הכשרה לכיתות א'-ב'

7

7

מדעים

5

8

9

4

26

חינוך מדעי

2

4

5

4

15

שפה וספרות ערבית

3

5

5

2

15

עבודת גמר – פרויקט סיום

ללא נ"ז

ללא נ"ז

סה"כ ש"ש בשנים א' – ד'

32 - 34

30 - 32

34

12

108 - 112

לימודי יסוד והעשרה

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הערות

בטיחות

12 ש"ב

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

בטחון

10 ש"ב

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

עזרה ראשונה

44 ש"ב

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

זהירות בדרכים

12 ש"ב

מפגשים מרוכזים ללא קרדיטציה

אנגלית למטרות אקדמיות[1]

2

ערבית לפטור

2

חינוך גופני

2

לשון והבעה עברית

2

אוריינות אקדמית

2

מיומנויות יסוד במחשבים[2]

2

תרבות ערבית

1

סה"כ ש"ש לשנה

6 - 8

2 - 4

1

סה"כ ש"ש בשנים א' – ד'

9 - 12


לימודי הכשרה להוראה

רכיב הלימודים

שמות הקורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

לימודי החינוך

פילוסופיה של  החינוך

1

סוציולוגיה של החינוך

1

פסיכולוגיה התפתחותית

1

קשיים רגשיים והתנהגותיים של גיל הילדות

1

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

1

חינוך לחשיבה

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

המורה כמחנך וחינוך לערכים

אקלים כיתתי

כישורי חיים

חינוך בחברה רב-תרבותית

סמינריון בחינוך – סוגיות נבחרות בחינוך הערבי בישראל

2

פדגוגיה ומתודיקה

תורת ההוראה ושיטותיה

2

מדידה והערכה

1

תכנון לימודים

1

שילוב מדיה בהוראה

1

סדנא דידקטית במדעים - א'

1

סדנא דידקטית במדעים - ב'

2

סדנא דידקטית במדעים - ג'

2

סדנא לעבודת גמר – פרויקט סיום

ללא נ"ז

אוריינות מחקר בחינוך והוראה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותי

1

שיטות מחקר איכותני

1

המורה כחוקר כתתו

1

התנסות מעשית

התנסות בהוראת מדעים בכיתות א'-ב' – שנה א'

3

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי – שנה ב'

6

התנסות בהוראת מדעים בבית הספר היסודי – שנה ג'

6

סה"כ ש"ש לשנה

9

12

13

2

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

36


לימודי הכשרה להוראה בכיתות א'-ב'

שמות הקורסים

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הוראת קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'

1

הוראת חשבון בכיתות א'-ב'

1

ניהול כיתה וארגון מערכות למידה

1

המעבר מהגן לכיתה א'

1

התפתחות שפה מינקות לילדות

1

רכישת השפה הכתובה והוראתה בכיתות א'-ב'

1

הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א'-ב'

1

סה"כ ש"ש לשנה

7

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

7


לימודים דיסציפלינאריים

1.      מדעים

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

אור וגלים

1

ביצים וזרעים

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

התא, מבנה ופעילות

מתמטיקה למדעים

2

האדם, בריאותו ואיכות חייו

2

החי והצומח בעונתו

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

החי והצומח בסביבה הקרובה

זואולוגיה

1

חשמל ומגנטיות

1

יסודות הגנטיקה

1

מבוא למדעי כדור הארץ

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

מבוא לאסטרונומיה

מבנה החומר

1

מבוא לאקולוגיה ואיכות סביבה

2

מבוא למערכות טכנולוגיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

2

מבוא לטכנולוגיה

מושגי יסוד בכימיה

2

מושגי יסוד במדע וטכנולוגיה

2

מחלות גנטיות

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה

מכאניקה וחום

1

סמינריון במדע וטכנולוגיה - ביוטכנולוגיה

2

פיזיולוגיה של הצמח

1

תקשורת בעולם החי

1

סה"כ ש"ש לשנה

5

8

9

4

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

26


2.      חינוך מדעי

קורסים

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הוראת מדעים דרך החקר

2

מדע בחיי יום יום

1

הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי 

2

תוכנית לימודים למדע וטכנולוגיה בבית ספר יסודי

2

חשיבה יוצרת

הסטודנט יבחר קורס אחד

1

חשיבה כמותית במדע

פיתוח חשיבה מדעית

פילוסופיה של המדע

1

ממציאים ומגלים במדע

1

סוגיות נבחרות בהוראת מדעים

1

עקרונות ותהליכים במדעי חיים

1

תולדות המדע

1

תפיסות שגויות ורכישת מושגים מדעיים ע"י ילדים

2

סה"כ ש"ש לשנה

3

3

6

3

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

15

3.      שפה וספרות ערבית

קורס

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

דקדוק ערבי

2

הבנת הנקרא

1

הבעה בכתב

1

הבעה בעל פה

1

הכתב ערבי

1

מבוא לספרות ילדים

2

מיומנויות יסוד בערבית

2

סיפורת ערבית מודרנית

1

סיפורת ערבית קלאסית

1

ספרות עממית

1

שירה מודרנית

1

שירה קלאסית

1

סה"כ ש"ש לשנה

2

5

4

4

סה"כ ש"ש לשנים א' – ד'

15

<