תקנון לימודים - תקנון כללי

כל האמור בתקנון זה מתייחס בכבוד לשני המינים כאחד וחל על כל הסטודנטים, כולל סטודנטים לתואר ראשון B.Ed. ותואר שני M.Ed. , הסבת אקדמאים להוראה, לומדי מכינה, תעודה והעשרה וכל מסגרת לימודית אחרת במכללה.