« חזרה רישום לקורסים

בדף זה יש רשימה של כל הקורסים שיתקיימו במכללה ובסניפים שלה, הרישום הינו באמצעות תעודת זהות וסיסמת מערכת מידע, ברוב הקורסים, לא ניתן להירשם לשני קורסים ביחד. בחלק מהקורסים יש הגבלה של שנת לימוד או של קבוצה מסויימת שמותר לה להירשם. 

זמני התחלת הקורסים נקבעים מראש, אף קיימת האפשרות שקורס מסויים ייקבע לאחר תחילת הרישום.

כל סטודנט שנרשם מקבל הודעה לטלפון נייד שלו שקלטנו את הרישום, אם לא קיבלת הודעה בתום הרישום ייתכן שהבעיה טכנית בקבלת ההודעה, במקרה כזה נא לקרוא את ההנחיות בדף הרישום.

ניתן לשנות את הרישום שלך, אם שוב אתה חוזר על התהליך, במקרה זה הרישום הקיים יישתנה לרישום החדש.

רישום לקורס ביטחון ובטיחות

קורס ביטחון ובטיחות מתקיים בחופשי הלימוד במכללה

רישום לקורסי אנגלית ,ערבית ובטחון ובטיחות

הרישום לקורסים אלו מתבצע לפי הגדרות המזכירות, הרישום יכול להיות סגור לקבוצות מסויימות, לא ניתן להירשם ליותר מקורס אחד כיוון שהלימודים מתבצעים באותם ימים.