מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים
מערכת שעות לימודים
לוח פעילות שנתית
בדיקת מועדי בחינות
חדשות

תנאי קבלה

התנאים ניתנים לשינויים עפ"י שיקולים של הנהלת המכללה ובכפוף להנחיות האגף להכשרת עובדי ההוראה והמועצה להשכלה גבוהה

·         זכאות לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים 85 לפחות

·         מבחן פסיכומטרי בציון 475 לפחות

·         ממוצע הציונים הנדרש של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי הוא 525 לפחות. ציון זה נקרא ציון משולב

·         נדרשים המועמדים ללימודים במסלול זה להיות בעלי ארבע או חמש יחידות בגרות בערבית, עם ציון 80 לפחות.

·         ראיון קבלה ללימודים

·        מבחן כניסה בשפה הערבית ציון מעבר 75

·         לתוכנית מצוינים להוראה יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב 630 ומעלה

תהליך המעקב והבקרה אחר הלומדים במהלך לימודיהם

·         בדיקת עמידת הסטודנט בדרישות האקדמיות בסוף כל סמסטר

·         מעקב אחר השתלבות הסטודנט בעבודה המעשית ומשובים מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן.

הדרישות לקבלת זכאות לתואר ולתעודת הוראה

·         הצלחה בקורסים העיוניים בציון המעבר לפחות על-פי הפירוט הבא:

·         קורסי החינוך (מלבד סמינריון)    60

·         סמינריון חינוך                         70

·         התמחות (דיסציפלינה)             70

·         התנסות מעשית                     70

·         הצלחה בהתנסות מעשית (בציון 70 לפחות) כולל משוב חיובי מהמדריך הפדגוגי והמורה המאמן

·         השלמת לימודים דיסציפלינאריים עפ"י תוכנית המכללה

עם קבלת כל הציונים וסיום כל החובות הלימודיים יקבל הסטודנט אישור המעיד על זכאותו לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה. אישור זה יוכל לשמש את הסטודנט עד לקבלת התואר ותעודת ההוראה. 
התואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed.) ותעודת ההוראה מונפקים אחת לשנה ומחולקים בטקס חגיגי, המתקיים בתחילת הקיץ.
סטודנט שסיים את לימודיו בציון ממוצע של 85 עד 94 יקבל תעודת "הצטיינות".
סטודנט שסיים את לימודיו בממוצע של 95 ומעלה – יקבל תעודת "הצטיינות יתרה".

אתר מכללת סכנין משתדרג, הכתובת הזמנית masa.website, נשמח לקבל הערות על התוכן והמראה של האתר
מכללת סכנין מזמינה אותכם לבקר באתר המכללה החדש. האתר החדש רספונסיבי ונגיש למבקרים