מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

רמות הלימוד

רמות הלימוד עד לרמת ה-"פטור", דרכי המיון ואמות המידה לקבלת "פטור":

 שפה ערבית:

רמת הלימודים בלימודי שפה ערבית ניתנת על סמך ממוצע חשבוני בין ציון הבגרות בשפה ערבית (לא כולל בונוס)  וציון הפסיכומטרי (מילולי) כדלקמן:

רמה

מספר שעות (עד לפטור)

ממוצע בין ציון הבגרות בערבית והציון במרכיב המילולי בפסיכומטרי (בשפה ערבית)

בסיסית

6

עד 84

בינונית

4

85  עד 94

גבוהה

2

95  או יותר

שפה אנגלית:

רמת הלימודים בלימודי שפה אנגלית ניתנת על סמך ציון הפסיכומטרי (אנגלית), מבחן אמי"ר על-פי הפירוט הבא:

רמה

מספר שעות (עד לפטור)

ציון מבחן אמי"ר

ציון אנגלית בפסיכומטרי

בסיסית

10

עד 176

עד 76

בינונית 1

8

180-177

84-77

בינונית 2

6

190-181

99-85

מתקדמים 1

4

200-191

119-100

מתקדמים 2

2

201 או יותר

120 או יותר

מיומנויות מחשב:

המכללה תקיים מבחן פנימי לפטור ממיומנויות הנדרשות במחשבים.

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים